Es racó des PT

En aquest bloc o "bitàcola" trobaràs recursos, recomanacions, articles, materials descarregables, enllaços, idees, propostes, notícies, relacionades amb la feina de pedagogia terapèutica. És a dir, tot allò que t'hauria agradat que et contessin quan vares començar a fer feina de PT. També hi ha materials aprofitables per a tutors i educadors en general, d'atenció a la diversitat i d'educació especial.

Mates per a 4t de primària

M'he trobat amb una plana en castellà interessant que repassa conceptes bàsics de mates de 4t de primària.MATEMATICAS 4º PRIMARIA (9 años)TEMARIO

Lección 1ª
Lección 2ª RESTA CON LLEVADAS
Lección 3ª NÚMEROS ORDINALES
Lección 4ª NÚMEROS DE 5 CIFRAS
Lección 5ª NÚMEROS DE 6 CIFRAS
Lección 6ª NÚMEROS DE 7 CIFRAS
Lección 7ª APROXIMACIÓN A LA DECENA / A LA CENTENA…
Lección 8ª LA MULTIPLICACIÓN
Lección 9ª MULTIPLICAR POR DOS CIFRAS
Lección 10ª MULTIPLICAR POR TRES CIFRAS
Lección 11ª MULTIPLICAR POR UN NÚMERO SEGUIDO DE CEROS
Lección 12ª DIVISIÓN
Lección 13ª DIVISIÓN POR DOS O MÁS CIFRAS
Lección 14ª FRACCIONES
Lección 15ª CALCULAR MEDIOS, TERCIOS, CUARTOS
Lección 16ª NÚMEROS DECIMALES
Lección 17ª SUMA Y RESTA CON DECIMALES
Lección 18ª LOS NÚMEROS ROMANOS
Lección 19ª LA ESTADÍSTICA
Lección 20ª MEDIDAS DE LONGITUD
Lección 21ª MEDIDAS DE CAPACIDAD Y PESO
Lección 22ª MEDIDAS DE TIEMPO Y DINERO
Lección 23ª RECTAS Y ÁNGULOS
Lección 24ª FIGURAS PLANAS
Lección 25ª CUERPOS GEOMÉTRICOS

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...