Es racó des PT

En aquest bloc o "bitàcola" trobaràs recursos, recomanacions, articles, materials descarregables, enllaços, idees, propostes, notícies, relacionades amb la feina de pedagogia terapèutica. És a dir, tot allò que t'hauria agradat que et contessin quan vares començar a fer feina de PT. També hi ha materials aprofitables per a tutors i educadors en general, d'atenció a la diversitat i d'educació especial.

Ça, Ço, ÇuParaules amb la Ç  (905 paraules)

abalançament, abalançar-se, abonançament, abonançar, abraç, abraçada, abraçador, abraçallar, abraçament, abraçar, abraçat, Abruços,acabança, acaçament, acaçar, aciençadament, aciençament, aciençar, aciençat, acollença, acordança, acunçament, acunçar, acurçament, acurçar, Açores, açò, adreç, adreça, adreçable, adreçador, adreçament, adreçar, adunança, afaiçonament, afaiçonar, afermançar, afiançament, afiançar, agençament, agençar, agredolç, ajaçada, ajaçar, alabança, alcançar, alça, alçacavall, alçacoll, alçacortina, alçada, alçador, alçadora, alçament, alçapeu, alçapius, alçaprem, alçapremar, alçapremera, alçar, alçat, alçavidres, alçària, alçurar-se, alegrança, alerç, aliança, allevança, alliçonador, alliçonament, alliçonar, alligança, almerç, alternança, amaçar, Amanç, amantbraç, amatença, amenaça, amenaçador, amenaçadorament, amenaçament, amenaçar, amigrançar, amistança, amistançament, amistançar-se, amistançat, antifaç, aparença, aparençar, apeçonar, apedaçable, apedaçador, apedaçament, apedaçar, aplaçament, aplaçar, aplançonar, arboç, arboça, arboçar, Arboçols, arçot, arçó, argenç, Argençola, Argençó, arromançar, assegurança, atroç, atroçment, audaç, audaçment, austruç, autobraç, autocomplaença, autofinançament, autofinançar, autoretorçat, avanç, avançada, avançament, avançar, avançat, avantbraç, avençar, avinença, avinençar-se, balanç, balança, balançada, balançar, balançó, balbuç, balç, bancassegurança, Bauçà, beçull, bellugança, benanança, benastrugança, benaurança, benaventurança, benavinença, benmereixença, benvolença, bifaç, biplaça, bocadolç, bocadolça, boç, boçar, bonança, braç, braça, braçada, braçalada, braçalera, braçalet, braçalladora, braçalot, braçat, braçatge, braçol, braçola, braçolada, braçolí, Briç, cabeç, cabeça, cabeçada, cabeçar, cabeçatge, cabeçol, cabeçola, cabeçó, cabeçuda, cabeçut, caçada, caçador, caçadora, caçaescota, caçaire, caçamines, caçamosques, caçapalometes, caçapapallones, caçar, caçatorpediners, caçó, calçada, calçador, calçament, calçapeu, calçasses, calçat, calçobre, calçol, calçot, calçotada, calçotets, calçó, cançonaire, cançonejar, cançoner, cançonerament, cançoneria, cançoneta, cançonetista, cançó, capaç, capaçment, capalçada, capalçar, capça, capçada, capçal, capçalada, capçalera, capçalet, capçana, capçaner, Capçanes, capçar, capçat, capçot, capçó, capçuda, capçut, capialçat, capllaç, captinença, carç, Casaponça, Castellterçol, cerçada, coassegurança, cobejança, cobrança, coça, cofinançar, colltorçar, començ, començador, començall, començament, començant, començar, comerç, comparança, compareixença, complaença, concordança, condolença, coneixença, confiança, conglaçar, consemblança, Constanç, Constança, continença, contorçar-se, contraassegurança, contrabalançar, contumaç, contumaçment, convinença, Corçà, coresforç, coresforçar-se, corglaçar, coroça, corrença, credença, creença, creixença, Crescenç, criança, criançó, cuguç, cuguçós, curabraços, curaçao, ça, Çantarnac, ço, decreixença, defallença, delectança, demorança, demostrança, departença, desacordança, desadreçar, desagençament, desagençar, desamistançar, desarçonar, desavanç, desavenç, desavençar, desavinença, descalç, descalçador, descalçament, descalçar, descapçar, desconeixença, desconfiança, descreença, descurança, desemparança, desendreçament, desendreçar, desendreçat, desenllaç, desesperança, desesperançador, desesperançar, desfaiçonar, desglaç, desglaça, desglaçament, desglaçar, deshonrança, desllaçar, deslliurança, deslloança, desparençador, desparençar, desplaçable, desplaçament, desplaçar, desplaçat, desplaença, despuçar, destemençat, destemprança, destorçar, discordança, dissemblança, dolç, Dolça, dolçaina, dolçainer, dolçamara, dolçament, dolçàs, dolçor, dolença, dolençós, dreçar, dubtança, eficaç, eficaçment, embraçadura, emparança, empeçolar, empeçonar, emplaçament, emplaçar, emprestança, encalç, encalçador, encalçament, encalçant, encalçar, encapçalament, encapçalar, ençà, endreç, endreça, endreçadament, endreçament, endreçar, endreçat, endreçúries, endurança, enllaç, enllaçament, enllaçat, enlliçar, ensenyança, Entença, entrellaçament, entrellaçar, entrellaçat, enyorança, eriçament, eriçar, eriçat, eriçonar, eriçó, esbalçada, esbalçader, esbalçar, escaiença, escapça, escapçada, escapçador, escapçadura, escapçall, escapçament, escapçar, escorç, escorça, escorçador, escorçaire, escorçament, escorçar, escorrençat, escunç, escunçar-se, escurçable, Escurçac, escurçada, escurçadura, escurçament, escurçana, escurçar, escurçonera, escurçó, esdevinença, esforç, esforçar-se, esgarrifança, esmerç, esmerçar, espantacaçadors, espedaçament, espedaçar, Esperança, esperançadament, esperançador, esperançar, esperançat, esperançós, espinçadora, espinçar, espuçada, espuçar, esquinç, esquinçada, esquinçador, esquinçall, esquinçament, esquinçar, estança, estruç, esvinçada, esvinçar, exalçament, exalçar, faç, façana, faiança, faiçó, falçada, falçonet, fallença, fal·laç, fal·laçment, feliç, Feliça, feliçment, feraç, fermança, feroç, feroçment, fiança, fiançador, fiançament, fiançar, fiçonada, fiçotada, fiçó, figurança, finança, finançador, finançament, finançar, Flaçà, flairança, Florença, folgança, forallançar, força, forçadament, forçador, forçament, forçar, forçarrut, forçat, forçosament, forçós, forçut, fototraçador, francmaçoneria, francmaçònic, francmaçó, francoprovençal, França, Françoy, frisança, fugaç, fugaçment, galivança, gaubança, gençana, Gençà, glaç, glaça, glaçada, glaçador, glaçar, glaçonera, glaçó, Gonçaga, Gonçal, guardabraç, habitança, hèlix-llaç-hèlix, honorança, honrança, incapaç, inclinança, incompareixença, ineficaç, ineficaçment, inescaiença, inesquinçable, infançó, infeliç, infeliçment, influença, inobservança, insignificança, invençut, inversemblança, irreemplaçable, ivaçosament, ivaçós, jaç, jaçada, jonçat, jovença, jovençol, jónçara, junça, l'Arboç, Lançac, llaç, llaçar, llança, llançabombes, llançacaps, llançacàrregues, llançacoets, llançada, llançador, llançadoraire, llançaflames, llançagranades, llançaire, Llançamà, llançament, llançamíssils, llançaplats, llançar, llançat, llançatorpedes, llaurança, llenç, llençaire, llençar, llençol, Llençola, llençolet, llevantança, lliç, lliça, lliçador, lliçadora, lliçatge, lliçó, lligança, lliurança, lloança, lloçol, Llorenç, llucmaçanenc, lluça, loquaç, loquaçment, maça, maçana, maçanar, Maçaneda, Maçanell, maçanella, maçanera, Maçaners, Maçanes, Maçanet, maçaranduba, maçola, maçolador, maçolar, maçolatge, maçonar, maçonat, maçoneria, maçot, maçònic, maçó, malacriança, malalçat, malanança, malastrugança, malaurança, malavinença, maldiença, malendreç, malendreça, malendreçat, malfiança, malmirança, malvolença, mancança, mançana, mançanella, mançanera, mançaneta, mançanilla, mantinença, Marçal, Marçans, Marçol, Martíniç, Masllorenç, Masponç, matança, matapuça, membrança, menjança, menjançó, menyspreança, mestrança, microbalança, migrança, millorança, mitjançant, mitjançar, Moçambic, moçambiqués, moderança, monoplaça, mordaç, mordaçment, Muç, mudança, naixença, niçard, novençanatge, novençà, oblidança, obligança, observança, onça, ordenança, Orenç, Paçà,, Pancraç, parança, parçoner, parença, parençós, partença, peça, Peçarodona, peçol, Peçola, Peçoles, Peçols, peçó, pedaç, percaç, percaça, percaçament, percaçar, percalluç, perdonança, perseverança, perspicaç, perspicaçment, pertinaç, pertinaçment, pertinença, Pilçà, pinça, pinçada, pinçador, pinçament, pinçanàs, pinçar, pitança, plaçada, Pladellorenç, plançonada, plançonar, plançoneda, plançó, planyença, pocatraça, Pollença, Ponç, Ponça, Ponçac, Ponçarnau, Ponçgem, Ponçgrau, Ponçjoan, Ponçó, portalliços, postbalanç, potença, potençat, precoç, precoçment, predominança, preromanç, prevalença, procaç, procaçment, Proenç, prometença, provança, provença, provençal, provençalisme, provençalista, provinença, puça, puçam, Puçol, puçolenc, puçós, pugnaç, puixança, pujança, Quinçà, quitança, radioenllaç, rapaç, rapaçment, realç, realçable, realçament, realçar, reassegurança, recança, recomençament, recomençar, reconeixença, recordança, redreç, redreçador, redreçament, redreçar, redreçat, reemplaçable, reemplaçament, reemplaçant, reemplaçar, reesmerç, reesmerçar, refermança, refiança, refinançament, reforç, reforçador, reforçament, reforçant, reforçar, rellançament, rellançar, remembrança, remença, renaixença, replaça, reposabraços, ressemblança, retirança, retorçar, retorçó, reviscolança, ribagorçà, romanç, romança, romançada, romanço, sagaç, sagaçment, salaç, Salallança, salvallançadores, Sanç, Sança, sangglaçar-se, Santponç, Santvicenç, secança, segurança, semblança, semença, semidolç, sequaç, seroprevalença, sesterçó, significança, sobrança, sobrealçar, sobrecalça, sobrefaç, sobrenaixença, sobrevinença, sofrença, solaç, solaçar, suposança, suspicaç, suspicaçment, tardança, temença, temperança, temprança, tenaç, tenaçment, tençó, terç, terça, terçament, terçana, terçanell, terçar, terçat, Terçol, terçó, terliç, testimoniança, tinença, tiralliços, torcebraç, torçada, torçal, torçalet, torçonera, torçor, torçó, trabucança, traça, traçabilitat, traçable, traçador, traçament, traçar, traçat, traçós, traçudament, traçut, trasmudança, trencaglaç, trigança, ultracuidança, unça, urçol, usança, vacança, valença, variça, veça, veçar, veçot, veçota, veloç, veloçment, vençó, veneçolà, Veneçuela, venjança, veraç, vergançó, versemblança, Vicenç, Vilamaçana, Vilaterçana, viltinença, vinçat, vivaç, vivaçment, volença, voraç, voraçment, xoriço
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...