Es racó des PT

En aquest bloc o "bitàcola" trobaràs recursos, recomanacions, articles, materials descarregables, enllaços, idees, propostes, notícies, relacionades amb la feina de pedagogia terapèutica. És a dir, tot allò que t'hauria agradat que et contessin quan vares començar a fer feina de PT. També hi ha materials aprofitables per a tutors i educadors en general, d'atenció a la diversitat i d'educació especial.

Projecte el cos humà

He col·laborat amb una classe de segon de primària per fer un projecte sobre el cos humà. Aquí , més endavant, us deixarè els materials que hem fet servir, així com fotografies dels “experiments duits a terme”.


Ho hem estructurat així:


 • Una part teòrica, els nins copiaven uns texts amb informació bàsica en fitxes i activitat audiovisual.
 • Una part “practica” i artística. Dibuixos amb etiquetes per aferrar amb els noms de cada part i aquestes les feien modelant en plastilina i aferrant.
 • Una part experimental que ha inclòs experiments i diseccions.

La part teòrica molt bàsica, però molt ben explicada, amb imatges, activitats i mapes conceptuals la podem treure d'aquesta adreça:

El cos humà

Es fa difícil trobar recursos digitals adreçats a primer cicle de primària en català. Per cicles superiors no hi ha massa problemes.

En Aquesta web del CEIP Diputació hi ha molts recursos audiovisuals:
http://www.ceip-diputacio.com/MITJA%20I%20SUPERIOR/medi/bloc3/COS-HUMA.HTM
Les nostres experiències a classe


Recursos intercatius en castellà sobre el cos humà


Aquí teniu un recull sobre el cos humà molt complet:

EXPERIÈNCIESEL COS HUMÀ fitxa_cel·lulafitxa_sentits DISSECCIÓ COR ALIMENTS NUTRICIÓ I SALUT
IMATGES PICASAIMATGES PICASAEl cos OSSOS ESQUELET MÚSCULS DEL COS TROBADES DE NATURA
 • GENERAL.
http://www.xtec.es/~rvillanu/
(Explicacions en català de cada aparell amb exercicis i activitats)
http://www.edu365.com/aulanet/coshuma/
Dibuixos dels aparell i sistemes del cos humà.

https://picasaweb.google.com/111593840310775940023/PhilipMartinHumanBody
http://www.xtec.es/~rvillanu/
Informació sobre el cos humà, amb esquemes per estudiar i activitats. Cicle Superior.

http://www.xtec.cat/~fmarquin/index.htm
El cos humà. Explicació, activitats i avaluació. Interessant.
http://www.ceip-diputacio.com/MITJA%20I%20SUPERIOR/naturals/cos%20huma
/COS-HUMA.HTM

Webs cos humà. Molts recursos.

www.medtropolis.com/Vbody.asp
Pàgina amb animacions de processos del cos humà.

http://es.geocities.com/biohumana2002/biohumana_histolinks.html
Pàgina animacions cos humà.

http://educalia.educared.net/externs/auladesalut/joc_facil/index_sol.html
Joc cos humà.

http://www.anatomia.tripod.com/
Anatomia humana.

http://www.xtec.net/~cbarba1/temes/biohumana2.htm
Recursos biologia humana.

http://www.xtec.net/recursos/curricul/experim/cos/
Cos humà. Fitxes.

CD-ROM de Zeta Multimedia El cos humà 2.0.
http://roble.pntic.mec.es/arum0010/temas/cuerpo.htm
Enllaços cos humà.
http://www.isftic.mepsyd.es/w3/eos/MaterialesEducativos/mem2000/cuerpo/index.html
Cos humà interactiu.
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/recursos_informaticos/
proyectos2003/apoyo_cm/humano/humano.html

Cos humà.
http://enricvaloreugenidors.wordpress.com/2010/02/07/el-cos-huma/
Cos humà. Interessant.
http://www.educa.jcyl.es/educacyl/cm/zonaalumnos/tkPopUp?pgseed=1175148377263&idContent
=8333&locale=es_ES&textOnly=false

