Es racó des PT

En aquest bloc o "bitàcola" trobaràs recursos, recomanacions, articles, materials descarregables, enllaços, idees, propostes, notícies, relacionades amb la feina de pedagogia terapèutica. És a dir, tot allò que t'hauria agradat que et contessin quan vares començar a fer feina de PT. També hi ha materials aprofitables per a tutors i educadors en general, d'atenció a la diversitat i d'educació especial.

Adaptacions medi i història per a secundària

El professor interí i doctor en història Antonio Suau Forés, ens fa arribar aquestes adaptacions del temari que ell ha fet servir a les seves classes.

Moltes gràcies per la seva col·laboració desinteressada i esperem que us servesquin a tots i totesPublish at Calameo or read more publications.


Més adaptacions:


 http://www.calameo.com/read/000472518bb57f877f9a6

http://www.calameo.com/read/000472518530797e5dd57

http://www.calameo.com/read/00047251872dbbadb8d1f

http://www.calameo.com/read/000472518131cb7c3474b

http://www.calameo.com/read/00047251824c9baed9906

http://www.calameo.com/read/00047251883971716736b

http://www.calameo.com/read/00047251859a04b125f2d

http://www.calameo.com/read/00047251854ddff06683e


http://www.calameo.com/read/0004725185c0e6b77a3ea

http://www.calameo.com/read/0004725185a71e8f69944

http://www.calameo.com/read/0004725180f8b048077ad

 http://www.calameo.com/read/000472518eb42208beb81

 http://www.calameo.com/read/000472518b7f79cd005be

 http://www.calameo.com/read/0004725184bce446672d5

 http://www.calameo.com/read/000472518696090c245cd


Materials socials secundària Antonio Suau Forés (primer d'ESO)

El professor i doctor en història Antonio Suau Forés ens posa al nostre abast els seus Power Points i temaris diversos de secundària de ciències socials.

Com són molts i pot alentir el rendiment del bloc,  posarem només els enllaços per clicar i descarregar des de Slide Share o Google drive:

Primer d'ESO (Presentacions en Power Point)

La síndrome de Down, informació bàsica per educadors

 • Programación educativa para escolares con síndrome de Down

La inclusión educativa de los alumnos con síndrome de Down es un proyecto que beneficia a todos. A estos alumnos, porque se forman en el ambiente real que más tarde encontrarán en la etapa adulta en la sociedad. La escuela, al fin y al cabo, no es más que una sociedad en miniatura. Y a los demás, porque les permite aprender algo que no aparece en los libros y que es difícil interiorizar sin experiencias vitales de este estilo, valores como la tolerancia y el respeto a quien es diferente. Sin embargo, no basta con que estos niños estén en la clase, sino que han de aprovechar al máximo las posibilidades que esa asistencia les proporciona. Y eso solamente se consigue si se les presta la atención que precisan y, a la necesaria actitud favorable, se le suma la adecuada capacitación de los educadores.
Captura de pantalla 2014-12-14 a la(s) 11.01.38
DESCARGATE EL LIBRO EN PDF
Autor: Emilio Ruiz Rodríguez
Licenciado en Psicología
(Psicología Educativa y Psicología Clínica)
Especialista en Pedagogía Terapéutica
Responsable de la orientación psicopedagógica
Fundación Síndrome de Down de Cantabria
Coordinador de Educación y Psicología
FUENTE: Canal Down21 (www.down21.org)

http://www.orientacionandujar.es/wp-content/uploads/2014/08/Buenas-pr%C3%A1cticas-en-inclusi%C3%B3n-educativa-las-adaptaciones-curriculares.pdf


 • Buenas prácticas en inclusión educativa: DOWN
 •  "Colección formación para la autonomía y la vida independiente" de Down España con la colaboración del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte:

"Taller de comprensión lectora y creatividad 1: Habilidades sociales, autonomía personal y autorregulación"
El desarrollo de la autonomía personal permite hacer las cosas por uno mismo y reduce la dependencia de los demás. Las habilidades sociales resultan fundamentales en el desarrollo personal. Tener una buena relación con los demás va a garantizar disfrutar de un buen grupo de amigos. Y tener un buen grupo de amigos es una de las cosas más importante en la vida. La autorregulación supone un comportamiento basado en el respeto de los demás y en el cumplimiento de las normas que existen en todos los lugares y que nos indican cómo debemos comportarnos y qué cosas no debemos hacer. Un comportamiento basado en la libertad, en la inteligencia y en la responsabilidad.

