Es racó des PT

En aquest bloc o "bitàcola" trobaràs recursos, recomanacions, articles, materials descarregables, enllaços, idees, propostes, notícies, relacionades amb la feina de pedagogia terapèutica. És a dir, tot allò que t'hauria agradat que et contessin quan vares començar a fer feina de PT. També hi ha materials aprofitables per a tutors i educadors en general, d'atenció a la diversitat i d'educació especial.

Taules de multiplicar: planes per a practicar

En aquestes pàgines web podreu practicar les taules de multiplicar amb els vostres alumnes, també es poden recomanar als pares per practicar a ca seva.

Recordar que les planes de clic, a més a més de "on line" també es poden descarregar al vostre propi ordinador.








Un joc molt divertit per a practicar-les:









I encara una més:




Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...