Es racó des PT

En aquest bloc o "bitàcola" trobaràs recursos, recomanacions, articles, materials descarregables, enllaços, idees, propostes, notícies, relacionades amb la feina de pedagogia terapèutica. És a dir, tot allò que t'hauria agradat que et contessin quan vares començar a fer feina de PT. També hi ha materials aprofitables per a tutors i educadors en general, d'atenció a la diversitat i d'educació especial.

Per treballar fonemes

M'he trobat aquest senzill recurs i el trob molt  pràctic per treballar els fonemes en català.


La creació de lotos amb imatges, imatges amb text i només text d'una forma automàtica i senzilla per a poder-ho treballar en qualsevol moment és molt interessant per a la rehabilitació logopèdica en valencià, ja que ens enfrontem davant de la falta de material adaptat a la gran varietat dificultats que ens presenta actualment el nostre alumnat. La utilització del FÀCIL ens ajuda a la creació de qualsevol tipus d'activitats tant d'ordinador com de paper, esta obert a la inclusió de noves activitats tipus que es van creant per al tractament dels nostres casos de logopèdia.
 

L'objectiu principal d'este treball és la creació de materials per al treball dels logopedes amb l'alumnat amb problemes de parla, com poden ser les afàsies, disfàsies, deficiències auditives, etc.
S'han creat els lotus fonètics amb paraules en posició inicial i mitja dels fonemes següents: /b/,  /v/, /j/,  /d/, /g/, /tg/,  /k/,  /z/, /ni/, /rr/  i /ñ/.
S'han creat els lotus fonètics amb paraules en posició inicial, mitja  i final dels fonemes següents: /p/, /r/, /t/,  /s/, /k/, /x/, /f/, /m/, /l/, /ll/ i /n/.
S'han creat els lotus fonètics amb paraules amb inverses dobles i triples següents: /nt/, /ns/, /lls/, /sc/, /ts/, /rc/, /rts/, /nts/, /rcs/, /nts/, /rts/ i /rcs/.
Lotus dels sinfons tant de forma inicial com a intermèdia: /br/, /bl/, /cr/, /cl/, /dr/, /fr/, /fl/, /gr/, /gl/, /pr/, /pl/ i /tr/.


Fonema P inicialFonema P mitjaFonema P finalFonema T inicialFonema T mitja
Fonema T finalFonema K inicialFonema K mitjaFonema K finalFonema B inicial
Fonema B mitjaFonema D inicialFonema D mitjaFonema G inicialFonema G mitja
Fonema F inicialFonema F mitjaFonema V inicialFonema V mitjaFonema S inicial
Fonema SS mitjaFonema S mitjaFonema S finalFonema Z inicialFonema Z mitja
Fonema X ini-mitFonema X finalFonema Xo inicialFonema TX mitjaFonema IG final
Fonema GeinicialFonema GE mitjaFonema TG mitjaFonema M inicialFonema M mitja
Fonema M finalFonema MC mitjaFonema N inicialFonema N mitjaFonema N final
 Fonema NY mitjaFonema NY final Fonema L inicial Fonema L mitja  Fonema LL inicial
 Fonema LL mitjaFonema LL final Fonema R mitja Fonema R final Fonema RCmitja
 Fonema R inicial Fonema RR mitja Fonema PL inicial Fonema PL mitja Fonema CL inicial
 Fonema CL mitja Fonema BL inicial Fonema BL mitja Fonema GL inicial-mitja Fonema FL inicial
 Fonema FL mitja Fonema PR inicial Fonema PR mitja Fonema TR inicial Fonema TR mitja
 Fonema CR inicial Fonema CR mitja Fonema BR inicial Fonema BR mitja Fonema DR inicial
 Fonema DR mitja Fonema GR inicial Fonema GR mitja Fonema FR inicial Fonema FR mitja
 Fonema NT final Fonema NS final Fonema SC final Fonemes RC-LLS-TS final  Fonemes NTS-RCS-RTS final
 Fonema L final Fonema LC mitja   
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...