Es racó des PT

En aquest bloc o "bitàcola" trobaràs recursos, recomanacions, articles, materials descarregables, enllaços, idees, propostes, notícies, relacionades amb la feina de pedagogia terapèutica. És a dir, tot allò que t'hauria agradat que et contessin quan vares començar a fer feina de PT. També hi ha materials aprofitables per a tutors i educadors en general, d'atenció a la diversitat i d'educació especial.

EL METILFENIDATO Y LAS ANFETAMINAS

EL METILFENIDATO Y LAS ANFETAMINAS


El metilfenidato NO ES UNA ANFETAMINA:
Diferencias estructurales y en mecanismo de acción

Medicamentos estimulantes para el Trastorno de déficit de atención con hiperactividad (TDAH): el metilfenidato y las anfetaminas
Con frecuencia se recetan medicamentos estimulantes (como el metilfenidato y las anfetaminas) para tratar el Trastorno de Déficit de Atención con Hiperactividad (TDAH, también conocido como ADHD, por sus siglas en inglés). Este trastorno se caracteriza por un patrón persistente de inatención y/o hiperactividad e impulsividad que se ve más a menudo o es más fuerte de lo que normalmente se observa en personas de un nivel comparable de desarrollo. Este patrón de comportamiento generalmente surge en los años preescolares o a principios de la escuela primaria, siendo los 7 años la edad promedio en la que se manifiestan los síntomas del TDAH. En la mayoría de los casos, los síntomas del TDAH mejoran en la adolescencia o en la edad adulta, pero el trastorno puede subsistir o presentarse en adultos. En los Estados Unidos, alrededor del 8 por ciento de los niños de 4 a 17 años de edad y alrededor del 2.9 al 4.4 por ciento de los adultos son diagnosticados con TDAH.
¿Cómo afectan los medicamentos estimulantes al cerebro?
Todo estimulante funciona aumentando los niveles de dopamina en el cerebro; la dopamina es la sustancia química en el cerebro (o neurotransmisor) asociada con el placer, el movimiento y la atención.
Los efectos terapéuticos de los estimulantes se logran a través de aumentos lentos y constantes de dopamina, aumentos similares a los producidos de manera natural por el cerebro. Las dosis recetadas por los médicos son bajas al principio y se aumentan gradualmente hasta lograr un efecto terapéutico.
Sin embargo, cuando se toman en dosis o por vías no recetadas, los estimulantes pueden aumentar la dopamina en el cerebro de manera rápida y altamente amplificada, como lo hacen la mayoría de las demás drogas de abuso, trastornando la comunicación normal entre las células del cerebro, produciendo euforia e incrementando el riesgo de adicción.
¿Qué papel desempeñan los estimulantes en el tratamiento del TDAH?
El tratamiento del TDAH con estimulantes, a menudo, en conjunto con psicoterapia, ayuda a mejorar los síntomas del TDAH, como también la autoestima, la cognición y las interacciones sociales y familiares del paciente. Los medicamentos recetados con más frecuencia son las anfetaminas (como el Adderall®, que es una mezcla de sales de anfetaminas) y el metilfenidato (por ejemplo, Ritalina –Rubifén en España-  y Concerta, un medicamento de liberación prolongada).
Sorprendentemente, estos medicamentos tienen un efecto calmante y mejoran la atención en pacientes con TDAH. Los investigadores especulan que el beneficio se produce gracias a que el metilfenidato amplifica la liberación de la dopamina en aquellas personas que poseen señales débiles de dopamina.
Una de las controversias más grandes en la psiquiatría infantil es si el uso de medicamentos estimulantes para tratar el TDAH aumenta el riesgo de abuso de sustancias en la edad adulta. Hasta el momento, las investigaciones sugieren que las personas con TDAH no se vuelven adictas a los medicamentos estimulantes cuando los toman en la manera y dosis recetadas. Más aún, varios estudios recogen que la terapia con estimulantes en la niñez previene el riesgo de abuso de drogas o de alcohol con el paso de los años.
¿Por qué y cómo los medicamentos estimulantes crean adicción?
Los estimulantes se consumen para “mejorar el rendimiento” o por razones recreativas, por ejemplo, “para entrar en onda”. Mejoran el rendimiento al aumentar el estado de vigilia, la concentración y la atención y al suprimir el apetito (para facilitar la pérdida de peso).
Los efectos eufóricos de los estimulantes generalmente ocurren cuando los estimulantes se trituran y luego se inhalan o se inyectan. Algunos usuarios disuelven las tabletas en agua y se inyectan la mezcla. Esto puede traer complicaciones, ya que a veces las tabletas contienen rellenos insolubles que podrían bloquear los vasos sanguíneos pequeños.
(…) la adicción ocurre porque los estimulantes, cuando se toman en dosis y por vías diferentes a las prescritas por el médico, inducen una elevación rápida de la dopamina en el cerebro. 
NIDA: National Institute of Drug Abuse. National Institutes of Health. (U.S. Department of Health & Human Services)
El Instituto Nacional sobre el Abuso de Drogas es uno de los 27 institutos y centros que forman parte de los Institutos Nacionales de la Salud (NIH) del Departamento de Salud y Servicios Humanos de los Estados Unidos.
FUENTE:
http://www.drugabuse.gov/es/publicaciones/infofacts/medicamentos-estimulantes-para-el-trastorno-de-deficit-de-atencion-con-hiperactividad-tdah-el-metilf

