Es racó des PT

En aquest bloc o "bitàcola" trobaràs recursos, recomanacions, articles, materials descarregables, enllaços, idees, propostes, notícies, relacionades amb la feina de pedagogia terapèutica. És a dir, tot allò que t'hauria agradat que et contessin quan vares començar a fer feina de PT. També hi ha materials aprofitables per a tutors i educadors en general, d'atenció a la diversitat i d'educació especial.

Programacions i competències bàsiques

Orientacions per a l'elaboració de la concreció curricular i de les programacions didàctiques:

Des de la Direcció General d’Administració, Ordenació i Inspecció Educatives de la Conselleria d'Educació i cultura del Govern de les Illes Balears han fet un document amb orientacions per a l'elaboració de la concreció curricular i de les programacions didàctiques.

Font original:
http://cancantocompetencies.blogspot.co
m/2009/11/des-de-la-direccio-general.html

Més informacions:

Unidad Didactica por Competencias: esquema y modelo.


Més recursos:Més:

http://programaccbb.wordpress.com/


Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...