El cos humà, amb activitats. CI. Castellà.
 • ELS SENTITS.ELS CINC SENTITS
http://www.xtec.net/ceipjungfrau/curri/naturals/coshuma/sentits/vista.htm
http://www.xtec.net/ceipjungfrau/curri/naturals/coshuma/sentits/oida.htm
http://www.xtec.net/ceipjungfrau/curri/naturals/coshuma/sentits/olfacte.htm
http://www.xtec.net/ceipjungfrau/curri/naturals/coshuma/sentits/gust.htm
http://www.xtec.net/ceipjungfrau/curri/naturals/coshuma/sentits/tacte.htm
Els sentits: Síntesis i dibuixos. 6è.

http://elsentits.blogspot.com/
Els sentits.
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/~23003429/educativa/CM_ojo.html
L'ull.
http://contenidos.educarex.es/mci/2002/24/menu_principal.html
Enciclopèdia de percepció visual.
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/~23003429/educativa/CM_oido.html
L'oïda.
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/recursos_informaticos/proyectos2004/l
a_tierra/relacion/indexrelacion.html

Sentits, ossos, músculs i articulacions.

http://www.aula2005.com/html/cn3eso/13organssentits/13organssentits.htm
Els sentits.
 • SISTEMA NERVIÓS. ELS CINC SENTITS
http://www.xtec.net/%7Eaporta1/natura/nervios/nervios.htm
http://blocs.xtec.cat/jaleixan/2009/07/13/el-sistema-nervios-2/
http://www.aula2005.com/html/cn3eso/11relaciosn/11snervios.htm
 • L'APARELL DIGESTIU.
http://www.edu365.com/primaria/muds/natural/digestiu1/index.htm
Aparell digestiu.

http://eduwiki.cat/index.php/Sistema_digestiu
El sistema digestiu.
http://www.edu365.com/primaria/muds/natural/digestiu2/index.htm
La digestió dels aliments.

http://picasaweb.google.com/ceip.diputacio.tic/4rCursLAparellDigestiu/
photo#s5140188026334378018
Àlbum aparell digestiu. 4t.

http://www.edu365.com/primaria/muds/natural/digestiu3/index.htm
Cura de l'aparell digestiu.

http://carmebarba.wordpress.com/2007/10/02/laparell-digestiu-animacio/
Animació aparell digestiu. Castellà.

http://www.xtec.cat/ceipflix/LoRacoDelCloret/02cm/segon/naturals/
aparell%20digestiu/aparell%20digestiu.htm

Recursos per treballar l'aparell digestiu.

http://www.supersaber.com/digestivo.htm
Aparell digestiu. Castellà.
http://webquest.xtec.cat/httpdocs/digestiu/index.htm
Webquest la digestó.

www.valorafegit.net/naturals/nutricio/img/nutricio_01.pps
Vellositats intestinals.

http://www.aula2005.com/html/cn3eso/07digestiu/07digestio.htm
L'aparell digestiu.
 • L'APARELL LOCOMOTOR. Esquema DISSECCIÓ CUIXA
http://www.edu365.com/primaria/muds/natural/esquelet/index.htm
L'esquelet.

http://www.xtec.es/~jsanz/experie/concurs/inici.htm
El moviment i la seva repercusió en la salut. Interessant!
http://www.xtec.es/ceipvilaroja/superior/coshuma/muscular.htm
Musculatura. Activitat per estudiar.

http://www.juntadeandalucia.es/averroes/~23003429/educativa/musculos.html
Músculs.
http://www.xtec.es/ceipvilaroja/superior/coshuma/esquelet.htm
L'esquelet. Activitat per estudiar.

http://www.juntadeandalucia.es/averroes/recursos_informaticos/andared02/
los_huesos/index.html

Ossos.

http://www.xtec.es/satis/ac/animatges/jverdaguer.htm
Animació articulacions.

