Es racó des PT

En aquest bloc o "bitàcola" trobaràs recursos, recomanacions, articles, materials descarregables, enllaços, idees, propostes, notícies, relacionades amb la feina de pedagogia terapèutica. És a dir, tot allò que t'hauria agradat que et contessin quan vares començar a fer feina de PT. També hi ha materials aprofitables per a tutors i educadors en general, d'atenció a la diversitat i d'educació especial.

La LOMCE ja ha arribat


RECOPILACIÓ DEL TEXT COMPLET LOE-LOMCE


El Congrés dels Diputats va aprovar el dia 28 de novembre de 2013 la Llei Orgànica per a la Millora de la Qualitat Educativa (LOMCE), que va ser publicada en el Butlletí Oficial de l'Estat del 10 de desembre com a Llei Orgànica 8/2013, de 9 de desembre. Els antecedents fonamentals de la LOMCE estan constituïts per la vigent Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'Educació (LOE), així com la Llei Orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'Universitats, la Llei Orgànica 39/2007, de 19 de novembre, de la Carrera Militar, i la Llei Orgànica 8/1995, de 3 de juliol, reguladora del Dret a l'Educació (LODE), que es modifiquen amb menor intensitat.


La LOE ha estat modificada en determinats aspectes per la LOMCE mitjançant un article únic. Aquesta publicació inclou el text complet de l'articulat vigent de la LOE en lletra cursiva i dels canvis que introdueix la LOMCE en la LOE en lletra rodona i amb fons gris.

ANPE ha exercit una oposició crítica a la LOMCE per la falta de consens durant el procés d'elaboració i per algunes de les mesures que conté. Entenem que aquesta no és la veritable reforma que necessita el sistema educatiu. Encara així, ja que l'entrada en vigor d'aquesta polèmica Llei d'Educació obliga al seu coneixement i aplicació, ens ha semblat oportú fer arribar als docents el text complet inserit en les mesures de la LOE que es mantenen vigents.


Amb aquesta publicació esperem facilitar el treball als centres educatius, als equips directius i al professorat.

ANPE, sindicat independent de l'ensenyament públic

http://www.anpe-balears.org/modulonew.php?Autentifica=No&Cod_categoria=11&Codnot=2255
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...