Es racó des PT

En aquest bloc o "bitàcola" trobaràs recursos, recomanacions, articles, materials descarregables, enllaços, idees, propostes, notícies, relacionades amb la feina de pedagogia terapèutica. És a dir, tot allò que t'hauria agradat que et contessin quan vares començar a fer feina de PT. També hi ha materials aprofitables per a tutors i educadors en general, d'atenció a la diversitat i d'educació especial.

TEA: idees i materials


En la plana de Mercedes "Aula de PT" m'he he trobat aquest enllaç a una plana molt interessant que dona qualque idea per actuar amb nins TEA i també TEL.

"Les persones amb Trastorns de l'Espectre Autista (TEA) són excel·lents pensadors visuals, és a dir, comprenen, assimilen i retenen millor la informació que se'ls presenta de manera visual. Enfront de la informació verbal (que utilitza el canal auditiu, és abstracta i desapareix), les imatges romanen en el temps i impliquen un menor nivell d'abstracció. Aqueixa característica de representar informació de manera visual, permanent i concreta, s'ajusta a les característiques específiques del pensament d'una persona amb autisme, la qual cosa ha fet que l'ocupació dels suports visuals s'haja convertit en una de les estratègies bàsiques i fonamentals en tots els processos d'ensenyança-aprenentatge de les persones amb TEA."

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...