Es racó des PT

En aquest bloc o "bitàcola" trobaràs recursos, recomanacions, articles, materials descarregables, enllaços, idees, propostes, notícies, relacionades amb la feina de pedagogia terapèutica. És a dir, tot allò que t'hauria agradat que et contessin quan vares començar a fer feina de PT. També hi ha materials aprofitables per a tutors i educadors en general, d'atenció a la diversitat i d'educació especial.

Teoria de la ment / Teoria de la mente

La teoria de la ment o metacognició és un terme usat en la psicologia i ciències cognitives per a designar la capacitat -pel que sembla congènita- dels éssers humans d'atribuir pensaments i intencions a altres persones (i de vegades entitats). Aquí la paraula teoria té principalment l'accepció de 'conjectura', o millor encara, possibilitat d'advertir.
Així quan un subjecte intel·ligent està dotat de teoria de la ment s'entén que té la capacitat de comprendre i reflexionar respecte a l'estat mental de si mateix i del proïsme que pot tenir un subjecte; també inclou la teoria de la ment la capacitat de percebre i així poder arribar a reflexionar i comprendre en relació a les sensacions pròpies i del proïsme (en aquest cas principalment per signes corporals que l'altre dóna) assolint així el subjecte preveure el propi i aliè comportament. Tal capacitat de percepció comprèn un conjunt de sensacions, creences, emocions, etc.
Aquesta "predicció/conjetura" d'allò que pensaran o volen els altres, està afectada en els nins i nines autistes, aquí teniu un vídeo sobre el tema.

I aquí teniu unes propostes per treballar aquests aspectes, molt bé elaborades per Amaya Padilla Collado (Http://www.garachicoenclave.blogspot.com/ ) Maestra de Educación Especial

saludar-despedirse 1
Teoria de La Mente-que Ves


Teoria de La Mente-perspectivas Simples


Teoria de La Mente-4 Perspectiva Compleja


Teoria de La Mente-5 Perspectiva Compleja


Teoria de La Mente-6 Perspectiva Compleja


Teoria de La Mente-7 Perspectiva Compleja


Teoria de La Mente 8-Ver Conduce a Saber


Teoria de La Mente 9-Ver Conduce a Saber


Teoria de La Mente 10-Los Verbos Mentales
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...