Un article "viral" sobre el TDAH i uns comentaris

Darrerament aquest article corr per les xarxes socials i que crec s'ha de llegir amb certes "precaucions":

http://m.bebesymas.com/salud-infantil/el-psiquiatra-que-descubrio-el-tdah-confeso-antes-de-morir-que-es-una-enfermedad-ficticiaUns comentaris personals:

Com tots i totes, he fet cursets sobre TDAH, he llegit estratègies d'actuació, i teories per tots els gustos i colors, fins i tot una que deia que els nin am
b TDAH eren els descendents dels primitius caçadors... Que si hi ha un sobrediagnòstic de TDAH...

El tema de la medicació és molt delicat , perquè com ens va dir un especialista (neuropsiquiatra) a un curset "quan funciona, funciona molt bé i quan no, no serveix per res"

Hi ha gent que diu que el seu origen és genètic i altres que es "ambiental ", un producte conductual que acusen els nins que viuen en una societat com la nostra.

Sigui el que sigui, el problema que en tenim els PT's i Mestres en general, es que hi ha nins, existeixen nins que sofreixen una falta de concentració molt notòria per fer les feines escolars i un hipercinetisme exagerat... Això no s'ho ha inventat ningú !!! Això ho veim en el nostre quefer diari... He conegut nins amb atacs d'angoixa perquè per molt que ho intentaven eren incapaços de seguir les feines o de centrar atenció... Qualcú molt intel·ligent !!!

Molts de manuals ens expliquen formes d'atendre a aquest nins anticipació d'accions, "miro, pienso actúo", verbalització d'accions, estructuració ambiental, informació visual o escrita dels algoritmes i rutines, "menos es más" (menor exigència de quantitat d'exercicis millor qualitat en les respostes), diferenciació de colors en les preguntes, estructuració i presentació de les proves i exercicis molt ben diferenciades, treballar l'atenció, evitar dobles preguntes, suports visuals, més temps per fer les feines etc etc Tot el que ja sabem i expliquem als mestres quan ens demanen o noltros mateixos duim a terme quan feim les adaptacions.

L'article si el llegim detingudament no nega l'existència de nins amb aquest hipercinetisme i falta d'atenció notòria, el que ens xerra majoritàriament és de l'oportunisme dels laboratoris i la controvertida medicació, però tal i com està plantejat, una mica confús pel meu gust, sembla que tot es una inadaptació de l'escola a aquest nins i un invent dels laboratoris farmacèutics.

També em sembla una mica "pueril" que es critiqui el diagnòstic del TDAH perquè es basa en uns tests d'observació (escala de Conners), com si l'observació de símptomes que es repeteixen no fossin la base de l'existència o al manco detecció de les síndromes en general...

També sembla que els mestres i pares "volem posar etiquetes" perquè ens agradi... Quan normalment aquestes "etiquetes", jo li dic diagnòstics, ens ajuden a saber què hem de fer !! Com hem d'actuar !!

