Es racó des PT

En aquest bloc o "bitàcola" trobaràs recursos, recomanacions, articles, materials descarregables, enllaços, idees, propostes, notícies, relacionades amb la feina de pedagogia terapèutica. És a dir, tot allò que t'hauria agradat que et contessin quan vares començar a fer feina de PT. També hi ha materials aprofitables per a tutors i educadors en general, d'atenció a la diversitat i d'educació especial.

La síndrome d'Asperger: Un manual interessant

El trastorn d’Asperger és la part més moderada i amb major grau de funcionament del TGD, és caracteritza per majors habilitats cognitives un nivell de llenguatge més proper a la normalitat. Presenta desviacions o anormalitats en tres aspectes:

 • Deteriorament de la interacció social.
 • Atenció dirigida a un objectiu. (Limitada però intensa gamma d'interessos).
 • Desenvolupament normal del llenguatge (Encara que alterats o incomplets el fins comunicatius)

No hi ha alteracions cognitives ni un comportament adaptatiu no social.
Més freqüent que l’autisme en centres ordinaris
No és típica la comorbilitat amb la DI, però si amb els problemes d’aprenentatge.

Algunes idees per al tracte en les Escoles són:

 • El personal docent i no docent ha de comprendre que el nen té un trastorn del desenvolupament inherent que li fa comportar-se i respondre d'una manera distinta al dels altres nens.
 • Acostar-se a cadascun d'aquests nens d'una manera individualitzada.
 • Encara que la majoria dels nens amb Asperger puguin ser atesos en un entorn escolar normal, necessiten alguns serveis educatius de suport.
 • Les rutines de la classe han de ser estructurades i previsibles.
 • Les regles han d'aplicar-se amb cura.
 • El professorat ha d'aprofitar al màxim les àrees d'interès especial del nen.
 • Ús d'elements visuals.
 • Intentar que els ensenyaments siguin concretes.
  Estratègies d'ensenyament explícites i didàctiques.
 • El personal del col·legi fora de l'aula ha d'estar familiaritzat amb l'estil i les necessitats del nen.
 • L'aprenentatge formal d'habilitats socials pot efectuar-se tant en la classe com en un entorn més individualitzat.
 • És de gran ajuda que el professorat i els pares treballin junts.

Fet aquest petit recordatori previ, aquí teniu un manual potser massa extens en la part introductòria i poc en la pràctica, però bastant complet i amb unes pautes clares d'identificació i abordatgeaproximación al Asperger
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...