Es racó des PT

En aquest bloc o "bitàcola" trobaràs recursos, recomanacions, articles, materials descarregables, enllaços, idees, propostes, notícies, relacionades amb la feina de pedagogia terapèutica. És a dir, tot allò que t'hauria agradat que et contessin quan vares començar a fer feina de PT. També hi ha materials aprofitables per a tutors i educadors en general, d'atenció a la diversitat i d'educació especial.

Comprensió lectora: Dora l'exploradora

Una comprensió lectora "multinivell", és a dir, triam fins a on volem arribar en grau de dificultat. El tema, com gairebé sempre, el varen triar els alumnes.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...