Sincerament, potser, no ho dubt en un món capitalista, que els laboratoris facin negoci amb uns medicaments que hi tenen efectes secundaris i no sempre són eficaços, però el que és innegable, pel motiu que sigui, genètic, ambiental, o "màgic" que ja tant em fa, és que aquest tipus d'alumnat existeixen perquè els veim, perquè els intentem ajudar i a més perquè estan "catalogats" o tipificats entre els alumnes amb necessitats ... I que les recomanacions d'actuació que ens donen als mestres de vegades ens ajuden i ajuden als nins a pal·liar la seva situació.

Com sempre: I voltros què opinau ?

Articles en aquest mateix bloc sobre TDAH
Una avioneta amb pinces i pals de gelat i un imant per la gelera

Clothespin Airplane Party Favors

Idea original:  http://treasureinanearthenvessel.blogspot.com.es/2014/02/clothespin-airplane-party-favors.html


That I found, and played a little with clothespins and wooden ice-cream sticks to make  these Clothespin Airplane party favors.  They came out pretty cute, so, of course I wanted to share them with you.
Materials:

 1. Wooden Clothespins
 2. Mini popsicle sticks  for the tail wing and rudder (you will cut both ends off some of your mini popsicle sticks, for a tail rudder for each plane)
 3. Medium/small ice cream sticks or medium sized popsicle sticks (I used the ice cream sticks) for the wings
 4. Hot glue gun and glue sticks
 5. Magnets
 6. Spray paint and/or craft paint


Steps:

 1. Drop a dab of hot glue on the top of a clothes pin.


2. Place an ice-cream stick on top of the glue to create a top wing; press together firmly.

3. Place another dab of glue on the bottom side of the clothespin under and parallel to the first.

4. Place a dab of glue on the tail and glue a mini popsicle stick for the tail.
5.  Cut the ends of some of the popsicle sticks for tail rudders. Steve cut these for me with a hacksaw.  He put 5 together at a time, and put them in a vice and sawed them off (another alternative: use pliers to hold them and then saw them one at a time).6.   Put a dab of hot glue on the bottom of the tail rudder piece.


7.  Glue to the tail.8.  Create a protected environment to spray paint….
9.  Place a stick in the mouth of the clothespin to give yourself a handle while spray painting.
10.  Spray paint both sides of the plane (you could also paint with acrylic craft paint and a brush).
Decorate with an alternate paint color if you desire; Steve did all the painting for me; I think he had a great time doing it; there is a kid in all of us don't you think.    He also loved thinking about each of his Grandkids while he painted them.
Glue a magnet to the bottom.

These can be used to make party favors as is, or added to a Magnetic Greeting Card, for a cute decoration on the card.  Click here for the instructions. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Have fun!

Recomanen el nostre bloc des de València !!

Blocs que ens agraden 

Font:   http://lacasetaespecial.blogspot.com.es/2013/10/blocs-que-ens-agraden.html

L'entrada de hui està dedicada a tots aquells blocs que ens agraden, que seguim i que comparteixen recursos i experiències educatives a diari. Darrere de cada bloc, hi ha una o més persones implicades en l'educació que ens faciliten la nostra tasca diària com a docents. Els hem recollit tots en un symbaloo per a que  els pugau visitar tots...ja ens contareu què us sembla la recopil·lació. Hem de dir, que hi ha molts més que no hem posat, però que els deixem per a una propera entrada.  
Cliqueu sobre la imatge per accedir al symbaloo.

Manual d'ajuda per a persones amb discapacitat intelectual

Descripción:

Se trata de un sencillo, pero completo, manual que pretende servir de referencia a las familias y voluntarios que comparten su tiempo con personas con discapacidad intelectual. El manual trata de transmitir la mejor manera de  compartir con normalidad el día a día, ayudando lo mejor posible a la persona con discapacidad.

Su autora, María del Mar González Noriega, es profesora de Eduación Especial del Centro Universitario Villanueva y ha venido desarrollando encuentros de formación dentro del programa de actividades que la Fundación “Desarrollo y Asistencia” dirige a personas con discapacidad intelectual y sus familias.

