Es racó des PT

En aquest bloc o "bitàcola" trobaràs recursos, recomanacions, articles, materials descarregables, enllaços, idees, propostes, notícies, relacionades amb la feina de pedagogia terapèutica. És a dir, tot allò que t'hauria agradat que et contessin quan vares començar a fer feina de PT. També hi ha materials aprofitables per a tutors i educadors en general, d'atenció a la diversitat i d'educació especial.

ACIS en blanc per omplir

Aquí teniu tres ACIS, una per cicle de primària, en blanc, per poder omplir-les amb els criteris a avaluar segons el currículum de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i segons les dades del expedient personal de l'alumne i les informacions que ens donin els informes psicopedagògics.

La explicació dels continguts, objectius i els criteris d'avaluació ampliats els trobareu aquí:
Això no pretén ser cap model “oficial” ni únic ni en el disseny ni en el format. Només és una proposta, un model.

He fet servir preferentment els criteris d'avaluació, perquè són més concrets i perquè son els que fan sevir els tutors a l'hora de valorar allò que ha assolit l'alumne.

Esper us siguin d'utilitat.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...