La autonomía personal, las habilidades sociales y la autorregulación son habilidades que se pueden aprender y se pueden mejorar cada día. Requieren, como todo aprendizaje, interés y un poco de esfuerzo.Esto es lo que se pretende con la lectura de los textos de estos documentos.
Pincha en este enlace para descargar el documento:

Contenidos
1 Introducción
2 Objetivos
3 Metodología didáctica
4 Colección de unidades. Secuencia y orientaciones didácticas
5 Evaluación y seguimiento de los alumnos
6 Colaboración con las familias
7 Materiales didácticos de apoyo
Anexo1. Materiales para la colaboración con los padres

 Pincha en estos enlaces para descargar los documentos: 
Contenidos (común a ambos)
Unidad 1. Me lavo los dientes
Unidad 2. Juego con mis amigos
Unidad 3. La relación con mis padres
Unidad 4. Me pongo los zapatos
Unidad 5. Razono mis acciones
Unidad 6. Evito los accidentes del hogar
Unidad 7. Autonomía en la alimentación
Unidad 8. Cuento lo que me pasa
Unidad 9. Cuando me siento mal
Unidad 10. Hago la cama
Unidad 11. Saludo a los demás
Unidad 12. La relación con mis amigos
Unidad 13. Limpio el calzado
Unidad 14. Palabras y gestos
Unidad 15. Emociones, pensamientos y conductas
Unidad 16. Limpio los muebles
Unidad 17. Doy las gracias
Unidad 18. Controlo el volumen de voz
Unidad 19. Me desplazo por las calles con autonomía
Unidad 20. Consecuencias de la conducta
Unidad 21. Normas en el aula
Unidad 22. Puedo hacer zumos
Unidad 23. Defiendo mis derechos
Unidad 24. Cuido el monte
Unidad 25. Normas en la familia
 Pincha en este enlace para descargar el documento: 
Contenidos
1 Valoración de la lectura
2 Registros de sesiones
3 Cuestionarios de valoración continua
4 Cuestionario de autoevaluación de objetivos de habilidades sociales, autononmía personal y autorregulación
5 Valoración del taller de comprensión lectora
Un saludo


En su línea facilitar recursos y difundir materiales de utilidad, DOWN ESPAÑA nos facilita el siguiente documento:
"Lectura Fácil. Puerta de acceso a la información, el conocimiento y la cultura".
 
 La Lectura Fácil proporciona textos accesibles para que las personas con dificultades de lectura y/o comprensión no sean excluidas y puedan participar activamente en la sociedad en igualdad de condiciones.

Índice
La lectura y el derecho a la información, el conocimiento y la cultura
¿Qué es la Lectura Fácil?
¿A quién se dirige la Lectura Fácil?
¿Qué tipo de materiales de Lectura Fácil son necesarios?
¿Cómo hacer que un texto sea de Lectura Fácil?
Proceso de elaboración
¿Cómo podemos fomentar la lectura?
¿Qué son los clubes de Lectura Fácil?
Bibliografía
 
 http://www.mediafire.com/?i8apdd8ezobzblg
Pincha en la imagen para descargar el documento


 • El síndrome de DownGuia síndrome de Down descàrrega amb Google Drive clicau  aquí


 • Manual sobre el síndrome de Down de la Junta de AndalucíaManual Síndrome de Down Junta de Andalucía descarga amb google drive aquí

 •  Publicaciones de DOWN España
http://www.sindromedown.net/publicaciones/publicaciones-down-espana/

Recursos per repassar aquest estiu

http://3.bp.blogspot.com/_yMnPDfETXNA/TDDOoBWAoYI/AAAAAAAAAZY/CtYoocganr8/s1600/dibujoverano.jpg

S'apropa l'estiu i moltes mamàs i papàs ens demanen als mestres feines per fer amb el seus fill durant l'estiu.