La publicación incluye nociones básicas sobre la discapacidad intelectual, respondiendo preguntas como ¿qué es, qué afecta, cuál es su origen? Pero también cuenta con otros capítulos destinados a áreas importantes como la educación, el desarrollo afectivo sexual, la transición a la vida adulta, el envejecimiento o el ocio.  Además también recoge una serie de orientaciones para las familias e indicaciones sobre qué hacer tras el diagnóstico.


Descarga el manual

Un joc lingüístic molt divertit

La diversió de la diversitat

 

  http://interactius.ara.cat/testdialectal/

 

No sabem si ho fa la calor o la fresqueta de les terrassetes, però l'estiu sempre convida a jugar més amb la llengua. Potser senzillament és que la nostra s'hi presta més que les altres. O això és el que ens pensem –l'any passat el 'New York Times' va fer una cosa semblant amb l'anglès americà amb un èxit aclaparador–. Sigui com vulgui, enguany ens ha vingut de gust jugar amb els lectors a endevinar d'on sou a partir de com parleu.

Per fer-ho, ha sigut vital l'ajuda del 'Petit atles lingüístic del domini català', un dels resultats de la tasca ingent del nostre incansable dialectòleg Joan Veny. Ell mateix va ser un dels enquestadors del projecte que van iniciar als anys 50 Antoni Maria Badia i Margarit i Germà Colón, amb el qual es van recollir milers de dades: es van fer 2.453 preguntes a informants de 190 poblacions de tot el domini lingüístic. Des de la Secció Filològica de l'IEC, sota la direcció del mateix Veny i de Lídia Pons, encara avui es treballa per processar i divulgar totes aquestes dades (de moment, han vist la llum quatre dels nou volums previstos del 'Petit...'). Aquest joc vol ser una manera de contribuir-hi, per bé que –i no passa res per reconèixer-ho– lluny de la perfecció i el rigor científic d'aquesta obra de referència.

Parlant clar, encertar-la de ple és difícil, ja ho sabem. En llengua, i especialment en dialectologia, res és inamovible. D'una banda, els mitjans de massa i les noves tecnologies fan avançar l'estàndard en detriment dels parlars locals i, de l'altra, les barreges de població potencien un mestissatge que difumina les fronteres dialectals. Ara bé, si passeu una bona estona i, de passada, us ajudem a enriquir les vostres tertúlies estiuenques, ja ens podem donar per satisfets.
Maria Rodríguez Mariné


Recursos interactius per repassar aquest estiu (Segon de primària)
Clicau en els títols !!

Matemàtiques:

Sumes i restes  duent

Més sumes i restes duent 

Joc divertit per sumar i restar mentalment 

Centenes Desenes i unitats   Molt divertit !!

Sumes i restes diferents nivells

Joc molt senzill per sumar !!

Altre joc per fer sumes mentalment molt divertit !!

Sumes 

L'euro I

L'euro II

Sumem Euros 

Comprem amb euros 

Problemes (en castellà )

Taules de Multiplicar

Moltes coses !! (hi ha enllaços que no funcionen)
Aprendre a llegir en català i en castellà (molt bàsic) 
  
Els heu de descarregar-los al vostre ordinador directament 


 http://www.aitanatp.com/nivel1.html

  
Aquest en castellà funciona sense problemes: 

 http://www.juntadeandalucia.es/averroes/~11000642/TIC/pepe/html/menu3.html
 
Varios:
 

 El reloj en castellano
Recurso educativo para primer y segundo ciclo de Primaria. Incluye actividades de numeración, juegos con el reloj y numerosas actividades relacionadas con la hora. L RELLOTGE I LES HORES

Caram ! Les hores ens estan costant una miqueta. APREN-LES MENTRES JUGUES.