http://www.edu365.com/primaria/muds/natural/esquelet2/index2.htm
Ossos i cartílags.

http://www.alumnesprimaria.cruilla.cat/Unitat_2__Relacio_i_coordinacio.html
Cruïlla 6è.

http://blocs.xtec.cat/jaleixan/2009/07/12/laparell-locomotor/
Recursos.
http://www.aula2005.com/html/cn3eso/14locomotor/14locomotores.htm
Aparell locomotor i malalties.
http://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Muscles
Imatges dels músculs.
Informació bàsica (només la que fa referència a l’esquelet)
Un munt de recursos per consultar:
Un joc molt senzill amb l'esquelet
 • L'APARELL RESPIRATORI.
http://www.xtec.cat/ceipflix/LoRacoDelCloret/03cs/primer/naturals/sistema%
20respiratori/respiratori.htm

Recursos aparell respiratori. CS.

http://clic.xtec.cat/qv_biblio/act.jsp?activity_id=108
Quadern virtual: Aparell respiratori.

http://webquest.xtec.cat/httpdocs/respiracio/index.htm
Webquest la respiració.
http://www.aula2005.com/html/cn3eso/08respiratori/08respiracio.htm
L'aparell respiratori.
 • L'APARELL CIRCULATORI. CIRCULATORI CIRCULATORI
http://clic.xtec.cat/qv_biblio/act.jsp?activity_id=27
Quadern virtual: Aparell circulatori.

http://www.xtec.cat/ceipflix/LoRacoDelCloret/03cs/primer/naturals/sistema%
20circulatori/circulatori.htm

Recursos per treballar l'aparell circulatori. CS.

http://phobos.xtec.cat/dgraell/naturals/nat5/cor1.swf
Funcionament del cor.
http://webquest.xtec.cat/httpdocs/sang/sang/index.htm
Webquest la sang.

http://www.xtec.net/%7Eaporta1/natura/apcirculatori/sang.htm
L'aparell circulatori. La sang.
http://www.bancsang.net/ca/
Banc de sang i teixits.
http://www.aula2005.com/html/cn3eso/09circulatorio/09circulatori.htm
L'aparell circulatori.
http://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Hearts
Imatges del cor.
Funcionament del cor

Dissecció d'un cor

 • L'APARELL REPRODUCTOR.
http://www.xtec.net/ceipjungfrau/curri/naturals/coshuma/repro/masculi.htm
http://www.xtec.net/ceipjungfrau/curri/naturals/coshuma/repro/femeni.htm
http://www.xtec.net/ceipjungfrau/curri/naturals/coshuma/repro/dos.htm
http://www.xtec.net/ceipjungfrau/curri/naturals/coshuma/repro/gestacio.htm
Aparell reproductor: Síntesis i dibuixos. 6è.

http://www.xtec.net/aulanet/ud/ciencies/reproduccio/index.htm
L'aparell reproductor.

http://www.edu365.com/primaria/muds/natural/menstruacio/index.htm
La menstruació.

http://www.xtec.es/satis/ac/animatges/rossendm.htm
Animació embaràs.

http://www.xtec.es/%7Empuigpe1/nens/index.htm
D'on vénen els nens? Explicació i imatges.

http://www.xtec.cat/ceipflix/LoRacoDelCloret/03cs/segon/naturals/reproduccio/
reproduccio.htm

Reproducció: Ésser humà, animals vertebrats i plantes.

http://www.farmaceuticonline.com/dones/dona_alletament.html
Alletament.
http://www.alumnesprimaria.cruilla.cat/Unitat_3__La_reproduccio.html
Cruïlla 6è.

http://www.aula2005.com/html/cn3eso/16aparellsreproductors/16aparellsreproductors.htm
Aparells reproductors.
http://www.aula2005.com/html/cn3eso/17elprocesreproductiu/17elprocesreproductiu.htm
La reproducció.


