Es racó des PT

En aquest bloc o "bitàcola" trobaràs recursos, recomanacions, articles, materials descarregables, enllaços, idees, propostes, notícies, relacionades amb la feina de pedagogia terapèutica. És a dir, tot allò que t'hauria agradat que et contessin quan vares començar a fer feina de PT. També hi ha materials aprofitables per a tutors i educadors en general, d'atenció a la diversitat i d'educació especial.

La repetició com a eina pedagògica

Jo som contrari a la repetició com a eina pedagògica...
Molt poc casos he trobat (encara que he trobat) que serveixi per res... Casos d'immaduresa i poc més...
Però això anirà en augment amb un temari (LOMCE) tan extens, amb escoles guetos, i mentre la concertada tengui la barrera posada a la generalitat de l'alumnat, mentre no hi hagi més atenció a la diversitat...
L'escola pública s'està convertint en escola per a "pobres", nouvinguts, nee i nese... en quantitats tan exagerades i amb tan pocs mitjans que es fa molt difícil una atenció individualitzada i correcta... (perquè la pública ha assolit la integració totalment, mentre la concertada no ho ha fet...)

I em fa molta gràcia quan qualcú diu que "la repetició és un dret de l'alumne"... Això ja es "neollengua" orwelliana...

També he de dir que quan et trobes un alumne en un curs que no sap ni escriure ni llegir, ni res de res, ni coneix cap idioma cooficial, sense aules d'acollida, sense mitjans, no queda més remei que la repetició...
Perquè la LOMCE, en poques paraules és "donar libres de tercer als de segon i sinó arribes ja t'apanyaràs..."
I un altre dia xerram de tots aquells i aquelles mestres que defensen l'educació pública i duen als seus fills / filles a l'escola privada o concertada...

 
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...