Es racó des PT

En aquest bloc o "bitàcola" trobaràs recursos, recomanacions, articles, materials descarregables, enllaços, idees, propostes, notícies, relacionades amb la feina de pedagogia terapèutica. És a dir, tot allò que t'hauria agradat que et contessin quan vares començar a fer feina de PT. També hi ha materials aprofitables per a tutors i educadors en general, d'atenció a la diversitat i d'educació especial.

Prodislex (castellà i català)

Protocolos de Detección y Actuación en Dislexia – PRODISLEX (Español)

PRODISLEX
PRODISLEX
Estos protocolos han sido elaborados por un equipo de profesionales con la colaboración de Disfam y de la UIB, así como con la supervisión de profesores y profesionales de la Dirección General de Innovación y Formación del Profesorado.
Esta herramienta de trabajo tiene como objetivo la detección precoz, y proporcionar estrategias para conseguir el éxito de este tipo de alumnado, así como acceder al aprendizaje en igualdad de condiciones. Desde Disfam queremos agradecer de forma especial a todas las personas que de una forma u otra han contribuido en la elaboración de dicho Protocolo; A todos ellos nuestra enhorabuena y un millón de gracias por su trabajo, entrega, dedicación y altruismo.
Pinchad en los enlaces siguientes para descargar el protocolo de la etapa deseada:
 1. Educación infantil
 2. Primer Ciclo de Primaria
 3. Segundo Ciclo de Primaria
 4. Tercer Ciclo de Primaria 
 5. Primer Ciclo ESO
 6. Segundo Ciclo ESO
 7. Bachillerato
 8. Formación profesional de Grado Medio
 9. Formación profesional de Grado Superior

Protocols de Detecció i Actuació en Dislèxia – PRODISLEX (Català)

Prodislex
PRODISLEX
Aquests protocols han estat elaborats per un equip de professionals amb la col·laboració de Disfam i de la UIB, així com amb la supervisió de professors i professionals de la Direcció General d’Innovació i Formació del Professorat. Aquest recurs de treball té com a objectiu la detecció primerenca alhora que proporcionar estratègies per aconseguir l’èxit d’aquesta tipologia d’alumnat, així com accedir a l’aprenentatge en igualtat de condicions.
Des de Disfam, volem agrair de forma especial a totes les persones que d’una forma o altra han contribuït en l’elaboració de dit Protocol. A tots ells, la nostra enhorabona i un milió de gràcies pel seu treball, entrega, dedicació i altruisme.
Cliqueu els enllaços següents per a descarregar el protocol de l’etapa desitjada:

Si queréis ver los protocolos elaborados por el Colegio de Logopedas de Catalunya seguid el enlace: PRODISCAT (En Catalán)


PRODISCAT – PROTOCOL de DETECCIÓ i ACTUACIÓ en la DISLÈXIA. ÀMBIT EDUCATIU

PRODISCAT
Prodiscat
Aquests protocols tenen com a objectiu poder observar i detectar precoçment els nens que
presenten dificultats en l’aprenentatge de la llengua escrita de cara a poder intervenir-hi
també al més aviat possible tant per redreçar l’aprenentatge com, si es tracta d’alumnes
més grans, per oferir els suports necessaris per assegurar el seu progrés tant acadèmic com
emocional.
El protocol va adreçat als mestres i professors perquè són els professionals que millor poden
observar i detectar els problemes en l’aprenentatge, en general, i donar el suport de forma
adequada en la llengua escrita.
A continuació trobareu els diferents protocols classificats per etapes educatives:
PRODISCAT
 1. ETAPA INFANTIL (finals de P5)
 2. ETAPA DE PRIMÀRIA – CICLE INICIAL (1r i 2n)
 3. ETAPA DE PRIMÀRIA – CICLE MITJÀ (3r i 4t)
 4. ETAPA DE PRIMÀRIA – CICLE SUPERIOR (5è i 6è)
 5. ETAPA D’EDUCACIÓ SECUNDÀRIA OBLIGATÒRIA (ESO)
 6. BATXILLERAT
Aquests protocols han estat Publicats pel Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya. Elaborats pel Col·legi de Logopedes de Catalunya.
Seguiu l’enllaç si voleu consultar els Protocols Illes Balears (PRODISLEX) 

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...