Es racó des PT

En aquest bloc o "bitàcola" trobaràs recursos, recomanacions, articles, materials descarregables, enllaços, idees, propostes, notícies, relacionades amb la feina de pedagogia terapèutica. És a dir, tot allò que t'hauria agradat que et contessin quan vares començar a fer feina de PT. També hi ha materials aprofitables per a tutors i educadors en general, d'atenció a la diversitat i d'educació especial.

Més estratègies pels primers dies de classeAquest extens i magnífic recull és de la plana:  http://recursosdidactics.wordpress.com/

El primer trimestre. Com crear un bon clima?

Si durant el primer trimestre no perdem temps  en crear un bon clima d´aula i organitzar-la, llavors la classe s´autoorganitza sola, molts cops de forma caòtica i amb unes regles no idònies per aprendre (líders negatius o regnes de taifes), tal com ha recordat Neus Sanmartí, al curs sobre avaluació impartit l´agost 2011 a l´Escola d´Estiu de Menorca, recuperant una de les idees més polides de la Pedagogia institucional.  Per aprendre és necessari que l´alumne es sàpiga autoavaluar i per això és imprescindible un ambient cooperatiu, de confiança i d´orgull de que no anem a competir sinó a ajudar-nos a aprendre. Un clima on, com afirma també Perrenoud, l´autoritat i el clima no depengui tant del control del mestre com de l´autocontrol de l´alumne.
Però com crear aquest  clima propici a l´aprenentatge? Com institucionalitzar bé l´aula des de la primera setmana?. Segons l´equip de treball de la Universitat de Vic, liderat per Pere Pujolàs, implementar l´aprenentatge cooperatiu suposa seguir aquest procés:

Equip d´investigació dirigit per Pere Pujolàs

A la següent presentació hi trobareu tant propostes com la fonamentació teòrica per la creació d´un bon clima d´aula. 


Cliqueu sobre la imatge per accedir al PPT


Enllaços relacionats:
Com fer classes quan res funciona?
Qüestionaris d´autoavaluació per la 1ª setmana de classe.

Enllaços ( ja inclosos dins el PPT): 

1. Crear  COHESIÓ DE GRUP 

 •  70 Activitats i dinàmiques de grup per les primeres setmanes de classeObjectius:  Conèixer-nos. Exposar expectatives. Fer que tothom es senti acollit. Institucionalitzar un clima favorable a la cooperació per aprendre.

2. Formar GRUPS-BASE cooperatius

 • Creació de grups-base  cooperatius
 • Els grups esdevindran equips, tal com afirma Pere Pujolàs, en la mesura que durant el procés d´aprenentatge els emprem com a : 
  • B. Recurs per ensenyar. Veure técniques cooperatives simples i complexes per aprendre cooperativament.
  • C. Contingut a ensenyar. A través del Quadern de l´Equip. Els Plans de l´Equip. (veure PPT sobre la creació dels grups-base)

3. Iniciar el camí que permetrà lligar el  PLE al portafoli

 • El començament de curs és el temps idoni per detectar els interessos de l´alumne. Què el mou, què fa els diumenges a casa, què llegeix, què el preocupa…Aquest serà el punt de partida per elaborar el seu PLE, del qual una part, la referida a les seves fortaleses i debilitats, serà l´eix del portafoli.

Com fer classes quan res funciona?

Ahir vaig sopar amb una amiga que li ha tocat un d´aquells grups que et posen a prova. 25 Alumnes de 5è de primària, 8 filletes i 17 fillets, dels quals 6 van a un psiquiatre, un psicòleg o prenen medicaments. Ho he provat tot, però res funciona: autoritat, col·legui-style, relació afectiva….no és que no tenguin capacitat, són bons, però la concentració dura només uns minuts. Quan una de  les 6 filletes de floquet ja duu 6 exercicis fets, la resta encara va pel primer. Venen empantallats. Res del que feim els interessa!…. Acab esgotada. Ja no sé què més provar. 
Després de l’esbravada emocional, i els comentaris habituals (veuen l´escola com una pel·lícula que no va amb ells, comparada a internet. No els fer. Surten amb la mateixa visió del món que tenien el dia abans…. però noltros seguim amb l´estil de fa 200 anys), la nostra conversa es va centrar en el fer: Es pot fer res quan res funciona?. Algunes conclusions, que són només primeres impressions que penj per si algú pot aportar més llum:

