Es racó des PT

En aquest bloc o "bitàcola" trobaràs recursos, recomanacions, articles, materials descarregables, enllaços, idees, propostes, notícies, relacionades amb la feina de pedagogia terapèutica. És a dir, tot allò que t'hauria agradat que et contessin quan vares començar a fer feina de PT. També hi ha materials aprofitables per a tutors i educadors en general, d'atenció a la diversitat i d'educació especial.

Quan fer servir "caixa" i quan "capsa"...

Una curiosa polèmica lingüística terminològica


http://www.bibiloni.net/blog/archives/00000130.html


Per als qui hagin perdut la "visió catalana de la realitat" en aquesta parcel·la diré que una caixaés un receptacle gran, fet de matèria sòlida (normalment fusta), amb tapadora o sense, que s'empra per a guardar coses, com, per exemple, la roba de la casa; si el recipient té les mateixes característiques però és de petites dimensions, és una caixeta; i si es tracta d'un receptacle de fusta (i ara de plàstic), normalment sense tapadora, com els que s'empren per a contenir la fruita, és un caixó. Els receptacles de cartó (o de matèria semblant) que s'empren com a contenidors de coses diverses (llumins, sabates, papers "de Salamanca", etc.), siguin més grans o més petits, són capses. Una capsa on ens duen un frigorífic que no passa per la porta també és una capsa; igual que si hom fes unes sabates per a King Kong, la seva capsa seria una capsa (de fet una capsota). Per tant, aquí tenim caixes, caixetes, capses, capsetes, caixons i caixonets. La interferència de l'espanyol, que tot ho infecta i arrasa, fa que ara es tendeixi a dir caixa a tot.

Per a més claredat he fet uns "treballs manuals", i aquí teniu unes imatges que esper que siguin útils als qui necessiten ajuda en aquesta qüestió. (Alerta que els objectes no estan a escala.) Caixa 
- Receptacle de fusta o d'altra matèria sòlida, de forma prismàtica i de dimensions relativament grans, que serveix per estojar diversos objectes. (DCVB) 
. Receptacle rígid de forma paral lelepipèdica i de dimensions relativament grans destinat a estotjar-hi objectes o a embalar-los per al transport. Caixa de morts. (GDLC) 
- Receptacle d'una certa grandària, de forma rectangular, generalment de fusta amb fons i tapa clavats i destinada a aconduir i transportar tota mena d'objectes. PER ANAL. Nom de diferents receptacles més o menys semblants a una caixa. Una caixa de llibres, Caixa forta, Caixa d impremta (DIEC) 
Hi ha caixes i caixetes, i també caixons. 
L etimologia és la mateixa que la de capsa. 

Capsa 
- Receptacle de cartó, llauna, fusta o altra matèria, de dimensions relativament petites, amb una tapa solta o agafada, que serveix per transportar o estojar diferents objectes. (DCVB) 
- Receptacle de cartó, de llauna, de fusta, de vori, etc, de forma variable, més aviat petit, amb una tapa solta o agafada, destinat a transportar o guardar diferents objectes. Capsa de música, Semblar que algú surti de la capsa (GDLC) 
- Receptacle de cartó, de llauna, de fusta, de vori, etc., de forma variable, més aviat petit, amb una tapa solta o agafada, destinat a transportar o guardar diferents objectes. (DIEC) 
Hi ha capses i capsetes, i també capses grans o capsotes. 
L etimologia és la mateixa que la de caixa. 

Comentaris:

 La grandària de la capsa o caixa, per a mi, és la dada bàsica. L embalatge d'un refrigerador, encara que sigui de cartró, mai no diria que és una capsa, se m faria molt estrany.


Petita, és capsa; gran, és caixa. La línia que separa les unes de les altres la posaria justament en les dimensions 
de l'objecte de què parlem.  

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...