Es racó des PT

En aquest bloc o "bitàcola" trobaràs recursos, recomanacions, articles, materials descarregables, enllaços, idees, propostes, notícies, relacionades amb la feina de pedagogia terapèutica. És a dir, tot allò que t'hauria agradat que et contessin quan vares començar a fer feina de PT. També hi ha materials aprofitables per a tutors i educadors en general, d'atenció a la diversitat i d'educació especial.

Divisions: recursos per a primària

Recursos per a practicar i aprendre divisions. Hi ha més recursos en aquest mateix bloc.


Recursos On line
de la magnífica plana JUEDULAND
 1. División Tablas-2º Ciclo- Con divisor 2. CER El Tanque.

 2. División Tablas-2º Ciclo- Con divisor 3. CER El Tanque.

 3. División Tablas-2º Ciclo- Con divisor 4. CER El Tanque.

 4. División Tablas-2º Ciclo- Con divisor 5. CER El Tanque.

 5. División Tablas-2º Ciclo- Con divisor 6. CER El Tanque.

 6. División Tablas-2º Ciclo- Con divisor 7. CER El Tanque.

 7. División Tablas-2º Ciclo- Con divisor 8. CER El Tanque.

 8. División Tablas-2º Ciclo- Con divisor 9. CER El Tanque.

 9. División Tablas-2º Ciclo- Con la tabla del 2. CER El Tanque.

 10. División Tablas-2º Ciclo- Con la tabla del 3. CER El Tanque.

 11. División Tablas-2º Ciclo- Con la tabla del 4. CER El Tanque.

 12. División Tablas-2º Ciclo- Con la tabla del 5. CER El Tanque.

 13. División Tablas-2º Ciclo- Con la tabla del 6. CER El Tanque.

 14. División Tablas-2º Ciclo- Con la tabla del 7. CER El Tanque.

 15. División Tablas-2º Ciclo- Con la tabla del 8. CER El Tanque.

 16. División Tablas-2º Ciclo- Con la tabla del 9. CER El Tanque.

 17. División Tablas-3º Ciclo- Con cualquiera de las tablas. CER El Tanque.

 18. División-1º Ciclo- División. Wikisaber.es.

 19. División-2º Ciclo- Aprende a dividir tú solo. CER El Tanque.

 20. División-2º Ciclo- Divisiones. zonaClic.

 21. División-2º Ciclo- Introducción. CER El Tanque.

 22. División-2º Ciclo- L'Algoritme de la divisió. zonaClic.

 23. División-2º Ciclo- La división. zonaClic.

 24. División-2º Ciclo- (3º) La división. Librosvivos.net - Tirolina. Precisa código.

 25. División-2º Ciclo- (4º) La división. Librosvivos.net - Tirolina. Precisa código.

 26. División-2º Ciclo- Las operaciones 2. zonaClic.

 27. División-2º Ciclo- Las operaciones. zonaClic.

 28. División-2º Ciclo- Mat 2c. zonaClic.

 29. División-2º Ciclo- Matemáticas con Mario 2. Junta de Castilla y León.

 30. División-2º Ciclo- (3º) Practicar la división. Librosvivos.net - Tirolina. Precisa código.

 31. División-2º Ciclo- (4º) Practicar la división. Librosvivos.net - Tirolina. Precisa código.

 32. División-2º Ciclo- Rejilla matemática. zonaClic.

 33. División-2º Ciclo- Resuelve. Con dos cifras en el divisor. CER El Tanque.

 34. División-2º Ciclo-Estimación del cociente. C.E.I.P. El Carambolo (recursos Agrega).

 35. Division-2º Ciclo- (3º) Unidad 6. La división. Anaya - J. Herrera.

 36. División-2º Ciclo- (4º) Unidad 4. La división. Anaya - J. Herrera.

 37. División-2º Ciclo- (4º) Unidad 5. Práctica de la división. Anaya - J. Herrera.

 38. División-3º Ciclo- (5º) Unidad 3. División de números naturales. Anaya - J. Herrera.

 39. División-3º Ciclo- Producto y división de números naturales: Concepto y representación de operaciones - Términos de las operaciones - Estimación, aproximación y cálculo mental en problemas - Automatización del producto y la división - Propiedades de la multiplicación y la división. C.E.I.P. El Carambolo (recursos Agrega).

