Es racó des PT

En aquest bloc o "bitàcola" trobaràs recursos, recomanacions, articles, materials descarregables, enllaços, idees, propostes, notícies, relacionades amb la feina de pedagogia terapèutica. És a dir, tot allò que t'hauria agradat que et contessin quan vares començar a fer feina de PT. També hi ha materials aprofitables per a tutors i educadors en general, d'atenció a la diversitat i d'educació especial.

Sistemes Alternatius de Comunicació: Què són?, generalitas i recursos

Quan una persona discapacitada té dificultats per expresar-se, aleshores s'utilitzen uns tipus de llenguatges per poder-se informar i comunicar amb la resta de gent que l'envolta.

Llenguatge Braille


És un llenguatge utilitzat per les persones cegues per llegir. És la transformació de les lletres de l'abecedari en diferents puntets amb relleu.Braille (Wikipedia)
Alfabet Braille

ONCE
Braille
Curso básico interactivo de Braille para personas videntes

Braille virtual: curs en línia (universitat de Sao Paulo)

Llenguatge de Signes

És el llenguatge utilitzat per les persones sordes i que consisteix a gestualitzar amb les mans lletres, paraules i sons.


LSC llengua del signes catalana (Wiquipèdia)
Lengua de señas (Wikipedia)

LSE Biblioteca de signos (Bib. Virtual Miguel de Cervantes)
Mira què dic. Llenguatge dels signes
Alfabeto manual español (manos que hablan)

També s'utilitza la paraula complementada que és la combinació de signes i llegir els llavis de la persona que és al davant.

MOC Método oral complementado

Llenguatge Pictogràfic: spc i bliss

Són una sèrie de dibuixos que serveixen per expressar i comunicar. L'utilitzen totes aquelles persones que, a causa d'una greu lesió cerebral, no poden comunicar-se ni expressar-se amb cap més llenguatge adaptat.ARASAAC Portal Aragonés de la Comunicación Aumentativa y Alternativa

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...