Es racó des PT

En aquest bloc o "bitàcola" trobaràs recursos, recomanacions, articles, materials descarregables, enllaços, idees, propostes, notícies, relacionades amb la feina de pedagogia terapèutica. És a dir, tot allò que t'hauria agradat que et contessin quan vares començar a fer feina de PT. També hi ha materials aprofitables per a tutors i educadors en general, d'atenció a la diversitat i d'educació especial.

Contracte pedagògic: model per a emplenar

Un model que he fet per a emplenar en casos de comportament disruptiu, incompliment de normes, baix rendiment acadèmic per falta de voluntat, actituds indesitjables en l'entorn escolar, etc...

Recordem el que ens varen contar en la carrera:

Sempre és bo, explicar a l'alumne tots els termes del contracte.


Els acords que no siguin ni massa llargs ni massa abstractes ni molts !!


Els acords han de ser pocs, curts i concrets.

Exemples:

- Intentar escoltar en les classes .
- No interrompre al professor.
- No jugar en les classes.
- No fer acudits o bromes en les classes.
- No xerrar amb els companys en les classes.
- No jugar en el pati amb els nins més petits.
- No jugar a "baralles" amb els companys ni companyes.
- Evitar el contacte físic brusc o violent amb els companys i companyes.
- Intentar fer els deures que m'encarreguin sense posar excuses.
- No cridar pels passadissos.
- No insultar a cap company ni companya.
- ......

Revisió del contracte: setmanal, mensual, trimestral...

Mestre de confiança: Per poder xerrar de com va el compliment del contracte i possibles problemes que hi surtin, així com del seu estat emocional.
(Millor si ho tria l'alumne mateix al mestre)


Si no ho compleix:

L'alumne es veurà privat de ...

Si ho compleix:

L'alumne podrà / aconseguirà / obtindrà / ...

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...