Es racó des PT

En aquest bloc o "bitàcola" trobaràs recursos, recomanacions, articles, materials descarregables, enllaços, idees, propostes, notícies, relacionades amb la feina de pedagogia terapèutica. És a dir, tot allò que t'hauria agradat que et contessin quan vares començar a fer feina de PT. També hi ha materials aprofitables per a tutors i educadors en general, d'atenció a la diversitat i d'educació especial.

Resum estadística sisè i recursos on-line

En breu posaré la proposta d'avaluació. Recursos on line proposats per JUEDULAND: 1. Proporcionalidad-3º Ciclo- Proporcionalidad (varios). CER El Tanque.
 2. Proporcionalidad-3º Ciclo- (6º) Unidad 9. Proporcionalidad y porcentajes. Anaya - J. Herrera.
 3. Proporcionalidad-3º Ciclo- (6º) ODA. Repartiendo equitativamente - Visualizar. EducarChile.
 4. Proporcionalidad-3º Ciclo- (Ampliación 1)  ODA. Proporcionalidad directa - Visualizar. EducarChile.
 5. Proporcionalidad-3º Ciclo- (Ampliación 2)- ODA. Interpretando variables proporcionales en gráficos - Visualizar. EducarChile
 6. Proporcionalidad-3º Ciclo- (6º) ODA. Repartiendo equitativamente - Visualizar. EducarChile.
 7. Proporcionalidad-3º Ciclo- (Ampliación 1)  ODA. Proporcionalidad directa - Visualizar. EducarChile.
 8. Proporcionalidad-3º Ciclo- (Ampliación 2)- ODA. Interpretando variables proporcionales en gráficos - Visualizar. EducarChile.
 9. Proporcionalidad-3º Ciclo- (6º) Proporcionalidad y porcentaje. TIC56.
 10. Porcentaje-3º Ciclo- (6º) Unidad 9. Proporcionalidad y porcentajes. Anaya - J. Herrera.
 11. Porcentaje-3º Ciclo- Los porcentajes . CNICE.
 12. Porcentaje-3º Ciclo- Actividades de matemáticas del grupo "Interface". zonaClic.
 13. Porcentaje-3º Ciclo- La calculadora: Porcentajes. C.E.I.P. El Carambolo (recursos Agrega).
 14. Porcentaje-3º Ciclo- (6º) ODA. Porcentajes en la vida cotidiana - Visualizar. EducarChile.
 15. Porcentaje-3º Ciclo- (Ampliación 1) ODA. Calculando porcentajes  - Visualizar. EducarChile.
 16. Porcentaje-3º Ciclo- Porcentajes. Generador. GenMagic.org.
 17. Porcentaje-3º Ciclo- Calculo de porcentajes. Ver castellano/catalán. GenMagic.org.
 18. Porcentaje-3º Ciclo- (6º) Proporcionalidad y porcentaje. TIC56.
 19. Porcentajes-3º Ciclo- (5º) Fracciones decimales. Porcentajes. TIC56.
 20. Probabilidad-2º Ciclo- (4º) Azar y probabilidad. Librosvivos.net - Tirolina. Precisa código.
 21. Probabilidad-2º Ciclo- (4º) Unidad 15. Azar y probabilidad. Anaya - J. Herrera.
 22. Probabilidad-3º Ciclo- (6º) Unidad 15. Azar y probabilidad. Anaya - J. Herrera.
 23. Probabilidad-3º Ciclo- Azar y probabilidad: Experimentos alatorios - El azar en la vida cotidiana - Cálculo de probabilidades - Juegos de azar - Problemas y estrategias. C.E.I.P. El Carambolo (recursos Agrega).
 24. Probabilidad-3º Ciclo- Probabilidad. ThatQuiz.
 25. Probabilidad-3º Ciclo- Azar y probabilidad. Agrega.
 26. Probabilidad-3º Ciclo- Estadística y probabilidad. Librosvivos.net.
 27. Probabilidad-3º Ciclo- Probabilidad. Teide.
 28. Probabilidad-3º Ciclo- Probabilidades. Teide.
 29. Tratamiento de la información-1º Ciclo- Tratamiento de la información 1º curso 1º trimestre. Anaya - Averroes.
 30. Tratamiento de la información-1º Ciclo- Tratamiento de la información 1º curso 2º trimestre. Anaya - Averroes.
 31. Tratamiento de la información-1º Ciclo- Tratamiento de la información 1º curso 3º trimestre. Anaya - Averroes.
 32. Tratamiento de la información-2º Ciclo- (3º) Unidad 15. Organizar la información. Anaya - J. Herrera.
 33. Tratamiento de la información-3º Ciclo- Interpretación de gráficas espacio/tiempo. GenMagic.org.
 34. Tratamiento de la información-3º Ciclo- Tratamiento de datos. Wikisaber.es.
 35. Tratamiento de la información-3º Ciclo- (Ampliación 2) ODA. Tratamiento de la Información - Visualizar. EducarChile.
 36. Tratamiento de la información-3º Ciclo- (5º) ODA. Organizando y analizando información cuantitativa - Visualizar. EducarChile.
 37. Representación de datos-3º Ciclo- PDI Repres. gráfica/estadística. GenMagic.org.
 38. Estadística-2º Ciclo- (3º) Organización de la información. Librosvivos.net - Tirolina. Precisa código.
 39. Estadística-2º Ciclo- Tablas y gráficos. Agrega.
 40. Estadística-3º Ciclo- (6º) Unidad 14. Estadística. Anaya - J. Herrera.
 41. Estadística-3º Ciclo- Estadística y probabilidad. Librosvivos.net.
 42. Estadística-3º Ciclo- (6º) ODA. Promedio y moda - Visualizar. EducarChile.
 43. Estadística-3º Ciclo- (Ampliación 1) ODA. Mediana y dispersión - Visualizar. EducarChile.
 44. Estadística-3º Ciclo- Gráficas. ThatQuiz.
 45. Estadística-3º Ciclo- (5º) Probabilidad y estadística. TIC56.
 46. Estadística-3º Ciclo- (6º) Probabilidad y estadística. TIC56.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...