Es racó des PT

En aquest bloc o "bitàcola" trobaràs recursos, recomanacions, articles, materials descarregables, enllaços, idees, propostes, notícies, relacionades amb la feina de pedagogia terapèutica. És a dir, tot allò que t'hauria agradat que et contessin quan vares començar a fer feina de PT. També hi ha materials aprofitables per a tutors i educadors en general, d'atenció a la diversitat i d'educació especial.

Sistema mètric decimal (conversions)

Un "parell" de recursos sobre conversions de mesures.


Hi ha un sistema de taula convertidora  que dóna molt bon resultat amb alumnes que tenen problemes per fer-ho amb el sistema clàssic "d'esglaons" multiplicant o dividint. És més difícil d'explicar que de fer, però resulta molt pràctic.


També he posat recursos on-line de la plana Jueduland i unes planes amb resum teòric. 


Hi ha més recursos sobre el sistema mètric decimal en aquest mateix bloc.

Teoria i pràctica


http://www.vitutor.com/di/m/a_10.html
http://www.profesorenlinea.cl/matematica/Sistema_metrico_decimal.html
http://www.profesorenlinea.cl/matematica/Sistema_metrico_resolver.html
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/ceip_san_tesifon/recursos/curso5/sistema_metrico5.pdf
http://www.aplicaciones.info/decimales/sistema.htm

Enllaços pràctica on-line

 • Longitud- Infantil- La medida - Descargar .zip. Contenidos digitales Extremadura. • Longitud-1º Ciclo- Las magnitudes y su medida. Agrega. • Longitud-2º Ciclo- La longitud . CNICE. • Longitud-2º Ciclo- Medimos. Genmàgic. • Longitud-2º Ciclo- (3º) ¿Cuánto mide?. Librosvivos.net - Tirolina. Precisa código. • Longitud-2º Ciclo- (4º) Medida de longitudes. Librosvivos.net - Tirolina. Precisa código. • Longitud-2º Ciclo- Medir es comparar  - Medimos con la regla . C.E.I.P. El Carambolo (recursos Agrega). • Longitud-2º Ciclo- La longitud: El tamaño lineal de los objetos - Instrumentos de medición - Mediciones con unidades no convencionales - Problemas y curiosidades. C.E.I.P. El Carambolo (recursos Agrega). • Longitud-2º Ciclo- La regla. Medimos objetos. Ver castellano/catalán. GenMagic.org. • Longitud-2º Ciclo- Longitud. Generador. GenMagic.org. • Longitud-2º Ciclo- (3º) Unidad 8. La medida de longitudes. Anaya - J. Herrera.  • Longitud-2º Ciclo- (4º) Unidad 8. La medida de longitud. Anaya - J. Herrera.  • Longitud-3º Ciclo- (5º) Unidad 8. La medida de la longitud. Anaya - J. Herrera.  • Longitud-3º Ciclo- (6º) Unidad 11. Medida de longitudes y de superficies. Anaya - J. Herrera. • Longitud-3º Ciclo- La longitud. C.E.I.P. El Carambolo (recursos Agrega).

 • Longitud-3º Ciclo- Bingo matemático. zonaClic. • Longitud-3º Ciclo- Cambios de unidad con el cuadro de unidades. CER El Tanque. • Longitud-3º Ciclo- Evaluación. CER El Tanque. • Longitud-3º Ciclo- La longitud. Agrega. • Longitud-3º Ciclo- Longitud. CER El Tanque. • Longitud-3º Ciclo- Longitud. Ejercicios. CER El Tanque. • Longitud-3º Ciclo- Matemáticas - 6º primaria. zonaClic. • Longitud-3º Ciclo- Medida. ThatQuiz. • Longitud-3º Ciclo- Mesures usuals de longitud. zonaClic. • Longitud-3º Ciclo- Relaciones entre las unidades de longitud. CER El Tanque. • Longitud-3º Ciclo- Sistema métrico decimal. Averroes. • Longitud-3º Ciclo- Sistema métrico decimal. zonaClic. • Longitud-3º Ciclo- (Ampliación 1) ODA. Midiendo con la ayuda de Pitágoras - Visualizar. EducarChile. • Longitud-3º Ciclo- (5º) Longitud. TIC56. • Longitud-3º Ciclo- (6º) Longitud, superficies, masa y capacidad. TIC56. • Superficie-3º Ciclo- La superficie. C.E.I.P. El Carambolo (recursos Agrega).


 • Superficie-3º Ciclo- (5º) Unidad 13. Medida de la superficie. Anaya - J. Herrera.  • Superficie-3º Ciclo- (6º) Unidad 11. Medida de longitudes y de superficies. Anaya - J. Herrera. • Superficie-3º Ciclo- Actividades de matemáticas del grupo "Interface". zonaClic. • Superficie-3º Ciclo- La superficie. CNICE. • Superficie-3º Ciclo- La superficie. Agrega. • Superficie-3º Ciclo- Medida de magnitudes. zonaClic. • Superficie-3º Ciclo- Sistema métrico decimal. Averroes. • Superficie-3º Ciclo- Sistema métrico decimal. zonaClic. • Superficie-3º Ciclo- Un mundo a tu medida. Matemáticas. • Superficie-3º Ciclo- (6º) Longitud, superficies, masa y capacidad. TIC56.
 • Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...