Es racó des PT

En aquest bloc o "bitàcola" trobaràs recursos, recomanacions, articles, materials descarregables, enllaços, idees, propostes, notícies, relacionades amb la feina de pedagogia terapèutica. És a dir, tot allò que t'hauria agradat que et contessin quan vares començar a fer feina de PT. També hi ha materials aprofitables per a tutors i educadors en general, d'atenció a la diversitat i d'educació especial.

Els cossos geomètrics: Recursos on-line, adaptació i examen


Com sempre a JUEDULAND trobareu quantitat de recursos on line per treballar el tema:
 1. Objetos- Infantil- Asociación Visual - Descargar .zip. Contenidos digitales Extremadura.
 2. Objetos- Infantil- Los objetos - Descargar .zip. Contenidos digitales Extremadura.eometría plana Formas- Infantil-Aprendemos las formas. Ciudad 17.
 3. Geometría-1º Ciclo- Geometría 1º curso 1º trimestre. Anaya - J. Herrera.
 4. Geometría-1º Ciclo- Geometría 1º curso 2º trimestre. Anaya - J. Herrera.
 5. Geometría-1º Ciclo- Geometría 1º curso 3º trimestre. Anaya - J. Herrera.
 6. Geometría plana Formas- Infantil- Bloques lógicos. zonaClic.
 7. Geometría plana Formas- Infantil- Formas. Genmàgic.
 8. Geometría plana Formas- Infantil- Formas. zonaClic.
 9. Geometría plana Formas- Infantil- Formas (Otro). zonaClic.
 10. Geometría plana Formas- Infantil- Presume de figura. Pequenet.
 11. Geometría plana Formas- Infantil- Tú mismo... con tu cubismo. Pequenet.
 12. Geometría plana Formas- Infantil- Conceptos básicos. zonaClic.
 13. Geometría plana Formas- Infantil- Encaja. C.E.I.P. El Carambolo (recursos Agrega).
 14. Geometría plana Formas-1º Ciclo- Clasificador de formas - Abrir. Wikisaber.es.
 15. Geometría plana Formas-1º Ciclo- Clasificador de formas - Juego. Wikisaber.es.
 16. Geometría plana Formas-1º Ciclo- Dibujo con líneas. Wikisaber.es.
 17. Geometría plana Formas-1º Ciclo- Mosaico. Wikisaber.es.
 18. Geometría plana Formas-1º Ciclo- Tangram. Wikisaber.es.
 19. Geometría plana Formas-2º Ciclo- (3º) Unidad 12. Objetos y formas geométricas. Anaya - J. Herrera.
 20. Geometría plana Formas-2º Ciclo- (4º) Unidad 11. Las formas planas. Anaya - J. Herrera.
 21. Geometría plana Simetría-2º Ciclo- Simetrías. zonaClic.
 22. Geometría plana Simetría-2º Ciclo- (4º) Unidad 12. Regularidades y simetrías. Anaya - J. Herrera.
 23. Geometría plana Simetría-3º Ciclo- Simetría axial (SIM). Wikisaber.es.
 24. Geometría plana Simetría-3º Ciclo- Simetría. Wikisaber.es.
 25. Geometría plana Posición-3º Ciclo- Coordenadas. Genmàgic.
 26. Geometría plana Líneas-2º Ciclo- (3º) Líneas, rectas y ángulos. Librosvivos.net - Tirolina. Precisa código.
 27. Geometría plana Líneas-2º Ciclo- (3º) Unidad 11. Líneas curvas, rectas y ángulos. Anaya - J. Herrera.
 28. Geometría plana Líneas-2º Ciclo- (4º) Rectas y ángulos. C.P. Bretón de los Herreros.
 29. Geometría plana Líneas-2º Ciclo- (4º) Rectas y ángulos. Librosvivos.net - Tirolina. Precisa código.
 30. Geometría plana Líneas-2º Ciclo- (4º) Unidad 10. Rectas y ángulos. Anaya - J. Herrera.
 31. Geometría plana Líneas-3º Ciclo- Trazados geométricos. Rectas y ángulos. Librosvivos.net.
 32. Geometría plana Ángulos-2º Ciclo- Ángulos.. Genmàgic.
 33. Geometría plana Ángulos-2º Ciclo- (3º) Rectas y ángulos. C.P. Bretón de los Herreros.
 34. Geometría plana Ángulos-2º Ciclo- (3º) Líneas, rectas y ángulos. Librosvivos.net - Tirolina. Precisa código.
 35. Geometría plana Ángulos-2º Ciclo- (3º) Unidad 11. Líneas curvas, rectas y ángulos. Anaya - J. Herrera.
 36. Geometría plana Ángulos-2º Ciclo- (4º) Rectas y ángulos. C.P. Bretón de los Herreros.
 37. Geometría plana Ángulos-2º Ciclo- (4º) Rectas y ángulos. Librosvivos.net - Tirolina. Precisa código. 
 38. Geometría plana Ángulos-2º Ciclo- (4º) Unidad 10. Rectas y ángulos. Anaya - J. Herrera.
 39. Geometría plana Ángulos-3º Ciclo- (6º) Unidad 10. Ángulos. Clases y medida. Anaya - J. Herrera.
 40. Geometría plana Ángulos-3º Ciclo- (5º) Unidad 11. Los ángulos. Anaya - J. Herrera.  
 41. Geometría Plana Ángulos-3º Ciclo- Sistema sexagesimalMedidas angulares y temporales - Equivalencia entre unidades - Forma simple y compleja - Historia del sistema sexagesimal - Operaciones y problemas. C.E.I.P. El Carambolo (recursos Agrega).
