Es racó des PT

En aquest bloc o "bitàcola" trobaràs recursos, recomanacions, articles, materials descarregables, enllaços, idees, propostes, notícies, relacionades amb la feina de pedagogia terapèutica. És a dir, tot allò que t'hauria agradat que et contessin quan vares començar a fer feina de PT. També hi ha materials aprofitables per a tutors i educadors en general, d'atenció a la diversitat i d'educació especial.

Un impuls a la construcció de noves escoles

La Conselleria d’Educació treballa en 15 projectes d’obres i millora de centres educatius, amb una licitació total de 31,5 milions d’euros

dBalears | 09/01/2011 | Vistes: 20

El pla d'infraestructures educatives continua durant els darrers mesos d'aquesta legislatura. Mentre les tasques previstes en 20 centres ja estan en marxa, s'estan licitant 15 projectes més de construcció i millora de centres. L'import total és de més de 31,5 milions d'euros.

En concret, 6 d'aquestes actuacions es realitzaran en centres de Mallorca, com ara l'ampliació del gimnàs del CEIP de l'Albufera (Alcúdia). El projecte suposa una inversió de més de mig milió d'euros (518.573, 66 euros) i preveu la construcció d'una pista esportiva polivalent coberta, amb zona perimetral de servei; sanitaris separats masculins i femenins, amb serveis de dutxes, lavabo i dependència de vestuari; lavabo per a discapacitats; oficina de control de la sala i magatzem de material esportiu.

La Conselleria també està fent les passes prèvies per licitar la segona fase de l'IES Son Fangos de Manacor. Mentre s'espera enllestir els treballs de la primera fase (amb una previsió que sigui entre els mesos de febrer i març de 2011), es licitaran les tasques que s'han de desenvolupar en la segona part del programa d'aquest projecte, amb un cost de més de 5 milions d'euros, que s'han d'afegir als 8 milions destinats a la primera fase.

Un altre projecte que està en licitació és el del CEIP Alexandre Rosselló de Palma, per al qual es disposa d'un pressupost de 765.550 euros.

Múltiples millores

L'objectiu del projecte és atendre les noves necessitats del centre i consisteix en l'ampliació i reforma de la planta baixa per tal d'habilitar-hi un nou accés pel carrer Francesc Cerdó, a més de dotar de nous sanitaris les aules d'Infantil; adequar els despatxos; crear una sala de direcció i adaptar l'ascensor per a discapacitats, entre d'altres treballs, que també es traslladen a la planta pis.

Així mateix, a Mallorca s'està licitant l'ampliació de l'IES Guillem Cifre de Colonya (Pollença), amb un pressupost d'1.233.759,27 euros. A més, l'ampliació de l'IES Santa Margalida (ampliació CF comerç) s'ha adjudicat per gairebé mig milió d'euros (452.441 euros). Finalment es troba el projecte per construir un nou CEIP a Sineu, amb un cost aproximat de 4.396.000 euros.

Garantir l'èxit escolar a 40.000 infants

Devers 40.000 alumnes matriculats en centres educatius de les Illes Balears es beneficiaran aquest curs 2010-2011 d'algun dels programes orientats a millorar l'èxit escolar, que la Conselleria d'Educació i Cultura del Govern de les Illes Balears té en marxa. Aquestes actuacions suposen una despesa de 8 milions.

Aquests doblers serveixen per finançar programes com el de millora de l'èxit escolar. Inclou iniciatives l'objectiu de les quals és potenciar l'aprenentatge i el rendiment acadèmic en competències bàsiques; millorar les habilitats i actituds relacionades amb la lectoescriptura i incrementar les competències bàsiques, tant lingüístiques com matemàtiques.

En aquesta línia, la Conselleria d'Educació desenvolupa el programa de lectoescriptura en 132 centres educatius; reforç educatiu a 390 grups de segon cicle de Primària i accions de suport en les matèries amb menor índex d'èxit de Primària i Secundària, que beneficien devers 10.000 alumnes.

Així mateix, la Conselleria ha posat en marxa programes dirigits a minvar les borses d'abandonament prematur de l'escolarització. En aquest apartat, s'hi inclouen accions orientades a incrementar la formació del professorat; adequar l'oferta formativa a les necessitats del món productiu i a les dels joves amb risc d'abandonament del sistema educatiu o d'exclusió social; afavorir l'accés del joves a una formació cap a l'èxit aprofitant al màxim les seves capacitats i obtenir resultats positius; i millorar l'orientació acadèmica i laboral de l'alumnat.

A més a més, existeixen projectes adreçats a l'extensió i modificació del temps escolar. L'objectiu és vetlar per l'organització del temps de treball tant durant el curs acadèmic com durant els mesos d'estiu, i també aconseguir que l'alumne adquireixi hàbits d'estudi.

Un altre tipus de programes són els que estan enfocats al professorat, per impulsar l'autonomia i la gestió de centres; a banda de l'educació intercultural, per a la igualtat i la convivència. Finalment trobam els programes de suport a la implantació de l'ensenyament i l'aprenentatge de llengües estrangeres, en els quals es preveuen cursos d'actualització lingüística i metodològica a l'estranger per al professors.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...