Quan els fillets estan entodonats... com fer les classes?. Il·lustració: Aletvina Khabibova
 1. No començar a fer treball cooperatiu o projectes si el clima de l´aula no està cohesionat.  No provar res, no experimentar fins llavors. No serviria.  Si l´escola no els diu res, tot el que provem serà inútil.
 2. Idò mentre què? deixam de banda el currículum?….. Sí, però….. Mentre, ens concentram en 5 competències: la comunicativa, la CAA, la CAIP, la CCA i la social i ciutadana. Durant quant de temps? Tot el que faixi falta. O ho feim així o anirem en falderet tot el curs. L´altre via és dominar-los i que es portin bé, però acceptant que res els feri. Seran bons fillets, seran obedients, però com deia Gadamer, res els succeïrà a l´aula. 
 3. Com ho feim amb fillets que els costa concentrar-se?. Amb activitats breus i consignes verbals ràpides que rompin el ritme habitual i toquin totes les intel·ligències (l’expressió corporal, artística i musical i   la intra i interpersonal). Ells parlen, tu escoltes. Ells participen, tu mires. Ells pensen,  tu recolleixes.
 4. Com diu Jaume Sans Vellvehí: n´hi ha prou amb plantejar un problema al grup per trobar-hi solucions entre tots plegats. El debat i les conclusions emergeixen soles. Aquí un exemple
 5. Es tracta de tocar allò essencial (continguts, avaluació, metodologies).  Eduidees:  - connectar el currículum amb temes “de fora” elegits per ells , – fer una avaluació formadora i formativa,  - planificar activitats audiovisuals com a introducció dels temes.
 6. Un exemple. Teniu 5 segons per elegir com i on us voleu seure (la major part esbaldregats en terra). Compt fins a 5. 10 segons per pensar com seria la  teva classe ideal (o una altra pregunta).  Canvi de posició. Un ho exposa. Canvi. Un altre ho explica només amb gestos. Canvi. Un altre ho exposa (fluix, fort…). Canvi…… Quan hi ha hagut prou moviment: dibuixau-ho a la paret. Les parets i el terra cobertes de paper d´embalar. Música de fons. Després: per parelles posau un títol als vostres dibuixos i transformau-lo en un rodolí rimat. Abans, aquella cançó per practicar rodolins (Alady, lady, lady, Alady, lady lo….). A classe de música es perfecciona.
 7. Propera sessió. La mestra duu els rodolins fotocopiats. Enllaçar-los (cohesió) i posar-lis ritme-rap i coreografia…..Ballar-los… Filmar-ho i penjar-ho a internet. Pensar un pla per fer realitat allò que hem escrit…. uep! aquí començam un projecte. El següent pot ser com seria el teu poble ideal? Què li proposam al batle per millorar el nostre poble?… i si la cosa ha furulat ja som a medi!.
 8. On va a parar això?….. No és molt de jugar?. I els hàbits?…. Això va a parar a treballar la competència comunicativa i audiovisual, la digital, etc….. i totes les intel·ligències. Va a parar a escoltar què pensen i què volen els fillets. A prioritzar els hàbits de pensar sobre els d´obeir, els de participar sobre els d´escoltar. Va de  convertir l´escola en allò que els fillets ens estan demanant a crits, que els ensenyem a participar en un món  horitzontal i enxarxat. Que els ajudem a trobar la seva causa, els seus talents, el seu què.
Vam estar d´acord en que el llibre de text com a únic recurs i la dinàmica jo explic-tu escoltes-jo t´examin són dinàmiques linials que pertanyen a un altre món. Un món que ja ha mort, el de les organitzacions verticals.
Aquí,  altres propostes (Clicau sobre la imatge):

Resolució de problemes + apren. cooperatiu + coavaluació a primària

Material extraordinari per la forma com  s´ha lligat aprenentatge cooperatiu, resolució de problemes i coavaluació.  Elaborat pels mestres de 3r cicle de l´Escola Margarita Florit de Ciutadella (Menorca). Mestres que ensenyen a mestres. La imatge és de l´editorial Cruïlla.
Publicat dins de Grups cooperatius | Etiquetat com a | Deixa un comentari

Dos hermosos relats per la reunió de pares

Primària

Hermós relat de la reunió de pares i mares de 2n de primària. Jaime Olmos.

