Es racó des PT

En aquest bloc o "bitàcola" trobaràs recursos, recomanacions, articles, materials descarregables, enllaços, idees, propostes, notícies, relacionades amb la feina de pedagogia terapèutica. És a dir, tot allò que t'hauria agradat que et contessin quan vares començar a fer feina de PT. També hi ha materials aprofitables per a tutors i educadors en general, d'atenció a la diversitat i d'educació especial.

Vota ANPE

http://www.anpe-balears.org/modulo2new.php?Autentifica=No&Cod_categoria=24


» RECLAMACIÓ AL CENS ELECTORAL


Anpe Illes Balears
Bisbe Rafael J. Verger, 5 - 07010 - Palma
Tèlf. 971 461290 · Fax: 971 753046
www.anpe-balears.org · info@anpe-balears.org
BUTLLETI ANPE ILLES BALEARS - Sabado, 22 de Noviembre de 2014

» CONSOLIDACIÓ PERSONAL PARCIAL DEL COMPLEMENT DE DIRECTOR 2014-2015

20/11/2014


Sol·licitud de reconeixement de la consolidació del complement retributiu específic.

enllaços destacats

» EL DEFENSOR DEL PROFESSOR HA ATÈS A 3.345 DOCENTS DE TOTA ESPANYA DURANT EL CURS 2013-2014

22/11/2014EL DEFENSOR DEL PROFESSOR HA ATÈS A 3.345 DOCENTS DE TOTA ESPANYA DURANT EL CURS 2013-2014


El nombre de docents que han acudit al servei des de la seva engegada al novembre de 2005 s'eleva a 25.657 (una mitjana de 10 professors al dia).


El Defensor del Professor es consolida any rere any com un servei d'atenció immediata i gratuïta per a docents víctimes de situacions de conflictivitat i violència a les aules. Engegat per ANPE en 2005, com a primera mesura de suport davant la indefensió del professorat i com cridada d'atenció sobre el problema de la violència escolar, és un servei obert a tot el professorat sense cap tipus de distincions i operatiu en totes les comunitats autònomes, a fi d'afavorir l'atenció personalitzada a tots els docents.


Durant els nou anys que han transcorregut des de la seva engegada, l'oportunitat i la justificació del Defensor del Professor s'han traduït en els 25.657 professors que hem atès. Però, a més, ha suposat l'obertura d'un debat social sobre la conflictivitat a les aules, la difusió d'aquesta realitat al conjunt de la societat i que les administracions educatives hagin començat a posar esment a aquest problema. D'aquesta forma hem contribuït decisivament a un canvi de les normes de convivència en les comunitats autònomes, al fet que es donessin instruccions per considerar delicte d'atemptat les agressions als docents i al fet que es legisli a favor de la consideració del professor com a autoritat pública (decrets de convivència autonòmics, LOMQE art.124).Aproximadament el 40% de les trucades rebudes pel Defensor del Professor en el curs 2013/2014, en totes les CCAA, corresponen a professorat de Primària; 39% a Educació Secundària; 7% als PQPI; 7% a Infantil; 6% a Cicles Formatius i un 1% a la resta d'ensenyaments.


Quant a la tipologia dels casos atesos, es distingeixen:1. Conflictes relacionats amb els alumnes:


- Faltes de respecte: 27%.

- Problemes per fer classe: 25%.

- Falses acusacions de pares i/o alumnes: 22%

- Assetjament i amenaces d'alumnes: 16%

- Insults d'alumnes: 14%

- Agressions d'alumnes: 7%

- Conductes agressives d'alumnes cap als seus companys: 14%

- Enregistraments, fotos, Internet: 7%2. Problemes relacionats amb els pares


- Agressions de pares: 1%

- Assetjament i amenaces de pares: 28%

- Denúncies de pares: 19%3. Problemes relacionats amb el rendiment acadèmic


- Pressió per modificar notes: 9%


4. Conflictes relacionats amb l'adreça i/ o administració


- Problemes administratius: 24%

- Dificultats amb els companys: 11%

- Problemes administratius amb l'adreça: 12%

- Problemes amb adreça derivats d'altres situacions: 18%

- Es plantegen abandonar la professió: 10%Com a qüestió que competeix i afecta al conjunt de la societat, durant aquests anys ANPE ha desenvolupat de forma paral·lela al servei del Defensor del Professor una sèrie de campanyes dirigides a la conscienciació social i que han obtingut un ampli suport. Una de les més emblemàtiques ha estat JO TAMBÉ SÓC DEFENSOR DEL PROFESSOR, impulsada amb l'objectiu de mostrar la importància de respectar i defensar la tasca docent.ANPE continua exigint a l'Administració educativa:


- Complir i fer complir els Decrets de convivència així com les Normes de conducta establertes als centres.

- Garantir la deguda protecció jurídica al professorat així com la cobertura de la responsabilitat civil, en relació amb els fets que derivin del seu exercici professional.

- Canvis en el model educatiu que incloguin la flexibilització de l'Ensenyament Secundari i un impuls a la Formació Professional.

- Assistència psicològica als professors i reconeixement de les malalties professionals dels docents.A més:


- ANPE considera una tasca irrenunciable dels pares, el que es responsabilitzin de l'educació dels fills.

- ANPE demanda valoració i respecte al professorat, atorgant-li en tot l'Estat, la consideració d'autoritat pública en l'exercici de la seva funció.

- ANPE seguirà treballant per millorar la consideració social dels docents, fer arribar a la ciutadania la realitat diària als centres educatius i posar en relleu la importància de cuidar l'educació com un dels pilars de la nostra societat.

enllaços destacats


documents adjunts

» ANPE PRESENTA LA SEVA CAMPANYA A EIVISSA I FORMENTERA

20/11/2014ANPE PRESENTA LA SEVA CAMPANYA A EIVISSA I FORMENTERA


Aquesta setmana hem visitat tots els centres de les illes d’Eivissa i Formentera. A les xerrades informatives, hem presentat la nostra campanya, en un format de 4 documents. Un d’ells per reconèixer el prestigi del funcionari docent, l’altre dedicat al funcionari interí, un més per l’educació pública que volem i el darrer per recordar que ANPE és un sindicat exclussiu de l’ensenyament públic amb la quota més baixa de tots.El dijous horabaixa, hem acabat amb una petita xerrada informativa a les 17 h a l’hotel Royal Plaza, amb els nostres afiliats i simpatitzants que han volgut venir a resoldre dubtes.Des d’ANPE, hem explicat la situació actual en la qual es troben les negociacions, així com les dificultats sorgides aquests darrers 4 anys. Com és natural, hem demanat als docents d’Eivissa i Formentera la seva confiança en nosaltres per aquestes eleccions sindicals, ja que pensam que la feina que hem fet ha estat constant, eficient i propera als mestres i professors.Des d’ANPE, seguim insistint que aquest increment de 39 milions d’euros pels pressuposts del 2015 vagin destinats íntegrament a l’ensenyament públic, començant per la recuperació dels sexennis, la paga extra retallada i la reposició del professorat perdut (especialment a secundària, per l’augment lectiu).
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...