Es racó des PT

En aquest bloc o "bitàcola" trobaràs recursos, recomanacions, articles, materials descarregables, enllaços, idees, propostes, notícies, relacionades amb la feina de pedagogia terapèutica. És a dir, tot allò que t'hauria agradat que et contessin quan vares començar a fer feina de PT. També hi ha materials aprofitables per a tutors i educadors en general, d'atenció a la diversitat i d'educació especial.

Treballem la zeta a primer de primària

Aquesta vegada treballem la lletra zeta en català
Publish at Calameo or read more publications.


s o z (ortografia de la essa sonora)


http://llengilitcat.blogspot.com.es/2010/01/la-s-i-la-z-adrecat-tot-lalumnat.html

Les paraules Teresa, calorosa o zoo contenen el so de la essa sonora, que cal distingir del so de la essa sorda (que trobem en paraules com adreça, russa o sol). Per escriure correctament aquests sons és molt important, primerament, distingir-los.

El so de essa sonora es pot escriure amb dues grafies: s (essa) i z (zeta).

.A inici de mot escrivim sempre z: Zacaries, zebra, zero, zig-zag, zona, Zuric...

.Entre vocals escrivim:

- s en la majoria de casos: camisa, crisi, desembre, Elisenda, gasela, hisenda, Isidre, Josep, museu, peresa, posar, resistir, tesi, visió...;

- z només en algunes paraules: alguns mots provinents d'altres llengües (amazona, bizantí, Bizanci, magazín, topazi, trapezi...); mots cultes compostos amb esquizo-, piezo-, rizo-, -zoic, -zou, -zoide, -zoari (esquizofrènia, rizoma, paleozoic, protozou, espermatozoide...); i alguns noms hebreus (Ezequiel, Nazari...).

.Després de consonant escrivim z: analitzar, esmorzar, horitzó, Llàtzer, pinzell, polze, organitzar, senzill...

És útil recordar que trobem essa sonora (escrita amb una sola s), per exemple:

- En el sufix -esa que expressa qualitats físiques o morals: bellesa, certesa, immediatesa, feblesa, rigidesa, validesa, riquesa... (i en plural: certeses, febleses...);

- En gentilicis com ara aranesa, holandesa, japonesa... (i en els plurals: aranesos, araneses...);

- En adjectius com ara plujosa, fabulosa, blanquinosa, abundosa... (i en els plurals: plujosos, plujoses...),

- En participis com ara atesa, entesa, impresa, tramesa... (i els plurals: atesos, ateses...).
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...