 42. Geometría plana Ángulos-3º Ciclo- Trazados geométricos. Rectas y ángulos. Librosvivos.net.
 43. Geometría plana Ángulos-3º Ciclo- Ángulos complementarios y suplementarios. Santillana en Red.
 44. Geometría plana Ángulos-3º Ciclo- Ángulos - Trazados geométricos. Librosvivos.net.
 45. Geometría plana Ángulos-3º Ciclo- Los ángulos y su medida. CER El Tanque.
 46. Geometría plana Ángulos-3º Ciclo- Ángulos. Sistema sexagesimal. Agrega.
 47. Geometría plana Ángulos-3º Ciclo- Ángulos. Matemáticas - 6º primaria. zonaClic.
 48. Geometría plana Ángulos-3º Ciclo- Ángulos agudos y obtusos (SIM). Wikisaber.es.
 49. Geometría plana Ángulos-3º Ciclo- Ángulos cóncavos (SIM). Wikisaber.es.
 50. Geometría plana Ángulos-3º Ciclo- Tipos de ángulos (SIM). Wikisaber.es.
 51. Geometría plana Ángulos-3º Ciclo- Tipos de ángulos. Wikisaber.es.
 52. Geometría plana Ángulos-3º Ciclo- (Ampliación 2) ODA.Relaciones entre ángulos - Visualizar. EducarChile.
 53. Geometría plana Ángulos -3º Ciclo- (5º) Ángulos. TIC56.
 54. Geometría plana Triángulos-2º Ciclo- (3º) Unidad 13. Triángulos y cuadriláteros. Anaya - J. Herrera.
 55. Geometría plana Triángulos-3º Ciclo- Triángulos. ThatQuiz.
 56. Geometría plana Triángulos-3º Ciclo- Triángulos según sus lados. Teide. 
 57. Geometría plana Triángulos-3º Ciclo- Triángulos. ¿Sólo tres puntos? CNICE. 
 58. Geometría plana Triángulos-3º Ciclo- Tipos de triángulos (SIM). Wikisaber.es.
 59. Geometría plana Triángulos-3º Ciclo- Tipos de triángulos. Wikisaber.es.
 60. Geometría plana Triángulos-3º Ciclo- (Ampliación 1) ODA.Trabajando con triángulos  - Visualizar. EducarChile. 
 61. Geometría Plana Triángulos-3º Ciclo- (Ampliación 2) ODA. Construcción de Triángulos - Visualizar. EducarChile.
 62. Geometría plana Círculo-2º Ciclo- (3º) Unidad 14. Circunferencia y círculo. Anaya - J. Herrera.
 63. Geometría plana Cuadriláteros-2º Ciclo- (3º) Unidad 13. Triángulos y cuadriláteros. Anaya - J. Herrera.
 64. Geometría plana Figuras-1º Ciclo- Polígonos. Wikisaber.es.
 65. Geometría plana Figuras-2º Ciclo- (4º) Figuras planas. Librosvivos.net - Tirolina. Precisa código.
 66. Geometría plana Figuras-2º Ciclo- Actividades de matemáticas. zonaClic.
 67. Geometría plana Figuras-2º Ciclo- FullElectrónic. Genmàgic.
 68. Geometría plana Figuras-2º Ciclo- (3º) Figuras planas y cuerpos geométricos. Librosvivos.net - Tirolina. Precisa código.