Aquí us deixam a vosaltres, estimats papàs i mamàs, tot un petit ventall de recursos on line amb una explicació de que va cada cosa.

Les editorials tradicionals educatives també fan les seves produccions "en paper":

Cuadernos Rubio 

Editorial Nadal 

Vacaciones Santillana

Aquestes editorials les podeu trobar fàcilment en papereries o llibreries o, si estau a Palma de Mallorca, les trobareu a:

Distribuciones Aloy

Gràfiques Madrid (Carrer General Riera)


 • Als alumnes amb problemes de cal·ligrafia us recomanam els quaderns:
 "Escoltem, Parlem Escrivim" (Editorial Salvatella) 


 • I per repassar operacions i problemes els quaderns d'Editorial Nadal 

No es tracta de posar als vostres fills a fer sessions maratonianes davant de la pantalla!! Però al manco tendreu al vostre abast uns quants, millor dit, molts recursos intercatius o en paper per impirmir de diferents nivells, idiomes i temàtiques.

Només heu de clicar damunt dels enllaços !!


Multitud de recursos educatius de tots els nivells i assignatures, des de infantil a secundària:

http://roble.pntic.mec.es/arum0010/ (Té qualque recurs en català)

http://clic.xtec.cat/db/listact_es.jsp (Té versió en català)

http://www.genmagic.net/educa/ (Té versió en català)

XTEC recursos perl l'estiu (en català)

Estiu

Temps de vacances, temps educatiu

Temps de vacances, temps educatiu
El curs ja s'ha acabat, arriba l'estiu i, per tant, el temps de vacances. Temps per descansar, gaudir —amb els amics o en família—, i també per aprendre, ja sigui reforçant els aprenentatges o descobrint coses noves. A l'estiu hi ha temps per a tot i és bo que ajudeu els vostres fills a planificar-lo i a treure'n el màxim profit.
 • Estiu, temps de família. Les vacances són un espai idoni per compartir experiències en família. És important que feu activitats amb els vostres fills, dediqueu temps a escoltar-los, parlar amb ells i conèixer-los millor. L'estiu és un temps ideal per enfortir les relacions i compartir el temps de família.
 • Estiu, temps de lleure. Durant les vacances els vostres fills poden dedicar més temps a les seves aficions, a gaudir amb els amics, a jugar, a compartir experiències... Són espais importants perquè, a més de divertir-se, aprenen a relacionar-se (compartir, respectar-se, dialogar...) i treballen els valors i els vincles afectius. En definitiva, aprenen a conviure.
 • Estiu, temps per aprendre.  Les vacances són prou llargues per dedicar també un temps a reforçar els aprenentatges escolars o fer activitats que els ajudin a consolidar els continguts que han treballat durant el curs. Molts centres preparen deures d'estiu amb exercicis de repàs o reforç amb l'objectiu que els vostres fills consolidin aprenentatges i estiguin preparats per a l'inici del nou curs.
  En el cas que el vostre fill no hagi superat alguna matèria, haurà de fer un dossier de recuperació i entregar-lo el primer dia de classe. Si cursa estudis de secundària, també haurà de fer un examen de recuperació. Convé reservar un temps durant l'estiu per fer aquestes feines i que la famílies en feu un seguiment sense oblidar, però, que cal temps per descansar i gaudir de les vacances.
 Més informació a "Temps de família"
Recursos per al reforç escolar i les activitats d'aprenentage
 • Orientacions per a les activitats de reforç d'estiu per a 6è de primària 
  El Departament d'Ensenyament proposa un seguit d'activitats per a nens i nenes de 6è de primària per reforçar els seus aprenentatges.
 • Crea, juga i imagina 
  El portal edu365.cat del Departament d'Ensenyament facilita un recull d'eines en línia adreçades a infants i joves per tal que desenvolupin la seva imaginació, al mateix temps que juguen i fan servir coneixements treballats al llarg del curs.
 • Activitats de reforç d'estiu 
  El portal edu365.cat del Departament d'Ensenyament ofereix un seguit d'activitats perquè els nens i nenes de primària reforcin els aprenentatges bàsics treballats al llarg del curs.
 • A l'estiu llegeix 
  El portal edu365.cat del Departament d'Ensenyament proposa un seguit de lectures per reforçar la lectura i consolidar l'hàbit lector dels vostres fills.
 • Glops de lectura i comprensió 
  El portal edu365.cat del Departament d'Ensenyament proposa unes activitats de lectura efectiva i entretinguda per als vostres fills.
 • Els deures a l'estiu ajuden els vostres fills a seguir aprenent 
  En aquest article publicat a la Revista Digital de la Universidad de Padres de J. Antonio Marina, trobareu orientacions sobre com plantejar i planificar amb els vostres fills els deures d'estiu.
 • Gènius a l'estiu 
  El portal Gènius de la Diputació de Barcelona ha preparat un Especial Estiu, que informa de les novetats que hi ha a les biblioteques. Coneixereu quines són les bibliopiscines i biblioplatges, lectures recomanades, música i activitats per passar l'estiu i la calor.