 40. División-3º Ciclo- Actividades de matemáticas. zonaClic.

 41. División-3º Ciclo- Aritmética. ThatQuiz.

 42. División-3º Ciclo- División (varios). CER El Tanque.

 43. División-3º Ciclo- Matemáticas con Mario 2. Junta de Castilla y León.

 44. División-3º Ciclo- Matemáticas para el 2º Ciclo de Primaria. zonaClic.

 45. División-3º Ciclo- Operaciones con números enteros. zonaClic.

 46. División-3º Ciclo- Refuerza y amplía tus matemáticas. Averroes.

 47. División Propiedades-3º Ciclo- Propiedad fundamental de la división. Teide.

 48. División Propiedades-3º Ciclo- Prueba del nueve (la división). CER El Tanque.

 49. División Naturales-3º Ciclo- Rep. División Naturales. ediLim P. Olavide.

 50. División Naturales-3º Ciclo- Rep. Oper Naturales. ediLim P. Olavide.

 51. División Naturales-3º Ciclo- (5º) División de números naturales. TIC56.

 52. División 1 cifra-2º Ciclo- (4º) División entre una cifra. C.P. Bretón de los Herreros.

 53. División 1 cifra-2º Ciclo- Divisiones por una cifra (e). J. A. del Olmo Vián.

 54. División 1 cifra-2º Ciclo- Divisiones por una cifra. J. A. del Olmo Vián.

 55. División 2 cifras-2º Ciclo- Divisiones por dos cifras (e) (e. J. A. del Olmo Vián.

 56. División 2 cifras-2º Ciclo- Divisiones por dos cifras J. A. del Olmo Vián.

 57. División 3 cifras-3º Ciclo- Divisiones por tres cifras (e). J. A. del Olmo Vián.

 58. División 3 cifras-3º Ciclo- Divisiones por tres cifras. J. A. del Olmo Vián.

 59. División 3 cifras-3º Ciclo- Resuelve. Con tres cifras en el divisor. CER El Tanque.

 60. División Ceros-3º Ciclo- División por la unidad seguida de ceros con decimales. CER El Tanque.

 61. División Ceros-3º Ciclo- División por la unidad seguida de ceros. CER El Tanque.

 62. División Ceros-3º Ciclo- División. Unidad seguida de ceros con decimales. CER El Tanque.

 63. División Ceros-3º Ciclo- División. Unidad seguida de ceros. CER El Tanque.

 64. División Decimales-3º Ciclo- Divisiones con decimales. zonaClic.

 65. División Por 10-3º Ciclo- (5º) ODA. Dividiendo grandes números por múltiplos de 10 - Visualizar. EducarChile.

 66. Divisores y múltiplos-3º Ciclo- Actividades de matemáticas del grupo "Interface". Dentro del apartado de Problemas. zonaClic.

 67. Divisores y múltiplos-3º Ciclo- Cálculo de todos los divisores de un número. CER El Tanque.

 68. Divisores y múltiplos-3º Ciclo- Conecto con las mates. CNICE.

 69. Divisores y múltiplos-3º Ciclo- Divisores con las regletas de Cuisenaire. CER El Tanque.

 70. Divisores y múltiplos-3º Ciclo- Divisores de un número. CER El Tanque.

 71. Divisores y múltiplos-3º Ciclo- Fracciones, múltiplos y divisores. zonaClic.

 72. Divisores y múltiplos-3º Ciclo- Máximo Común Divisor con las regletas de Cuisenaire. CER El Tanque.

 73. Divisores y múltiplos-3º Ciclo- Máximo común divisor de dos números. CER El Tanque.

 74. Divisores y múltiplos-3º Ciclo- (6º) Múltiplos y divisores. TIC56.


Recursos en PaperRecursos de la plana Aula PT
:

La división como reparto pdf2.gif


División. pdf2.gif pdf2.gif pdf2.gif pdf2.gif pdf2.gif pdf2.gif pdf2.gif logo_doc_excel logo_doc_excel logo_doc_excel pdf2.gif pdf2.gif pdf2.gif pdf2.gif pdf2.gif pdf2.gif pdf2.gif pdf2.gif

La división de números naturales

División

Generador operacions amb divisions:

http://www.cuadernosdigitalesvindel.com/libres/f_calculo_con_naturales.php
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...