Es racó des PT

En aquest bloc o "bitàcola" trobaràs recursos, recomanacions, articles, materials descarregables, enllaços, idees, propostes, notícies, relacionades amb la feina de pedagogia terapèutica. És a dir, tot allò que t'hauria agradat que et contessin quan vares començar a fer feina de PT. També hi ha materials aprofitables per a tutors i educadors en general, d'atenció a la diversitat i d'educació especial.

Faltes d'ortografia usuals en català i altres coses per a secundària

Autor: http://www.xtec.cat/~jvilaro/arxius/apunts/faltes_usuals.pdf

En Els Apunts trobaràs documents que et poden ajudar en l'assignatura de Català.

Els pots copiar i imprimir i consultar-los quan vulguis.

El verb. Apunts bàsics (Clica'm)


La sintaxi. Apunts (Clica'm)


Els sintagmes. (Clica'm) material complementari per a 3r d'ESO


Joc del Penjat. Vocabulari: animals


Apunts de mètrica i estrofisme ( Clica'm) Clica'm


Esquema dels pronoms febles (format pdf Clica'm )


L'accent diacrític: llista de paraules i un exercici ( format doc Fes clic aquí )


Faltes d'ortografia més usuals


Com es classifiquen les oracions? Fes clic


Complements del verb en l'oració simple (aproximació)


Perífrasis verbals Fes clic


Quan cal escriure s o ss? Fes clicQuan he d'utilitzar el pronom en?

El pronom en substitueix un complement directe indeterminat i sempre fa referència a la tercera persona. Té la mateixa forma per al singular i per al plural.

Menjaré taronges. En menjaré.

Fixa't, però, en les frases següents:

Quantes taronges menjaràs? En menjaré quatre.
Has vist estels aquesta nit? N'he vistos molts aquesta nit.

Has de tenir present que si el complement directe és un substantiu precedit d'un numeral, d'un indefinit o d'un quantitatiu que el determina, el pronom en substitueix només el nom.
Recorda que la forma del pronom pot variar segons la posició que ocupa respecte del verb.
Pots consultar el quadre general sobre la posició dels pronoms.

Altres usos del pronom en:
Els adjectius que acompanyen el nucli del complement directe van precedits de la preposició de quan el nucli ha estat substituït per en:

Menjaré quatre taronges grosses. En menjaré quatre de grosses.

Observa, però: A vegades el nom substituït pot tornar a aparèixer al final de la frase, introduït per de i separat per una coma.

En menjaré quatre, de taronges.
En comprarem moltes, de revistes.

Recorda, també, que el pronom en pot substituir altres complements, com ara l'atribut:

En Joan és metge. En Joan n'és.

O els complements circumstancials introduïts per la preposició de:

Ve de la platja. En ve.

i els complements preposicionals introduïts per la preposició de:

S'adona de la seva situació. Se n'adona.


L'ús de per què, perquè i per a què

Utilitzarem per què en les frases interrogatives directes i indirectes en què es pregunta la causa d'un fet, d'una situació, etc.

Per què estaves amoïnada?
La mare em preguntà per què estaves amoïnada.

En canvi, usarem per a què en les frases interrogatives en què es pregunta sobre la finalitat o la destinació d'un objecte, una acció, etc.

Per a què servirà això?

Emprarem perquè en les oracions subordinades que indiquen el motiu o el fi de l'oració principal:

Ha anat a dormir perquè estava molt cansada. (causal)
Et deixo el llibre perquè el llegeixis. (final)

Perquè és també un substantiu, el sinònim del qual és raó. Observa que en aquest cas utilitzem un article.

No et sabria dir el perquè.


Quan he d'utilitzar el pronom hi?

El pronom hi substitueix els complements circumstancials de lloc (no introduïts per la preposició de), els de manera, de companyia, etc. El pronom hi sempre és invariable:

Vaig a casa. Hi vaig.

Camina lentament. Hi camina.

Sempre va amb els companys de l'institut. Sempre hi va.

Recorda, també, que el pronom hi pot substituir altres complements, com ara els complements preposicionals introduïts per la preposició a, en, amb:

La nena juga a escacs. La nena hi juga.
Pensa en ell. Hi pensa.
S'avé amb els seus pares. S'hi avé.

o el complement predicatiu:

El nen va brut. El nen hi va.


També pots consultar aquest

Quadre general sobre la posició dels pronoms

Pronom
Formes del pronom
Persona, gènere i nombre
Funcions sintàctiques
Davant del verb que comença en
Darrere del verb que acaba en
Consonant
Vocal o h
Consonant / diftong
Vocal
EM
em
m'
-me
'm

1ª pr. sing. masc. / fem.

CD / CI
ENS
ens
ens
-nos
'ns
1ª pr. plur. masc. / fem.
CD / CI
ET
et
t'
-te
't
2ª pr. sing. masc./ fem.
CD / CI
US
us
us
-vos
-us
2ª pr. plur. masc./ fem.
CD / CI
EL
el
l'
-lo
'l
3ª pr. sing. masc.
CD+det / CAtr+det
ELS
els
els
-los
'ls
3ª pr. plur. masc.
CD+det / CAtr+det
LA
la
l' / la
-la
-la
3ª pr. sing. fem.
CD+det / CAtr+det
LES
les
les
-les
-les
3ª pr. plur. fem.
CD+det / CAtr+det
LI
li
li
-li
-li
3ª pr. sing. masc./ fem.
CI
ELS
els
els
-los
'ls
3ª pr. plur. masc./ fem
CI
EN
en
n'
-ne
'n
- - -
CD+ (numeral, quant. o indef.) CPrep./ CClloc+"de"/ Subjecte / CN
HI
hi
hi
-hi
-hi
- - -
CPrep.o CC / CPred./ CI
HO
ho
ho
-ho
-ho
neutre
CD / atribut
ES
es
s'
-se
's
reflexiu (3ª pr)
CD / CI

Baixa-te'l en arxiu doc Fes clic
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...