Es racó des PT

En aquest bloc o "bitàcola" trobaràs recursos, recomanacions, articles, materials descarregables, enllaços, idees, propostes, notícies, relacionades amb la feina de pedagogia terapèutica. És a dir, tot allò que t'hauria agradat que et contessin quan vares començar a fer feina de PT. També hi ha materials aprofitables per a tutors i educadors en general, d'atenció a la diversitat i d'educació especial.

Pla Individualitzat

Pla Individualitzat

Pla Individualitzat


Pla Individualitzat

El pla individualitzat és una  eina per a la planificació de mesures, actuacions i suports per donar resposta a situacions singulars i complexes de determinats alumnes, perquè puguin aprendre i participar en la vida del centre educatiu.
Un PI és:
  • El conjunt d’actuacions, mesures i suports que es planifiquen i s’acorda implementar per donar resposta a un alumne/a de manera personalitzada degut a que presenta unes necessitats educatives específiques o singulars
  • Un pla escrit que descriu el pla d’estudis i/o suports que requereix un alumne, tenint en compte els seus punts forts i les seves necessitats per aprendre i mostrar el seu aprenentatge
  • Un registre de les adaptacions personalitzades necessàries per ajudar l’estudiant a construir el seu aprenentatge
  • Un document de treball que resumeix els objectius d’aprenentatge que s’han modificat, tenint en compte els objectius del curs, àrea o matèria en el/la que està matriculat amb els seus congèneres
  • Un document de treball en el que es determinen objectius diferents i complementaris als que segueixen els companys del grup d’edat
  • Una eina per tal que l’estudiant, els seus pares i qualsevol altra persona que sigui responsable del PI, rendeixi comptes sobre l’assoliment dels objectius modificats i/o diferents que estan sota la seva competència
Seleccioneu un dels següents punts per a més informació:
Font: xtec.cat
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...