 Recursos per al lleure en família
 • Guia de lleure familiar 
  Cercador del Departament de Benestar Social i Família que recull l'oferta cultural i d'oci del nostre país i una informació que ajuda a planificar el temps lliure que passem en família.
 • Lleure familiar 
  El Departament de Benestar Social i Família ofereix diverses propostes de lleure i de vacances per gaudir en família i compartir el lleure com una bona manera d'enfortir els vincles dins de cada unitat familiar.

Recursos per al lleure infantil i juvenil
 • Activitats d'estiu. Generalitat de Catalunya 
  Recull de casals de vacances, colònies, campaments…, organitzats per les associacions juvenils d'educació en el lleure de Catalunya.
 • Tria el teu estiu 
  La Direcció General de Joventut facilita informació de l'oferta d'activitats d'estiu de lleure educatiu: casals d'estiu, colònies, campaments, camps de treball, estades… per a infants, adolescents i joves.
 • Què faràs aquest estiu? 
  La Direcció General de Joventut dóna als joves idees per passar un estiu diferent.
 • Vine al cau, vine a l'esplai 
  Les associacions juvenils d'educació en el lleure ofereixen una proposta educativa activa, participativa i compromesa per al creixement personal d'infants i joves.

Texts en castellà i català amb preguntes sobre la lectura i moltes coses més (Té una versió de franc i altra de pagament sense publicitat, costa 12 euros a l'any, val la pena subscriure-se)

http://childtopia.com/

Exercicis de lectura i escriptura en castellà per a imprimir


http://aulapt.wordpress.com/1er-c-lengua-c/

Lectures comprensives molt senzilles en català per a imprimir

http://aulapt.files.wordpress.com/2008/04/lecturas-comprensivas-2009-1-cat.pdf

http://aulapt.files.wordpress.com/2008/04/lecturas-comprensivas-2009-2-cat.pdf

http://aulapt.files.wordpress.com/2008/04/lecturas-comprensivas-2009-3-cat.pdf

Aprendre a llegir en català i en castellà (molt bàsic)
 
Enorme col·lecció de fitxes de caire lúdic (en castellà) per imprimir. Es poden descarregar de franc, i ha moltes de matemàtiques.

http://www.actiludis.com/


Altra plana amb milers de fitxes per a imprimir i treballar, mates, llengua, atenció, les hores, monedes, etc... De tot i més...

http://orientacionandujar.wordpress.com/

Recomanacions d'un orientador sobre l'estiu


http://familiaycole.com/wp-content/uploads/2015/04/28-consejos-para-las-vacaciones.pdf

Recomanacions molt simpàtiques fetes per  

"Racons de Colors"


Per Vacances


Els companys blocaires de Orientación Andujar han preparat aquest recull de recursos en castellàEjercicios para el verano nos vamos de vacaciones. Felices vacaciones