 69. Geometría plana Figuras-3º Ciclo- (5º) Unidad 12. Las figuras planas. Anaya - J. Herrera.
 70. Geometría plana Figuras-3º Ciclo- Aprengeo. zonaClic.
 71. Geometría plana Figuras-3º Ciclo- Polígonos y triángulos. Aula 365 Speedy.
 72. Geometría plana Figuras-3º Ciclo- Figuras. ThatQuiz.
 73. Geometría plana Figuras-3º Ciclo- Figuras planas. Averroes.
 74. Geometría plana Figuras-3º Ciclo- Figuras planas. Camilo A. Sánchez.
 75. Geometría plana Figuras-3º Ciclo- Figuras planas. Librosvivos.net.
 76. Geometría plana Figuras-3º Ciclo- Formas poligonales. Librosvivos.net.
 77. Geometría plana Figuras-3º Ciclo- Geoclic. zonaClic.
 78. Geometría plana Figuras-3º Ciclo- Geometría. ThatQuiz.
 79. Geometría plana Figuras-3º Ciclo- Geometria plana. zonaClic.
 80. Geometría plana Figuras-3º Ciclo- Geometría. Enric Puig Amat.
 81. Geometría plana Figuras-3º Ciclo- Geoplano. conevyt.
 82. Geometría plana Figuras-3º Ciclo- Jugando con las matemáticas. José Ignacio Miguel.
 83. Geometría plana Figuras-3º Ciclo- Actividades de geometría para primaria. zonaClic. 
 84. Geometría plana Figuras-3º Ciclo- Matemanía 5. zonaClic.
 85. Geometría plana Figuras-3º Ciclo- Matemáticas - 6º primaria. zonaClic.
 86. Geometría plana Figuras-3º Ciclo- Medidas y geometría Nivel 1. Edebe.
 87. Geometría plana Figuras-3º Ciclo- Circumferències i cossos geomètrics. zonaClic.
 88. Geometría plana Figuras-3º Ciclo- Matemáticas - 6º primaria. zonaClic.
 89. Geometría plana Figuras-3º Ciclo- (5º) Figuras planas. TIC56.
 90. Geometría plana Figuras-3º Ciclo- (6º)  Figuras planas. TIC56.
 91. Geometría plana Coordenadas-3º Ciclo- Coordenadas (SIM). Wikisaber.es.
 92. Geometría plana Coordenadas-3º Ciclo- Plano cartesiano. Wikisaber.es.
 93. Geometría plana Longitud-3º Ciclo- Longitud de la circunferencia. Genmàgic.
 94. Geometría plana Perímetros -3º Ciclo- (6º) Unidad 12. Áreas y perímetros. Anaya - J. Herrera.
 95. Geometría plana Perímetros-3º Ciclo- Perímetros. Genmàgic.
 96. Geometría plana Perímetro-3º Ciclo- Perímetro. Wikisaber.es.
 97. Geometría plana Perímetros-3º Ciclo- (5º) ODA. Áreas y Perímetros - Visualizar. EducarChile.
 98. Geometría plana Perímetros-3º Ciclo- (6º) ODA.Perímetros y áreas - Visualizar. EducarChile.
 99. Geometría plana Perímetros-3º Ciclo- (6º) ODA.Variaciones de lados, áreas y/o perímetros - Visualizar. EducarChile.
 100. Geometría plana Áreas -3º Ciclo- (6º) Unidad 12. Áreas y perímetros. Anaya - J. Herrera.
 101. Geometría plana Áreas-3º Ciclo- Áreas de polígonos. Navarra.
 102. Geometría plana Áreas-3º Ciclo- Áreas. Genmàgic.
 103. Geometría plana Áreas-3º Ciclo- Área. Wikisaber.es.
 104. Geometría plana Áreas-3º Ciclo- Geoplano. conevyt.
 105. Geometría plana Áreas-3º Ciclo- (5º) ODA. Áreas y Perímetros - Visualizar. EducarChile.
 106. Geometría Plana Áreas-3º Ciclo- (6º) ODA.Perímetros y áreas - Visualizar. EducarChile. 
 107. Geometría plana Áreas-3º Ciclo- (6º) ODA.Variaciones de lados, áreas y/o perímetros - Visualizar. EducarChile.
 108. Geometría plana Áreas-3º Ciclo (5º) Área de figuras planas. TIC56.
 109. Geometría plana Áreas-3º Ciclo- (6º) Área de las figuras planas. TIC56.
 110. Geometría cuerpos-2º Ciclo- (3º) Figuras planas y cuerpos geométricos. Librosvivos.net - Tirolina. Precisa código.
 111. Geometría cuerpos-2º Ciclo- (4º) Cuerpos geométricos. Librosvivos.net - Tirolina. Precisa código.
 112. Geometría Cuerpos-2º Ciclo- (4º) Unidad 13. Los cuerpos geométricos. Anaya - J. Herrera. 
 113. Geometría Cuerpos-3º Ciclo- (6º) Unidad 13. Cuerpos geométricos. Volumen. Anaya - J. Herrera.
 114. Geometría cuerpos-3º Ciclo- Actividades de geometría para primaria. zonaClic.
 115. Geometría cuerpos-3º Ciclo- Circumferències i cossos geomètrics. zonaClic.
 116. Geometría cuerpos-3º Ciclo- Conos y cilindros. Teide.
 117. Geometría cuerpos-3º Ciclo- Geoclic. zonaClic.
 118. Geometría cuerpos-3º Ciclo- Geometría. ThatQuiz.
 119. Geometría cuerpos-3º Ciclo- Matemáticas - 6º primaria. zonaClic.
 120. Geometría cuerpos3º Ciclo- Figuras en 3D. Wikisaber.es.
 121. Geometría cuerpos-3º Ciclo- Prismas rectos. Genmàgic.
 122. Geometría cuerpos-3º Ciclo- El volumen. Agrega.
 123. Geometría cuerpos-3º Ciclo- (6º) Cuepos geométricos. Volumen. TIC56. 

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...