La reproducció humana explicada amb senzillesa
 • APARELL EXCRETOR. EXCRETOR EXCRETOR
http://www.xtec.net/%7Eaporta1/natura/excretor/excretor.htm
http://www.aula2005.com/html/cn3eso/10excretor/10excrecio.htm

http://www.youtube.com/watch?v=FOOW0nlbduw

Dissecció d'un ronyó de porc molt ben feta

http://www.youtube.com/watch?v=Tkqfttuetro&feature=related

Experiment per fer a l'aula i veure com filtra un ronyó

http://www.megaupload.com/?d=BHH2K43H

Fitxa sobre l'aparell excretor i dibuix per acolorir i disecció d'un ronyó
 • LA CÈL·LULA. LA CEL·LULA1 CEL·LULA2
http://www.xtec.cat/ceipsantgil/cs/wciencia/portada.htm
Les cèl·lules.

http://genmagic.net/repositorio/displayimage.php?pos=-169
La cèl·lula animal i la vegetal.
http://www.educaplus.org/play-16-C%C3%A9lula-animal.html
La cèl·lula animal.
http://www.educaplus.org/play-17-C%C3%A9lula-vegetal.html
La cèl·lula vegetal.
http://lacelula.udl.es/
La cèl·lula.

http://www.xtec.net/~cbarba1/RECURSOS/rebihuma.htm
Recursos biologia humana.

http://www.xtec.net/~cbarba1/RECURSOS/recursosnaturalsbiolog1.htm
Recursos cèl·lula.

http://www.edu365.cat/aulanet/naturalesa/
Enciclopèdia: Animals, plantes, fons, clima, ecologia, hàbitats, micromon, ...
http://www.xtec.net/~mgil2243/
Recursos: el cos humà, la família, els animals, la casa, els oficis, els mitjans de transport,
la ciutat, els aliments, les botigues, les tradicions, ...

http://www.xtec.net/%7Eaporta1/natura/cellula1.htm
La cel·lula.
http://www.xtec.cat/~jgurrera/
La cèl·lula: història, estructura, tipus, ...
 • JOCS.
http://www.educaplus.org/cat-41-p1-Anatomía_Biología.html
Jocs d'anatomia.

http://www.supersaber.com/digestivo.htm
Joc aparell digestiu.
http://educalia.educared.net/externs/tcosmojocs/esp/index.htm
CosmoClik: mesures i construccions, forces i moviments, energia i màquines, cos humà i matèria, llum i color i música i so.
 • ESQUEMES DIBUIXOS FLASH
http://www.xtec.net/centres/c5001436/mapestematics.htm
Esquelet, músculs i aparells.
 • VÍDEOS.
http://cma.aldeae.net/mauxiliadora/aldea/animaciones.asp
Animacions.

http://www.youtube.com/watch?v=IKcK29LwY8g&feature=player_embedded
Com funcionen les cèl·lules.
http://www.tv3.cat/videos/745459
El ventre de la mare.
http://www.portaleureka.com/content/view/318/183/lang,ca/
Documental "Al ventre matern" de National Geographic.
http://www.tv3.cat/videos/221547835
http://www.youtube.com/watch?search=&gl=ES&mode=related&hl=es&v=XbxAsPpuP20
El cor.

http://www.youtube.com/watch?search=&gl=ES&mode=related&hl=es&v=n6CQvWiJxgM
L'aparell circulatori.
http://www.youtube.com/watch?v=7FveU_xDF5w&feature=player_embedded
Aparell digestiu. Molt bo.
http://www.tv3.cat/videos/221547835
L'olfacte, el sentit oblidat.
http://www.youtube.com/watch?search=&gl=ES&mode=user&hl=es&v=ex3j-rZ2WDg
El nas.
http://www.youtube.com/watch?search=&gl=ES&mode=related&hl=es&v=ZpbuDdpahWk
Com funcionen els pulmons?
http://www.youtube.com/watch?gl=ES&hl=es&v=19yzBRC3bto
http://es.youtube.com/watch?v=IAi-9lhyx2c
http://es.youtube.com/watch?v=jZSrTPR1GY0
Erase una vez la vida. Los huesos.
http://www.youtube.com/watch?gl=ES&hl=es&v=sdV9ebZbwe0
http://es.youtube.com/watch?v=ZLP25oI7_7M
http://es.youtube.com/watch?v=umEevM57E2U
Erase una vez la vida. Los músculos.

