Es racó des PT

En aquest bloc o "bitàcola" trobaràs recursos, recomanacions, articles, materials descarregables, enllaços, idees, propostes, notícies, relacionades amb la feina de pedagogia terapèutica. És a dir, tot allò que t'hauria agradat que et contessin quan vares començar a fer feina de PT. També hi ha materials aprofitables per a tutors i educadors en general, d'atenció a la diversitat i d'educació especial.

Un llibre donat per servidor és peça del mes de l'AMEIB !!

"CURSO DE ARITMÉTICA" 

La peça escollida per l'equip de l'AMEIB (Arxiu-Museu de l'Educació) per a aquest mes de març és un llibre. L'AMEIB té tres eixos centrals d'actuació: l'arxiu, el museu i la biblioteca. En aquest darrer apartat hi ha catalogats més de sis mil llibres.

 Quadern.png

"CURSO DE ARITMÉTICA. DISTRIBUIDO EN LECCIONES"

Un llibre anava destinat a "uso de los alumnos de 2ª enseñanza". L'autor és Joaquín Botía, catedràtic del Instituto Balear. Està editat per la impremta de Felipe Guasp, l'any 1892, continuació d'una llarga saga d'impressors. Molt possiblement el llibre és una edició ampliada d'una altra anterior de 1890.
L'aritmètica, a grans trets, és la branca de les matemàtiques que té per objecte l'estudi dels nombres i les operacions elementals que s'hi fan: suma, resta, multiplicació i divisió. Al llarg de 244 pàgines, Botía explica les operacions amb una gran nivell de concreció.

Joaquín Botía, que té un carrer al seu nom a Palma, és autor de distints texts com "Lecciones elementales de aritmética", "Curso de geometría y trigonometría rectilínea", "Aritmética práctica", a més d'altres publicacions, totes elles dirigides als alumnes de segon ensenyament. El llibre fou cedit a l'AMEIB pel senyor Eduard Connolly, mestre i llibreter de vell, el passat mes de desembre. Pertanyia, en principi, segons la signatura que apareix al llibre, a Juan Mayol Antich.

text.png


http://www.caib.es/sacmicrofront/contenido.do?idsite=103&lang=CA&cont=45328


Un libro de aritmética es la pieza en marzo del Museo de la Educación

El autor del texto fue Joaquín Botía, catedrático del Instituto Balear y está editado por la imprenta de Felipe Guasp, en el año 1892

El libro de aritmetica
28/02/2012. La pieza escogida por el equipo de la Archivo Museo de la Educación (AMEIB) para el mes de marzo es un libro de aritmética.
Es la primera vez que se escoge como Pieza del Mes un libro destinado al uso “de los alumnos de segunda enseñanza”. El autor del texto fue Joaquín Botía, catedrático del Instituto Balear y está editado por la imprenta de Felipe Guasp, en el año 1892.
A lo largo de las 244 páginas, el libro que se expone es una edición ampliada de otra anterior de 1890, Botía explica las operaciones con una gran nivel de concreción.
Por su parte, Joaquín Botía, que tiene una calle a su nombre en Palma, es

Uno de los ejemplares que se exponen en AMEIB
autor de distintos textos como “Lecciones elementales de aritmética”, “Curso de geometría y trigonometría rectilínea”, “Aritmética práctica” además de otras publicaciones, todas ellas dirigidas a los alumnos de segunda enseñanza.
El libro fue cedido a la AMEIB el pasado mes de diciembre por el señorEduard Connolly, maestro y librero. Pertenecía, en principio, según la firma que aparece al libro a Juan Mayol Antich.
Recordemos que AMEIB, está situado en la calle Mestre Antoni Torrandell, 59 de Incay puede ser visitado de forma libre y gratuita.
A modo de ejemplo en la web de AMEIB se pueden consultar las distintas piezas del mes, como también información sobre las exposiciones realizadas y las conferencias sobre maestros durante la guerra civil.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...