Es racó des PT

En aquest bloc o "bitàcola" trobaràs recursos, recomanacions, articles, materials descarregables, enllaços, idees, propostes, notícies, relacionades amb la feina de pedagogia terapèutica. És a dir, tot allò que t'hauria agradat que et contessin quan vares començar a fer feina de PT. També hi ha materials aprofitables per a tutors i educadors en general, d'atenció a la diversitat i d'educació especial.

L'aparell reproductor i la reproducció (Sisè de primària) adaptació i recursos

 

Diferents documents trobats a CALAMEO

 

L’aparell reproductor


Clic aparell reproductor

http://clic.xtec.cat/db/jclicApplet.jsp?project=http://clic.xtec.cat/projects/medinat6/jclic/reprod6/reprod6.jclic.zip&lang=ca&title=Coneixement+del+medi+natural+6%E8+de+prim%E0ria

Clics medi sisè 

 
http://clic.xtec.cat/db/act_ca.jsp?id=3083
 

Educació sexual (castellà)


Diferents recursos (en castellà)


 
Aparells reproductors femení i masculí (en castellà)
Los aparatos reproductores femenino y masculino - enlace
Aparato reproductor femenino - enlace

Aparato reproductor masculino - enlace
L'aparell reproductor en català

enlace 1

enlace 2

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...