Es racó des PT

En aquest bloc o "bitàcola" trobaràs recursos, recomanacions, articles, materials descarregables, enllaços, idees, propostes, notícies, relacionades amb la feina de pedagogia terapèutica. És a dir, tot allò que t'hauria agradat que et contessin quan vares començar a fer feina de PT. També hi ha materials aprofitables per a tutors i educadors en general, d'atenció a la diversitat i d'educació especial.

Una mostra d'ampliació curricular per alumne amb Asperger d'altes capacitats

Quan fas la carrera et xerren de les ampliacions verticals i horitzontals que es poden fer servir per enriquir un currículum amb alumnes de altes capacitats o sobredotació.

Recordem la teoria:

Dos tipos de adaptaciones de ampliación: las ampliaciones verticales y horizontales:

La ampliación vertical consiste en aumentar la cantidad de contenidos a aprender, mientras que en la ampliación horizontal el aumento de contenidos queda en un segundo término y prevalece la realización de interconexiones entre los contenidos que se van a aprender. (AROCAS y otras, 1994).

Para Genovard y Castelló (1990), la ampliación horizontal suele ser más apropiada para el trabajo con niños superdotados. Para los alumnos que poseen talentos más específicos resulta más eficaz la ampliación vertical de contenidos en el área concreta en el que el alumno talentoso destaca. (AROCAS y otras, 1994)

Aquí us deix una petita mostra de com hem treballat un projecte a primer de primària amb un alumne amb Asperger d'altes capacitats, per si us pot donar qualque idea. Hem fet ambdues sistemes d'ampliació horitzontal i vertical, en petita escala.

Nosaltres aprofitem el projecte de medi del seu curs i ho feim a ell protagonista i responsable de l'explicació del mateix als seus companys. Així treballem, a més de l'enriquiment curricular, l'aspecte comunicatiu entre iguals.

No és més que un exemple, una idea, com totes, millorable. Precisa del treball de direcció i coordinació del tutor, família i PT. Ja ho hem fet amb altres temes del seu interès i els resultats, per ara, han estat bons.Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...