1r JOC


2n JOC

3r JOC


4t JOC

5é JOC

6é JOC

Les editorials tradicionals educatives també fan les seves produccions "en paper":

Cuadernos Rubio 

Editorial Nadal 

Vacaciones Santillana

Aquestes editorials les podeu trobar fàcilment en papereries o llibreries o si estau a Palma de Mallorca:

Distribuciones Aloy

Gràfiques Madrid (Carrer General Riera)Per imprimir des de l'ordinador


Lectures comprensives molt senzilles en català per a imprimir

http://aulapt.files.wordpress.com/2008/04/lecturas-comprensivas-2009-1-cat.pdf

http://aulapt.files.wordpress.com/2008/04/lecturas-comprensivas-2009-2-cat.pdf

http://aulapt.files.wordpress.com/2008/04/lecturas-comprensivas-2009-3-cat.pdf

 COMPRENSIÓN LECTORA PARA 1º DE E.P.

CUADERNO MULTIDISCIPLINAR DE 1º DE E.P. COLEGIO SAN AGUSTÍN VALLADOLID

Teatre amb nins i adolescents


Aquest curs m'ha tocat fer teatre amb un grup de secundària. 

Us deix recursos per orientar-vos una mica dins d'aquest món tant per primària com per secundària.


Publish at Calameo or read more publications.Recursos a la xarxa 

TEXTOS I ADAPTACIONS TEATRALS
boto Terra Baixa
Adaptació lliure per a cinc actors de Roger Llovet
boto Don Quijote, el loco de la Mancha
Obra per a cinc personatges de Roger Llovet
boto La vida de Lazarillo de Tormes y de sus fortunas y de sus adversidades.
Adaptació teatral de Roger Llovet per a vint personatges
boto Tirant lo Blanc
Adaptació lliure de Roger Llovet per a 24 personatges


Adaptación de cuentos clásicos en guiones de teatro para niños, realizadas por Sara Joffre.
Teatro
El gato con botas

Teatro
La cucarachita Martina

Teatro
Los dos ratones

Recursos per repassar aquest estiu

http://3.bp.blogspot.com/_yMnPDfETXNA/TDDOoBWAoYI/AAAAAAAAAZY/CtYoocganr8/s1600/dibujoverano.jpg


S'apropa l'estiu i moltes mamàs i papàs ens demanen als mestres feines per fer amb el seus fill durant l'estiu.


Aquí us deixam a vosaltres, estimats papàs i mamàs, tot un petit ventall de recursos on line amb una explicació de que va cada cosa.

Les editorials tradicionals educatives també fan les seves produccions "en paper":

Cuadernos Rubio 

Editorial Nadal 

Vacaciones Santillana

Aquestes editorials les podeu trobar fàcilment en papereries o llibreries o si estau a Palma de Mallorca:

Distribuciones Aloy

Gràfiques Madrid (Carrer General Riera)

No es tracta de posar als vostres fills a fer sessions maratonianes davant de la pantalla!! Però al manco tendreu al vostre abast uns quants, millor dit, molts recursos intercatius o en paper per impirmir de diferents nivells, idiomes i temàtiques.

Només heu de clicar damunt dels enllaços !!


Multitud de recursos educatius de tots els nivells i assignatures, des de infantil a secundària:

http://roble.pntic.mec.es/arum0010/ (Té qualque recurs en català)

http://clic.xtec.cat/db/listact_es.jsp (Té versió en català)

http://www.genmagic.net/educa/ (Té versió en català)

XTEC recursos perl l'estiu (en català)

