Es racó des PT

En aquest bloc o "bitàcola" trobaràs recursos, recomanacions, articles, materials descarregables, enllaços, idees, propostes, notícies, relacionades amb la feina de pedagogia terapèutica. És a dir, tot allò que t'hauria agradat que et contessin quan vares començar a fer feina de PT. També hi ha materials aprofitables per a tutors i educadors en general, d'atenció a la diversitat i d'educació especial.

LOMCE i educació primària

http://www.orientacionandujar.es/2014/08/19/la-educacion-primaria-en-la-lomce-todo-lo-que-necesitas-saber/

LA EDUCACIÓN PRIMARIA EN LA LOMCE todo lo que necesitas saber

Publicado por

I. Principales novedades

Se establecen evaluaciones individualizadas al finalizar 3º y 6º de primaria.
Desaparece la evaluación diagnóstico de 4º de primaria.
La etapa se organiza en seis cursos.
Las áreas se distribuyen en tres bloques: troncales, específicas y de configuración autonómica.
El área de “Conocimiento del medio natural, social y cultural” se divide en dos áreas: “Ciencias de
la Naturaleza” y “Ciencias Sociales”.
la lomce

II. Calendario de implantación LOMCE

Curso 2014-2015
• Implantación de los cursos 1º, 3º y 5º
• Evaluación individualizada al finalizar 3º (resultados orientativos)
Curso 2015-2016
• Implantación de los cursos 2º, 4º y 6º
• Evaluación final de primaria (resultados orientativos)
SISTEMA_EDUCATIVO_LOMCE
MATERIALES ELABORADOS POR EL GOBIERNO DE CANTABRIA
DOCUMENTOS COMPLEMENTARIOS LOMCE
MATERIALES DE SM CONECTADOS
LOE-LOMCE CCOO

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...