Es racó des PT

En aquest bloc o "bitàcola" trobaràs recursos, recomanacions, articles, materials descarregables, enllaços, idees, propostes, notícies, relacionades amb la feina de pedagogia terapèutica. És a dir, tot allò que t'hauria agradat que et contessin quan vares començar a fer feina de PT. També hi ha materials aprofitables per a tutors i educadors en general, d'atenció a la diversitat i d'educació especial.

Enllaços on line coneixement del medi sisè (castellà)

Pos aquí els enllaços que he trobat per sisè en un bloc inactiu fet per na CONCHI GARCÍA PÉREZ, per si a qualcú o qualcuna el pot servir. Estan en castellà però són interessants !!

C.MEDIO 6ºPRIMARIA 1º TRIMESTRE

TEMA 1 :La función de reproducción en los seres vivos

Editorial Anaya:
La producción de gametos en animales
La fecundación en los animales
Animales vivíparos y ovíparos
La reproducción en las plantas
Otras:
Las plantas
La reproducción de las plantas I
La reproducción de las plantas II
La reproducción de las plantas III
La reproducción de las plantas IV
Las plantas(jclic)
La reproducción en las plantas(jclic)

TEMA 2 :La función de reproducción en los seres humanos

Editorial Anaya :
El aparato reproductor masculino
El aparato reproductor femenino
La reproducción en las personas

Otras:
El aparato reproductor
La reproducción
Sexualidad y reproducción humanas
Fases del parto
Embarazo y parto
Aparato reproductor (jclic)
Nacer(jclic)
La reproducción humana(jclic)

TEMA 3:La función de relación en los seres vivos


Editorial Anaya:
La función de relación
Tipos de órganos de los sentidos de los animales
La función de relación en los animales
Otras:
Las relaciones
La función de relación


TEMA 4: La función de relación en los seres humanos


Editorial Anaya :
Los órganos de los sentidos
El sistema nervioso
Nuestro esqueleto
Nuestra musculatura

Otras:
Los sentidos
El sistema nervioso
El aparato locomotor
El aparato locomotor II
El esqueleto del cuerpo
El esqueleto de la cabeza
Nuestro cuerpo: los huesos
Músculos del cuerpo
Músculos de la cabeza

TEMA 5: Los seres vivos y el medio


Editorial Anaya:
Elementos de un ecosistema
Adaptación de los seres vivos al biotopo
Adaptación de los seres vivos para relacionarse

Otras:
Los ecosistemas I
Los ecosistemas II
Los ecosistemas III
Los ecosistemas IV
Relaciones entre los seres vivos
Influencia del hombre en los ecosistemas


C.MEDIO 6º PRIMARIA 2º TRIMESTRE

TEMA 6:La energía

Editorial Anaya:
Fuentes de energía
Fuentes de energía renovables y renovables

Otras:
La energía I
La energía II
La energía III
Energías renovables
Laboratorio virtual
Webquest: la energía
Temperatura y calor
El petróleo
El gas natural
Moliner y el viento
Energías alternativas
Energía eléctrica doméstica
Exploradores
La energía eléctrica
Ahorro de energía

TEMA 7:la luz y el sonido

Editorial Anaya:
La luz y el sonido
Esquema de luz y sonido

Otras:
La luz
Páginas sobre la luz
La luz y sus propiedades
La luz y el sonido II
Caza del tesoro: la luz y el sonido
Web quest: la luz y el sonido

TEMA 8:La electricidad y el magnetismo

Editorial Anaya:
Conductores y aislantes de la electricidad
Electricidad y magnetismo
Circuitos e imanes

Otras:
La electricidad I
Energía y electricidad
El motor eléctrico
Circuitos eléctricos
Laboratorio virtual
Imanes y corriente eléctrica
Caza del tesoro: electricidad y magnetismo
Taller de experimentos
La electricidad y el magnetismo I (Jclic)
La electricidad y el magnetismo II (jclic)

TEMA9: El relieve y la hidrografía de España

Editorial Anaya:
El relieve de la España penínsular
El relieve de las costas
El relieve insular
Cabos , golfos

Otras:
El relieve de la península ibérica
El relieve de España I
El relieve de España II
Montañas
La costa
Caza del tesoro: el relieve de España
El relieve y los ríos II
Costas de España
Costas de España II
Geografía de España

Ríos de España I
Ríos de España II


TEMA 10: El clima y la vegetación en España


Editorial Anaya:
Tipos de clima
La vegetación según el clima
El clima y la vegetación en España

Otras:
El clima
Las precipitaciones
Climas
Climas de España I
Climas de España II
Caza del tesoro: los climas de España
La flora y la fauna en Andalucía
Distribución de las especies vegetales
Caza del tesoro: clima de Andalucía
Miniquest: flora y fauna de Andalucía
El clima(jclic)


C.MEDIO 6º PRIMARIA 3º TRIMESTRE

TEMA 11:El trabajo y la organización de España

Editorial Anaya :

Mapa político de España
Los sectores de producción en España
Otras:
Las actividades económicas de los andaluces
España : población y economía
Las actividades económicas deEspaña
Caza del tesoro: la economía andaluza
TEMA 12:La Europa Física

Editorial Anaya :

Mapa físico de Europa
Océanos , mares y ríos de Europa
Climas de Europa
Otras:
Relieve de Europa I
Relieve de Europa II
Ríos de Europa I
Ríos de Europa II
Geografía de Europa y de España
Juego sobre geografía de España y de Europa
Viajar y conocer Europa
Geografía del continente europeo(jclic)
Europa fisica y política

TEMA 13:La Europa política
Editorial Anaya :

¿Que sabes de Europa?
La unión Europea II
Las instituciones de la Unión Europea
Otras :
¿Qué sabes de Europa II?

La oca de la Unión Europea
La Unión Europea (Jclic)
TEMA 14:La Edad Moderna
Editorial Anaya:
Prehistoria , Edad antigua y Edad Media
Siglos XVI,XVII,XVIII
La Edad Moderna
Otras:
La Prehistoria
La Prehistoria II
Los primeros pobladores
Un viaje a través de la historia
Caza del tesoro: la prehistoria
Edad antigua y Edad Media
La historia y sus edades
La edad antigua
La prehistoria y la edad antigua (jclic)
Edad Moderna :la época de los descubrimientos
Edad Moderna : la época de los descubrimientos II
Caza del tesoro : la época de los descubrimientos
La época de los descubrimientos(jclic)
La edad moderna(jclic)
España en la edad moderna(jclic)
TEMA 15:La Edad Contenporánea

Editorial Anaya :
Los siglos XIX,XX,XXI
La edad contemporánea II

Otras:
La edad contemporánea en España
La edad contemporánea
España en la edad contemporánea (j clic)

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...