Estiu

Temps de vacances, temps educatiu

Temps de vacances, temps educatiu
El curs ja s'ha acabat, arriba l'estiu i, per tant, el temps de vacances. Temps per descansar, gaudir —amb els amics o en família—, i també per aprendre, ja sigui reforçant els aprenentatges o descobrint coses noves. A l'estiu hi ha temps per a tot i és bo que ajudeu els vostres fills a planificar-lo i a treure'n el màxim profit.
 • Estiu, temps de família. Les vacances són un espai idoni per compartir experiències en família. És important que feu activitats amb els vostres fills, dediqueu temps a escoltar-los, parlar amb ells i conèixer-los millor. L'estiu és un temps ideal per enfortir les relacions i compartir el temps de família.
 • Estiu, temps de lleure. Durant les vacances els vostres fills poden dedicar més temps a les seves aficions, a gaudir amb els amics, a jugar, a compartir experiències... Són espais importants perquè, a més de divertir-se, aprenen a relacionar-se (compartir, respectar-se, dialogar...) i treballen els valors i els vincles afectius. En definitiva, aprenen a conviure.
 • Estiu, temps per aprendre.  Les vacances són prou llargues per dedicar també un temps a reforçar els aprenentatges escolars o fer activitats que els ajudin a consolidar els continguts que han treballat durant el curs. Molts centres preparen deures d'estiu amb exercicis de repàs o reforç amb l'objectiu que els vostres fills consolidin aprenentatges i estiguin preparats per a l'inici del nou curs.
  En el cas que el vostre fill no hagi superat alguna matèria, haurà de fer un dossier de recuperació i entregar-lo el primer dia de classe. Si cursa estudis de secundària, també haurà de fer un examen de recuperació. Convé reservar un temps durant l'estiu per fer aquestes feines i que la famílies en feu un seguiment sense oblidar, però, que cal temps per descansar i gaudir de les vacances.
 Més informació a "Temps de família"
Recursos per al reforç escolar i les activitats d'aprenentage
 • Orientacions per a les activitats de reforç d'estiu per a 6è de primària 
  El Departament d'Ensenyament proposa un seguit d'activitats per a nens i nenes de 6è de primària per reforçar els seus aprenentatges.
 • Crea, juga i imagina 
  El portal edu365.cat del Departament d'Ensenyament facilita un recull d'eines en línia adreçades a infants i joves per tal que desenvolupin la seva imaginació, al mateix temps que juguen i fan servir coneixements treballats al llarg del curs.
 • Activitats de reforç d'estiu 
  El portal edu365.cat del Departament d'Ensenyament ofereix un seguit d'activitats perquè els nens i nenes de primària reforcin els aprenentatges bàsics treballats al llarg del curs.
 • A l'estiu llegeix 
  El portal edu365.cat del Departament d'Ensenyament proposa un seguit de lectures per reforçar la lectura i consolidar l'hàbit lector dels vostres fills.
 • Glops de lectura i comprensió 
  El portal edu365.cat del Departament d'Ensenyament proposa unes activitats de lectura efectiva i entretinguda per als vostres fills.
 • Els deures a l'estiu ajuden els vostres fills a seguir aprenent 
  En aquest article publicat a la Revista Digital de la Universidad de Padres de J. Antonio Marina, trobareu orientacions sobre com plantejar i planificar amb els vostres fills els deures d'estiu.
 • Gènius a l'estiu 
  El portal Gènius de la Diputació de Barcelona ha preparat un Especial Estiu, que informa de les novetats que hi ha a les biblioteques. Coneixereu quines són les bibliopiscines i biblioplatges, lectures recomanades, música i activitats per passar l'estiu i la calor.


 Recursos per al lleure en família
 • Guia de lleure familiar 
  Cercador del Departament de Benestar Social i Família que recull l'oferta cultural i d'oci del nostre país i una informació que ajuda a planificar el temps lliure que passem en família.
 • Lleure familiar 
  El Departament de Benestar Social i Família ofereix diverses propostes de lleure i de vacances per gaudir en família i compartir el lleure com una bona manera d'enfortir els vincles dins de cada unitat familiar.

Recursos per al lleure infantil i juvenil
 • Activitats d'estiu. Generalitat de Catalunya 
  Recull de casals de vacances, colònies, campaments…, organitzats per les associacions juvenils d'educació en el lleure de Catalunya.
 • Tria el teu estiu 
  La Direcció General de Joventut facilita informació de l'oferta d'activitats d'estiu de lleure educatiu: casals d'estiu, colònies, campaments, camps de treball, estades… per a infants, adolescents i joves.
 • Què faràs aquest estiu? 
  La Direcció General de Joventut dóna als joves idees per passar un estiu diferent.
 • Vine al cau, vine a l'esplai 
  Les associacions juvenils d'educació en el lleure ofereixen una proposta educativa activa, participativa i compromesa per al creixement personal d'infants i joves.

