Es racó des PT

En aquest bloc o "bitàcola" trobaràs recursos, recomanacions, articles, materials descarregables, enllaços, idees, propostes, notícies, relacionades amb la feina de pedagogia terapèutica. És a dir, tot allò que t'hauria agradat que et contessin quan vares començar a fer feina de PT. També hi ha materials aprofitables per a tutors i educadors en general, d'atenció a la diversitat i d'educació especial.

Competències Bàsiques: Resultats proves diagnòstic 2008-2009

Insuficient en Matemàtiques a quart de Primària i a segon d’ESO

Els resultats de les proves d’avaluació de diagnòstic del curs 2008-2009 posen de manifest que més de la meitat dels alumnes no han consolidat la competència matemàtica

Cristina Polls 30/07/2010
http://dbalears.cat/actualitat/Balears/insuficient-en-matematiques-a-quart-de-primaria-i-a-segon-d-eso.html

Un 56 per cent dels alumnes de quart d'Educació Primària i un 59 per cent dels de segon d'ESO "no han consolidat la competència matemàtica en un grau suficient". Això detalla l'informe Avaluació de Diagnòstic 2008-2009, publicat per l'Institut d'Avaluació i Qualitat del Sistema Educatiu de les Illes Balears (IAQSE). Les proves, realitzades durant el maig del 2009, van avaluar dues competències: la lingüística (en llengua catalana, castellana i anglesa) i la matemàtica. Més de 9.000 estudiants de quart curs de Primària i més de 8.000 de segon d'ESO en van ser els destinataris. Pel que fa al nombre de centres que formaren part de la mostra, 32 eren públics i 18 concertats o privats.

"No és una avaluació de matèria sinó d'habilitat d'ús en l'entorn, és a dir més funcional i no tan teòrica". Així justificà la directora general d'Administració, Ordenació i Inspecció de la Conselleria d'Educació, Maria Gener, els resultats obtinguts en competència matemàtica. Ahir, durant la presentació d'una part d'aquest informe, el director de l'IAQSE, Tomeu Cañellas, indicà que "abans es parlava de coneixement i aquí el que s'ha mesurat és l'aplicació de les competències. Les proves cerquen avaluar aspectes més funcionals del que se'ls ha ensenyat, és a dir el seu grau d'assoliment competencial".

Gener quantificà en "un 44 per cent l'alumnat de quart de Primària que té la competència matemàtica assolida i en un 23 per cent els qui estan en procés de consolidació". Ara bé, més enllà de l'ús d'un concepte o l'altre, les taules de resultats que detallen el grau d'assoliment de les diferents competències ho deixen molt clar. Si ens fixam en les puntuacions que explica l'informe, un 43,8 per cent dels alumnes es troba a la franja entre l'excel·lent i el suficient i el 56,2 per cent se situa entre l'insuficient i el molt deficient. El "procés de consolidació de les competències", si ens basam en l'estudi, és qualificat "d'insuficient" i difícilment es pot equiparar en alumnes que estan en "un procés d'assoliment".

A segon d'ESO només el 41 per cent de l'alumnat es troba entre l'excel·lent i el suficient. Per tant, ens trobam amb un 59 per cent que no ha passat les proves amb el límit de suficiència exigit. La directora general d'Administració, Ordenació i Inspecció també comentà que "alguns d'aquests resultats són deguts al fet que la prova de matemàtiques tingué un alt contingut de lectura que en dificultà l'aplicació per part dels alumnes dels coneixements".

Amb tot, la competència lingüística mostra un panorama més esperançador. El català és la llengua que tant els alumnes de Primària com els d'ESO tenen més assolida, amb un 59 i un 73 per cent respectivament. Pel que fa al castellà, trobam una diferència força important entre el grau d'assoliment a Primària (55 per cent) en relació amb Secundària (71 per cent). Amb els anys, l'assoliment de la competència lingüística va millorant, al contrari del que es pot observar en matemàtiques. En anglès, un 45 per cent dels nins i nines de Primària tenen un nivell d'assoliment suficient i a ESO s'arriba fins al 51 per cent de l'alumnat. Els resultats, que s'han fet públics ara, des de l'octubre passat ja estaven a disposició de cada centre. "Molts ja han engegat plans en conèixer què els calia millorar", va assegurar Cañellas.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...