Es racó des PT

En aquest bloc o "bitàcola" trobaràs recursos, recomanacions, articles, materials descarregables, enllaços, idees, propostes, notícies, relacionades amb la feina de pedagogia terapèutica. És a dir, tot allò que t'hauria agradat que et contessin quan vares començar a fer feina de PT. També hi ha materials aprofitables per a tutors i educadors en general, d'atenció a la diversitat i d'educació especial.

Fraccions: Recull d'enllaços

 1. Fracciones-2º Ciclo- Fracciones (2º ciclo). ediLim P. Olavide.

 2. Fracciones-2º Ciclo- (4º) Las fracciones. Librosvivos.net - Tirolina. Precisa código.

 3. Fracciones-2º Ciclo- Fracciones comunes. Wikisaber.es.

 4. Fracciones-2º Ciclo- (3º) Unidad 7. Las fracciones. Anaya - J. Herrera.

 5. Fracciones-2º Ciclo- (4º) Unidad 6. Las fracciones. Anaya - J. Herrera.

 6. Fracciones-3º Ciclo- (5º) Unidad 6. Las fracciones. Anaya - J. Herrera.

 7. Fracciones-3º Ciclo- (6º) Unidad 7. Las fracciones. Anaya - J. Herrera.

 8. Fracciones-3º Ciclo- Fracción de un número. CER El Tanque.

 9. Fracciones-3º Ciclo- Introducción a las fracciones. zonaClic.

 10. Fracciones-3º Ciclo- Los números racionales: las fracciones. zonaClic.

 11. Fracciones-3º Ciclo- Matemáticas - 6º primaria. zonaClic.

 12. Fracciones-3º Ciclo- Actividades de matemáticas del grupo "Interface". zonaClic.

 13. Fracciones-3º Ciclo- Bingo matemático. zonaClic.

 14. Fracciones-3º Ciclo- Fraccionador. UCO.

 15. Fracciones-3º Ciclo- Fracciones (varios). CER El Tanque.

 16. Fracciones-3º Ciclo- Fracciones - 1. zonaClic.

 17. Fracciones-3º Ciclo- Fracciones - 2. zonaClic.

 18. Fracciones-3º Ciclo- Fracciones. Aplicaciones.info.

 19. Fracciones-3º Ciclo- Fracciones. CER El Tanque.

 20. Fracciones-3º Ciclo- Fracciones. CNICE.

 21. Fracciones-3º Ciclo- Razón. Wikisaber.es.

 22. Fracciones-3º Ciclo- Refuerza y amplía tus matemáticas. Averroes.

 23. Fracciones-3º Ciclo- Mercado matemático mágico de Mendel. MathMarket.

 24. Fracciones-3º Ciclo- Generador de ejercicios con fracciones de fracciones. Vindel.

 25. Fracciones-3º Ciclo- Fracción: Significado de la fracción - Lectura, escritura y representación de fracciones - Comportamiento numérico de la fracción. C.E.I.P. El Carambolo (recursos Agrega).

 26. Fracciones-3º Ciclo- (5º) Fracciones. TIC56.

 27. Fracciones-3º Ciclo- (6º) Fracciones. TIC56.

 28. Fracciones Clases-3º Ciclo- Fracciones equivalentes. Teide.

 29. Fracciones Simplificación-3º Ciclo- Simplificar. ThatQuiz.

 30. Fracciones Comunes-3º Ciclo- Reducción de fracciones a común denominador (método m.c.m.). CER El Tanque.

 31. Fracciones Comunes-3º Ciclo- Reducción de fracciones a común denominador (productos cruzados) . CER El Tanque.

 32. Fracciones Comparación-3º Ciclo- Comparar. ThatQuiz.

 33. Fracciones Decimales-3º Ciclo- Fracciones decimales. Wikisaber.es.

 34. Fracciones Decimales-3º Ciclo- Fracción y número decimal. Agrega.

 35. Fracciones Decimales-3º Ciclo- (5º) Fracciones decimales. Porcentajes. TIC56.

 36. Fracciones Suma-3º Ciclo- Suma de fracciones con distinto denominador (método m.c.m.). CER El Tanque.

 37. Fracciones Suma-3º Ciclo- Suma de fracciones con distinto denominador (productos cruzados). CER El Tanque.

 38. Fracciones Suma y resta-2º Ciclo- Suma y resta de fracciones. Wikisaber.es.

 39. Fracciones Suma y resta-2º Ciclo- Suma y resta de fracciones. Wikisaber.es.

 40. Fracciones Suma y resta-3º Ciclo- Suma y resta de fracciones. Wikisaber.es.

 41. Fracciones Suma y resta-3º Ciclo- Suma y resta de fracciones. Wikisaber.es.

 42. Fracciones Suma y resta-3º Ciclo- Suma y resta de fracciones. Teide.

 43. Fracciones Suma y resta-3º Ciclo- Suma y resta de fracciones. Teide.

 44. Fracciones Suma y resta-3º Ciclo- (5º) Suma y resta de fracciones. TIC56.

 45. Fracciones Multiplicación-3º Ciclo- Multiplicación de fracciones. CER El Tanque.

 46. Fracciones División-3º Ciclo- División de fracciones. CER El Tanque.

 47. Fracciones Decimales-3º Ciclo- (6º) ODA. Fracciones Decimales - Visualizar. EducarChile.

 48. Fracciones Relaciones de orden-3º Ciclo- (5º) ODA. Relación de orden entre fracciones - Visualizar. EducarChile.

 49. Fracciones Operaciones-3º Ciclo- (5º) Unidad 7. Operaciones con fracciones. Anaya - J. Herrera.

 50. Fracciones Operaciones-3º Ciclo- (6º) Unidad 8. Operaciones con fracciones. Anaya - J. Herrera.

 51. Fracciones Operaciones-3º Ciclo- Fracciones, múltiplos y divisores. zonaClic.

 52. Fracciones Operaciones-3º Ciclo- Operaciones con fracciones. CEIP Beatriz Galindo.

 53. Fracciones Operaciones-3º Ciclo- (6º) Operaciones con fracciones. TIC56.

 54. Representación gráfica de fracciones


Entrada Original: http://roble.pntic.mec.es/arum0010/temas/fracciones.htm
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...