http://www.youtube.com/watch?gl=ES&hl=es&v=Pfo75XUnRIU
Els ossos.
http://www.pulevasalud.com/ps/subcategoria.jsp?ID_CATEGORIA=188&RUTA=1-4-188&ABRIR_SECCION=4&ALEATORIO=KVPMGSDRFFAEDRGSFFPM
Vídeos salut.
http://www.edu3.cat/Edu3tv/Fitxa?p_id=16902&p_num=3
La radiografia.
http://www.youtube.com/watch?v=CYRSQHgvtG4&feature=fvw
Animació 3D. Vídeos molt bons.
 • ACTIVITATS.
http://clic.xtec.net/db/listact_ca.jsp?lang=ca&ordre=0&desc=1&from=0&area=
exp&idioma=ca&nivell=
PRI&text_titol=&text_aut=&text_desc=&num=25

Activitats per cursos:
3r: Els sentits/L'aparell reproductor.
4t: Els aliments i la digestió/ La respiració i la circulació.
5è:
6è: La cèl·lula/ L'aparell respiratori/ La nutrició I-II/El sistema nerviós i els nervis/
L'aparell reproductor/La reproducció i el creixement.

http://www.alumnesprimaria.cruilla.cat/Unitat_2__El_moviment_del_cos.html
Activitats 3r. El moviment del cos.

http://www.alumnesprimaria.cruilla.cat/Unitat_1__La_nutricio.html
Activitats 4t. La nutrició.

http://www.alumnesprimaria.cruilla.cat/Unitat_2__El_nostre_creixement.html
Activitats 4t. El nostre creixement.

http://clic.xtec.net/db/act_ca.jsp?id=3217
Activitats Primària reproducció i fecundació.

http://clic.xtec.net/db/act_ca.jsp?id=3484
El cos. Infantil/Cicle Inicial.

http://www.text-lagalera.cat/interact/demo%20tram2/medi.html
Activitat esquelet 2n.
http://clic.xtec.net/db/act_ca.jsp?id=3359
El nostre cos. Aula d'acollida.

http://clic.xtec.net/qv_biblio/act.jsp?activity_id=147
Quadern virtual: L'aparell locomotor.

http://clic.xtec.net/qv_biblio/act.jsp?activity_id=143
Quadern virtual: La reproducció dels éssers vius.

http://clic.xtec.net/qv_biblio/act.jsp?activity_id=130
Quadern virtual: L'audició.

http://clic.xtec.net/qv_biblio/act.jsp?activity_id=136
Quadern virtual: La vista.

http://www.xtec.cat/ceipempuries/TIC%20INFORMATICA/CICLE%20MITJA/
medi%20natural.htm

Activitats i informació sobre: Cos humà, animals, plantes, aigua, univers, roques,
alimentació i higiene.

 • EXPERIÈNCIES
http://www.xtec.cat/zerelsio/experienc.htm
Trobades de natura.

http://blocs.xtec.cat/butbloc/taller-de-ciencies/
Taller de ciències.Col·lecció de vídeos en castellà sobre el cos humà:

3 comentaris:

Marta ha dit...

Muchísimas gracias, vaya trabajazo!!!

Un abrazo

Marta

Capitán Haddock ha dit...

De nada Marta, la idea del blog es recopilar rescursos que nos hagan más facil acceder a la información.

esther ha dit...

Hola
este año he acabado el grado de pedagogía y ahora estoy dando clases de repaso. Acabo de ver este blog y me ha encantado.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...