Es racó des PT

En aquest bloc o "bitàcola" trobaràs recursos, recomanacions, articles, materials descarregables, enllaços, idees, propostes, notícies, relacionades amb la feina de pedagogia terapèutica. És a dir, tot allò que t'hauria agradat que et contessin quan vares començar a fer feina de PT. També hi ha materials aprofitables per a tutors i educadors en general, d'atenció a la diversitat i d'educació especial.

PROPER CURS “ARASAAC: PORTAL ARAGONÉS DE LA COMUNICACIÓ AUGMENTATIVA I ALTERNATIVA

PROPER CURS “ARASAAC: PORTAL ARAGONÉS DE LA COMUNICACIÓ AUGMENTATIVA I ALTERNATIVA

 
 
Aquí teniu el proper curs que organitza AMALIB, amb els ponents, D. Jose Manuel Marcos Logopeda CPEE Alborada. Projectes: ARASAAC, AraWord, Proyecto TICO, AraBoard i Proyecto Comunica  i D. David Romero, Professor d’Educació Especial, Psicopedagog i Assessor NNTT del Centre Aragonès de Tecnologies per a l’Educació (CATEDU).

DESTINATARIS: Mestres especialistes en Audició i Llenguatge, logopedes, mestres de suport, psicòlegs, professors d’educació infantil, primària, famílies, estudiants.
PROGRAMA:
OBJECTIUS:
-       Conèixer el projecte ARASAAC.
-       Conèixer el portal ARASAAC.
-       Realitzar recerques dins del portal.
-       Manejar les 6 eines on line del portal i la seva utilitat per elaborar materials.
-       Conèixer i manejar programari de PC per a la comunicació, logopèdia i elaboració de materials.
-       Conèixer l'evolució del programari per a dispositius mòbils i diferents aplicacions gratuïtes que incorporar pictogrames de ARASAAC.
 
CONTINGUTS:
-        Projecte ARASAAC:
o Origen i evolució.
o Vies de treball.
o Internacionalització
o Col·laboracions
o Perspectives de futur.
Taller d'elaboració de materials per a la comunicació amb les eines en línia del portal ARASAAC.
- Portal ARASAAC:
o Seccions
o Recursos
o Materials
o Cerques
o La carpeta “La meva selecció”
o Pujada d'imatges a la “Carpeta de treball”

- Eines on line:
o Creador d'Horaris
o Generador de Calendaris
o Creador de taulers
o Creador de frases
o Generador de símbols
o Generador d'animacions.
o Generador de Bingos
o Generador d'Oques
o Generador de Dominós
Taller d'elaboració de materials per a la comunicació amb AraSuite i AraBoard

- Processador de textos amb pictogrames AraWord (Windows, Mac i Linux) per a l'elaboració de materials de comunicació augmentativa i alternativa adaptats:

o Introducció.
o Instal·lació de AraSuite i actualització de la base de dades de pictogrames.
o Maneig dels diferents menús: Arxiu, Edició, Text, Pictogrames i Eines.
o Addicció d'imatges o fotografies al processador.
o Exportar el nostre treball a un document o presentació.
o Exemples d'ús.

- Comunicador multiplataforma AraBoard (PC i Android):

o Instal·lació de AraBoard (PC, Android).
o Creació d'un tauler de comunicació amb AraBoard Constructor.
o Impressió del nostre tauler de comunicació en AraBoard Constructor.
o Utilització del tauler de comunicació en AraBoard Player.
o Transferència dels arxius des del PC al Tablet i del tablet al PC.

- Conèixer el maneig i les possibilitats d'utilització del Projecte TICO (Generador de Taulers interactius de comunicació), inclòs en AraSuite.

Altres eines gratuïtes que utilitzen els pictogrames de ARASAAC.
 
METODOLOGIA:
- La metodologia serà eminentment activa, inclusiva i participativa dels assistents durant la ponència.
AVALUACIÓ: És indispensable la participació continuada i activa, amb assistència obligatòria del 80% en la fase presencial.
LLOC: Centre Cultural Flassaders, c/Ferreria 10, 07002.
DATES, DURADA I HORARIS: La durada del curs és de 10 hores presencials de formació amb 1 crèdit de formació. Dies 4 i 5 d’Abril de 2014, divendres de 15:30 a 20:30 hores i dissabte de 10 a 14h.
DATES D’INSCRIPCIÓ: Fins dia 2 d’Abril de 2014.
NOMBRE PARTICIPANTS: Es fixa un mínim de 25 participants i un màxim de 50 participants.
MATRÍCULA:
1_ Informar-se telefònicament que hi ha places disponibles al curs als telèfons: 971105946-659486632 dimarts i dijous de 17h a 20h.
2_Formalitzar el pagament efectuant una transferència bancària al compte de CAJA DUERO 2104/3270/30/9160886906
3_Emplenar el full d’inscripció i enviar una copia amb el rebut d’ingrés del banc a amalib.asociacion@hotmail.es  
PREU DEL CURS:
SOCIS D’AMALIB: 40€
NO SOCIS D’AMALIB: 60€
ESTUDIANTS MESTRES D’AUDICIÓ I LLENGUATGE: 40€

 
 
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...