Es racó des PT

En aquest bloc o "bitàcola" trobaràs recursos, recomanacions, articles, materials descarregables, enllaços, idees, propostes, notícies, relacionades amb la feina de pedagogia terapèutica. És a dir, tot allò que t'hauria agradat que et contessin quan vares començar a fer feina de PT. També hi ha materials aprofitables per a tutors i educadors en general, d'atenció a la diversitat i d'educació especial.

Material per a Nouvinguts fet a les illes

Direcció General d'Ordenació, Innovació i Formació Professional

Logo del Govern de les Illes Balears
  • Material didàctic adreçat a l’alumnat nouvingut, no alfabetitzat, per a l'aprenentatge de la llengua catalana


Material didàctic adreçat a l’alumnat nouvingut, no alfabetitzat, per a l'aprenentatge de la llengua catalana

“Som i estam” i “Del món a les Illes” són dos materials per a l'aprenentatge de la llengua catalana pensat per a alumnes nouvinguts d'entre 11 i 16 anys que no han estat alfabetitzats; encara que també pot ser útil per a l'alfabetització de persones adultes.

El nivell de referència per a l'aprenentatge és l'A1 bàsic. Les activitats es presenten en Jclic.

Una part molt important del material són les fotografies (de llicència Creative Commons) acompanyades de locucions. Per fer la tria de les imatges s'han tingut en compte la diversitat, la realitat dels adolescents i l'entorn de les illes Balears.

L'alumnat podrà veure les imatges, escoltar com es diuen i gravar la pròpia veu.

Per utilitzar aquest material no es requereix cap coneixement informàtic especial.

L'objectiu de “Som i estam” és treballar l'expressió i la comprensió oral. L'alumnat ha de poder comunicar-se de manera molt senzilla, plantejar i respondre preguntes breus sobre temes familiars o relacionats amb necessitats immediates.

“Del món a les Illes” està pensat per treballar la lectoescriptura a partir de "paraules generadores" (Paul Freire). És interdisciplinar.

Documents

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...