Secundària

Aitor Lázpita per a pares d´alumnes d´ESO (Granada)
Publicat dins de Família-escola | Deixa un comentari

Com angoixar-se la primera setmana de classe?

Cliqueu sobre la imatge per veure el PPT
Humor basat en la Teràpia Racional Emotiva d´Albert Ellis.
Publicat dins de 1. Coneixements previs | Deixa un comentari

La primera setmana de classe. Qüestionaris d´autoavaluació per al mestre


Aletvina Khabibova
L´ús de les llistes d´autoavaluació per a docents (checklists) durant la 1ª setmana de classe és molt útil per compartir estils i crear un bon clima.  El procés és:
 1. Dissenyar objectius i activitats per les primeres setmanes de classe.
 2. Elaborar una llista d´autoavaluació a partir de les de baix.
 3. Aplicar a l´aula.
 4. Establir un horari per observar-nos uns als altres i coavaluar-nos, ni que sigui 15 min.
Ja us contarem l´experiència dels centres que ho estan fent ara mateix.

Llista d´autoavaluació de la Xarxa de CB

Dir. Gral. Ed Bàsica i Batx de Catalunya. Sobre estratègies d´ensenyament/aprenentatge i la CAA. Primer hi ha una introducció i després una llista d´avaluació i un qüestionari molt complet!.

Indicadores de evaluación para el profesorado

Delegación Territorial de Educación de Soria. Modelo de evaluación de la práctica de la función docente. Indicadors elaborats conjuntament per part dels directors dels centres públics i la Delegació Territorial…. a veure si n´aprenem un poc!

Llista d´autoavaluació per al mestre

(primera setmana de classe)

 1. Tenc entusiasme?
 2. L´organització  facilitarà l´aprenentatge cooperatiu?
 3. He preparat dinàmiques per crear un bon clima d´aula i per conèixer-nos millor tant mestre-alumnes com alumnes-alumnes?
 4. La CL i la CTID estaran integrades dins totes les àrees?
 5. Compartirem les expectatives del curs?
 6. Puc resumir en 5 paraules allò més important que aprendrem?
 7. Saben com seran avaluats? Fomentaré una avaluació formadora? Diversificaré les eines d´avaluació?
 8. Transformaré els continguts en tasques contextualitzades? Com ho faré per recollir els punts de vista dels alumnes?
 9. Parlarem sobre com ha de ser l’estructura d´una classe perquè els alumnes tenguin ganes de tornar?
 10. Iniciarem el camí per definir el PLE personal dels alumnes i lligar-lo amb el seu portafoli?
Adaptació de Guida Al·lès a partir de: University of Nebraska, The most important day. Starting well.

10 estratègies per matar la motivació de l´alumnat. 

Resum extret de Fran Iglesias: 

 1. Empra només el llibre de text perquè creguin que el coneixement és limitat.
 2. Posa-lis les presentacions de l´editorial per fer la classe  entretinguda amb les TIC.
 3. Dóna-lit tot roegadet perquè l´aprenentatge no sigui un repte.
 4. Avalua´ls amb exàmens, no importa que s´oblidin al cap de poc, així no tindran l´estúpida idea de que els coneixements s´interrelacionen.
 5. Demana-lis feines de COPIAR-AFERRAR. Que els faixin a ma perquè els hi costi esforç, i que no vagin a Google amb preguntes de recerca.
 6. Posa-lis molts deures, no sigui cosa que els hi sobri temps per pensar.
 7. Explica els continguts de forma descontextualitzada, no sigui cosa que se´ls desperti l´interès.
 8. Ignora allò que ja saben, que ja els interessa, allò que succeeix al món. Que sàpiguen qui comanda aquí.
 9. Prohibit fer feina amb projectes i menys interdisciplinaris.
 10. Ignora la psicopedagogia, que són bogeries. Tu ja vas anar a escola i ja saps com va la cosa.

Quina seria la teva llista?


La primera setmana de classe. 70 idees i dinàmiques.

En format google docs públic i compartit. Es pot editar i imprimir. S´agraïran aportacions.
Aquí, un resum del google docs en forma de còmic:
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...