Es racó des PT

En aquest bloc o "bitàcola" trobaràs recursos, recomanacions, articles, materials descarregables, enllaços, idees, propostes, notícies, relacionades amb la feina de pedagogia terapèutica. És a dir, tot allò que t'hauria agradat que et contessin quan vares començar a fer feina de PT. També hi ha materials aprofitables per a tutors i educadors en general, d'atenció a la diversitat i d'educació especial.

Malgrat la crisi, l'arribada d'alumnat estranger no tan sols no atura sinó que augmenta


Balears: 16% d’alumnes estrangers


El percentatge d’immigrants a les aules de les Illes no atura de créixer i és el més alt de tot l’Estat. Dels 147.653 matriculats fins als 18 anys, 23.820 són de fora de l’Estat, de 123 nacionalitats diferents


Quim Torres 13/04/2009


L’alumnat estranger als centres educatius de Balears no atura de créixer. Actualment, d’un total de 147.653 alumnes de tres a devuit anys 23.820 són d’altres nacionalitats. Això significa que el 16,13% dels matriculats al sistema educatiu de l’Arxipèlag són de fora de l’Estat, de 123 nacionalitats diferents.


El percentatge és el més alt de la històrica recent de les Illes i el més alt de l’Estat perquè la comunitat autònoma ocupa el primer lloc percentual d’alumnat estranger dins els nivells educatius no universitaris.


La forta presència d’alumnes forans a les aules balears no és nova, s’explica per l’arribada important d’immigrants que han viscut les Illes, però les dades de l’actual curs escolar facilitades al Parlament per la Conselleria d’Educació mostren que la tendència es manté a l’alça perquè la immigració continua en augment tot i la crisi econòmica. En el curs 2004-2005 l’alumnat estranger representava un 11,41% dels matriculats (16.384 alumnes), el curs passat suposava un 14,75% (22.721 estudiants) i ara, quan encara no s’ha tancat l’any escolar, ja arriben al 16,13% (23.820 alumnes). Pel que fa a les nacionalitats, predominen els sud-americans, seguits dels europeus i africans.


Una gran part d’aquest alumnat estranger prové directament dels seus països d’origen i s’incorpora al sistema educatiu de les Illes amb posterioritat al primer cicle de primària i, per tant, una vegada que han assolit el procés de lectoescriptura. Aquests al·lots d’incorporació tardana, és a dir, els que han arribat a les Illes sense centre d’origen, enguany són 1.287. El 70% d’aquests estudiants s’ha adscrit a centres públics i el 30% restant s’ha matriculat a centres concertats.


Per corregir la descompensació que hi ha entre els col·legis públics i concertats, la Conselleria d’Educació desenvolupa unes estratègies de distribució d’aquest alumnat, que s’anomena de NESE (Necessitat Especial de Suport Educatiu), perquè entén que com menys presència d’estrangers hi hagi als centres educatius més fàcil hi resulta la integració. Així, es reserven 3 places per classe per aquest tipus d’infants i s’evita enviar-los als centres on ja suposen més d’un 30% dels matriculats.


Els centres que tenen més alumnes amb necessitats de suport educatiu reben més professorat i recursos complementaris. Així, si normalment hi ha 1,5 professors per alumnes, en aquests es pot arribar a haver-n’hi dos. A la vegada, també s’ha optat per incrementar el professorat de suport als concertats perquè es trobin en igualtat de condicions que els públics a l’hora d’atendre els alumnes amb necessitat d’ajuda educativa i tinguin més recursos per atendre la diversitat.


Reproduït de www.diaridebalears.cat
13/04/2009
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...