Texts en castellà i català amb preguntes sobre la lectura i moltes coses més (Té una versió de franc i altra de pagament sense publicitat, costa 12 euros a l'any, val la pena subscriure-se)
http://childtopia.com/

Exercicis de lectura i escriptura en castellà per a imprimir


http://aulapt.wordpress.com/1er-c-lengua-c/

Lectures comprensives molt senzilles en català per a imprimir

http://aulapt.files.wordpress.com/2008/04/lecturas-comprensivas-2009-1-cat.pdf

http://aulapt.files.wordpress.com/2008/04/lecturas-comprensivas-2009-2-cat.pdf

http://aulapt.files.wordpress.com/2008/04/lecturas-comprensivas-2009-3-cat.pdf

Aprendre a llegir en català i en castellà (molt bàsic)
Enorme col·lecció de fitxes de caire lúdic (en castellà) per imprimir. Es poden descarregar de franc, i ha moltes de matemàtiques.

http://www.actiludis.com/


Altra plana amb milers de fitxes per a imprimir i treballar, mates, llengua, atenció, les hores, monedes, etc... De tot i més...

http://orientacionandujar.wordpress.com/


Recomanacions molt simpàtiques fetes per "Racons de Colors"Per Vacances


Els companys blocaires de Orientación Andujar han preparat aquest recull de recursos en castellàEjercicios para el verano nos vamos de vacaciones. Felices vacaciones


Os dejamos una recopilación de recursos interactivos para todos los niveles de la editorial Anaya que nos pueden ayudar este verano para repasar las difernetes asignaturas del curso.
Vamos a encontrar actividades de todas las asignaturas:

LENGUA, MATEMÁTICAS, CONOCIMIENTO DEL MEDIO, MANEJO DEL RATÓN, INGLÉS, RELIGIÓN y MÚSICA

Y para todos los cursos desde 1º a 6º de primaria

RECURSOS DIDACTIVCOS INTERACTIVOS

PRIMERO PRIMARIA

SEGUNDO PRIMARIA

Lengua

Lengua

Matemáticas

Matemáticas

C. del Medio

C. del Medio

Inglés

Inglés

Religión

Religión

Uso del ratón

Uso del ratón

Música

Música

TERCERO PRIMARIA

CUARTO PRIMARIA

Lengua

Lengua

Matemáticas

Matemáticas

C. del Medio

C. del Medio

Inglés

Inglés

Religión

Religión

Música

Música

QUINTO PRIMARIA

SEXTO PRIMARIA

Lengua Lengua Santillana

Lengua Lengua Santillana

Mats. - Matemáticas 09-10

Mats. - Matemáticas 09-10 -

Guía Matemáticas

Guía Matemáticas

C. del Medio Guía1 Guía 2

C. del Medio  -Guia 1 - Guía 2

Inglés

Inglés Find Out

Inglés

Inglés Find Out

Religión –Religión 09

Religión – Religión 09

Plástica

Plástica

Música

Música

ESCRITORIO DE LA JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
Especiales para el verano en WIKISABER

el kiosko de chuches 2.0


TALLER DE PROBLEMAS

1ER CICLO

CUADERNO MULTIDISCIPLINAR DE 1º DE E.P. COLEGIO SAN AGUSTÍN VALLADOLID

2º CICLO

3º CICLO

ESO

CUADERNOS DE VERANO COLEGIO ROMADERA

5º PRIMARIA ACTIVIDADES PARA EL VERANO

6º PRIMARIA ACTIVIDADES PARA EL VERANO

C. P. Arturo Dúo autor

Ángel Encinas Barcenilla

5º primaria

6º primariahttp://www.jogoal.es/Refuerzo%20educativo.htm

Infantil Primer Ciclo Segundo Ciclo


  Tercer ciclo   • ESCRITORIO DE VERANO 2014

   Un año más, el Portal de Educación de la Junta de Castilla y León crea el Escritorio de Verano, con actividades para todas las edades, pensado para los meses de vacaciones escolares.
   Desde la pantalla de Inicio se podrá elegir un escenario diferenciado por edades con actividades y juegos adaptados a cada nivel educativo: INFANTIL, PRIMARIA Y SECUNDARIA
   Actividades y juegos en inglés para cada nivel educativo, además de Matemáticas, Lengua, patrimonio de Castilla y León, Geografía, Métrica... 
   Mucha variedad para aprender, repasar y divertirse también en vacaciones.
   Haz clic en PRIMARIA y elige.

  Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...