Es racó des PT

En aquest bloc o "bitàcola" trobaràs recursos, recomanacions, articles, materials descarregables, enllaços, idees, propostes, notícies, relacionades amb la feina de pedagogia terapèutica. És a dir, tot allò que t'hauria agradat que et contessin quan vares començar a fer feina de PT. També hi ha materials aprofitables per a tutors i educadors en general, d'atenció a la diversitat i d'educació especial.

Paraules amb hac

H

Read more publications at Calaméo


ORTOGRAFIA DE LA H

http://talbaortografia.blogspot.com.es/2010/02/ortografia-de-la-h.html

La hac és una lletra muda. Això vol dir que no representa cap so, excepte
alguns casos de paraules provinents de l’anglès. D’entrada, hem de dir que no
existeix cap regla ortogràfica fixa sobre com utilitzar-la, de manera que ens
haurem de guiar per l’atenció i la memòria.


Mots bàsics: ahir, habitar, hàbil, ham, haver, hereu, herba, història, hivern,
home, honor, hora, horror, hort, hospital, humanitat, humil, humor, vehicle...


En canvi, en castellà no tots aquests mots s’escriuen amb hac: ayer, anzuelo,
invierno.Mots cultes en català: adherir, anihilar, cohesió, exhalar, exhumar, filharmònic,
inherent, harmonia, hecatombe, hel·lènic, hemicicle, hemorràgia,
hendecasíl·lab, hèrnia, higiene, hissar, honest, menhir, nihilisme, subtrahend,
subhasta, transhumant, vehemència...

Mots cultes en castellà: adherir, cohesión, exhalar, exhumar, inherente,
hecatombe, hegemonía, helénico, hernia, higiene, hipótesis, homicida, honesto,
menhir, nihilismo, trashumante, vehemencia...


S’escriuen amb hac (tant en castellà com en català) les paraules que
comencen pels prefixos hiper-, hecto-, hepta-, hexa-, hetero-, hemi-, hidr-,
hipohomo-: hectòmetre, heptasíl·lab, hemisferi, homònim...

 
També hi ha paraules que en castellà porten hac i en català no:
 
Mots comuns: hoy, cacahuete, cohete, huérfano, horchata, huevo...
 
Mots comuns: avui, cacauet, coet, orfe, orxata, ous...


Fixa’t també que hi ha moltes paraules que en català s’escriuen amb f inicial,
en castellà s’escriuen amb h.farina harina fill hijo fondo hondo
fer hacer fillastre hijastro falcó halcón
fil hilo fel hiel figa higo
fill hijo
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...