Os dejamos una recopilación de recursos interactivos para todos los niveles de la editorial Anaya que nos pueden ayudar este verano para repasar las difernetes asignaturas del curso.
Vamos a encontrar actividades de todas las asignaturas:

LENGUA, MATEMÁTICAS, CONOCIMIENTO DEL MEDIO, MANEJO DEL RATÓN, INGLÉS, RELIGIÓN y MÚSICA

Y para todos los cursos desde 1º a 6º de primaria

RECURSOS DIDACTIVCOS INTERACTIVOS

PRIMERO PRIMARIA

SEGUNDO PRIMARIA

Lengua

Lengua

Matemáticas

Matemáticas

C. del Medio

C. del Medio

Inglés

Inglés

Religión

Religión

Uso del ratón

Uso del ratón

Música

Música

TERCERO PRIMARIA

CUARTO PRIMARIA

Lengua

Lengua

Matemáticas

Matemáticas

C. del Medio

C. del Medio

Inglés

Inglés

Religión

Religión

Música

Música

QUINTO PRIMARIA

SEXTO PRIMARIA

Lengua Lengua Santillana

Lengua Lengua Santillana

Mats. - Matemáticas 09-10

Mats. - Matemáticas 09-10 -

Guía Matemáticas

Guía Matemáticas

C. del Medio Guía1 Guía 2

C. del Medio  -Guia 1 - Guía 2

Inglés

Inglés Find Out

Inglés

Inglés Find Out

Religión –Religión 09

Religión – Religión 09

Plástica

Plástica

Música

Música

ESCRITORIO DE LA JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
Especiales para el verano en WIKISABER

el kiosko de chuches 2.0


TALLER DE PROBLEMAS

1ER CICLO

CUADERNO MULTIDISCIPLINAR DE 1º DE E.P. COLEGIO SAN AGUSTÍN VALLADOLID

2º CICLO

3º CICLO

ESO

CUADERNOS DE VERANO COLEGIO ROMADERA

5º PRIMARIA ACTIVIDADES PARA EL VERANO

6º PRIMARIA ACTIVIDADES PARA EL VERANO

C. P. Arturo Dúo autor

Ángel Encinas Barcenilla

5º primaria

6º primariahttp://www.jogoal.es/Refuerzo%20educativo.htm

Infantil Primer Ciclo Segundo Ciclo


  Tercer ciclo   • ESCRITORIO DE VERANO 2014

   Un año más, el Portal de Educación de la Junta de Castilla y León crea el Escritorio de Verano, con actividades para todas las edades, pensado para los meses de vacaciones escolares.
   Desde la pantalla de Inicio se podrá elegir un escenario diferenciado por edades con actividades y juegos adaptados a cada nivel educativo: INFANTIL, PRIMARIA Y SECUNDARIA
   Actividades y juegos en inglés para cada nivel educativo, además de Matemáticas, Lengua, patrimonio de Castilla y León, Geografía, Métrica... 
   Mucha variedad para aprender, repasar y divertirse también en vacaciones.
   Haz clic en PRIMARIA y elige.


  Benvolgudes famílies

  • Per aquest estiu seria convenient que els alumnes no oblidin del tot les coses que han aprés al llarg del curs.

  • No es tracta de fer-los fer hores de classe, l'estiu és per jugar i passar-ho bé !!

  • En aquest bloc hi ha jocs On line que ens poden servir per repassar de forma més o manco entretinguda les assignatures i que hem fet servir al llarg del curs.

  • També us deixem unes adreces per si voleu fer qualque cosa més.

  • Seria convenient que llegeixin al manco un llibre, però que ho triïn ells.

  Bon estiu !! 


  Més adreces interessants:

   http://roble.pntic.mec.es/arum0010/

  http://www.actiludis.com/

  http://www.educa.jcyl.es/educacyl/cm/gallery/Verano2013/index.html

  http://www.educa.jcyl.es/educacyl/cm/gallery/Recursos%20Infinity/aplicaciones/12_pasatiempos_primaria/index.html

  http://www.educa.jcyl.es/educacyl/cm/gallery/Verano2015/index.html

  http://www.colegiocami.com/articles/657.pdf
  Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...