Es racó des PT

En aquest bloc o "bitàcola" trobaràs recursos, recomanacions, articles, materials descarregables, enllaços, idees, propostes, notícies, relacionades amb la feina de pedagogia terapèutica. És a dir, tot allò que t'hauria agradat que et contessin quan vares començar a fer feina de PT. També hi ha materials aprofitables per a tutors i educadors en general, d'atenció a la diversitat i d'educació especial.

Tub de cartró i Jaia Corema (Vella Quaresma)

Font:  https://gloriafort.wordpress.com/2016/02/14/la-vella-quaresma-_-enrolla-t/

Als Països Catalans, la Vella Quaresma és un personatge tradicional que representa la Quaresma en forma d’una vella arrugada i xaruga, que té set cames que va perdent d’una en una a mesura que van passant les setmanes de Quaresma. Es vesteix com una pagesa mallorquina (coneguda com a Jaia Corema o Jaia Serrada) o com una vella catalana. A les mans hi duu o bé dos bacallans, o bé un bacallà i una graella o una cistella amb verdures.
 
Es diu que era l’encarregada de fer que els nens i nenes mengessin peix per Quaresma; se’ls amenaçava dient-los: “Si menges carn, sa Jaia Serrada vindrà i se t’endurà”.

Durant els dies de carnaval, el rei Carnestoltes i la vella Quaresma mantenen una lluita; la vella Quaresma acaba guanyant i s’abandonen les lleis del rei Carnestoltes; els banquets, la festa boja i el desordre donen pas al dejuni, l’ordre i la calma. Segons la tradició, els menjars abundants es canvien per un règim de sopes amb oli, verdura i aigua. Només els diumenges es podia menjar peix.

En el folcklore popular han quedat cançons i poemes que fan referència a la Vella Quaresma i és un personatge viu en les festes i tradicions de diferents ciutats catalanes.

Amb aquest imprimible podeu realitzar aquest personatge amb els petits de casa o com a recurs didàctic per a treballar les Festes i tradicions catalanes a l’aula.

QUARESMA
[cast] En los Países Catalanes, la Vieja Cuaresma es un personaje tradicional que representa la Cuaresma en forma de una vieja arrugada y enjuta, que tiene siete piernas que va perdiendo una a una a medida que van pasando las semanas de Cuaresma. Se viste como una payesa mallorquina (conocida como Jaia Corema o Jaia Serrada) o como una vieja catalana. En las manos lleva o bien dos bacalaos, o bien un bacalao y una parrilla o una cesta con verduras.
Se dice que era la encargada de hacer que los niños y niñas comieran pescado durante la Cuaresma; se les amenazaba diciéndoles: “Si comes carne, sano Jaia Serrada vendrá y se te llevará”.
Durante los días de carnaval, el rey Carnestoltes y la vieja Cuaresma mantienen una lucha; la vieja Cuaresma termina ganando y se abandonan las leyes del rey del Carnaval; los banquetes, la fiesta loca y el desorden dan paso al ayuno, el orden y la calma. Según la tradición, las comidas abundantes se cambian por un régimen de sopas con aceite, verdura y agua. Sólo los domingos se podía comer pescado.
En el folklore popular han quedado canciones y poemas que hacen referencia a la Vieja Cuaresma y es un personaje vivo en las fiestas y tradiciones de diferentes ciudades catalanas.
Con este imprimible puede realizar este personaje con los pequeños de casa o como recurso didáctico para trabajar las fiestas y tradiciones en el aula.


Imprimir la plantilla en un full de paper tamany A-4. La plantilla està preparada per a cobrir un rotlle de paper de wc estàndar de 9,5 x 16 cm.
Comproveu que les mides son correctes pel vostre rotlle de paper i que la impressió es realitza al 100% d’escala.
Material_ 1 tub de paper de wc, adhesiu universal, cinta adhesiva i tisores.
Imprimir la plantilla en 1 hoja de papel tamaño A-4. La plantilla está preparada para cubrir un rollo de paper estandar de 9,5 x 16 cm.
Comprovad que las medidas de vuestro tubo coinciden i que la impresión se realiza al 100% de escala.
Material_ 1 tubo de papel de wc, pegamento universal, cinta adhesiva y tijeras.
00_Material-Quaresma
Retallar la plantilla en forma de rectangle, tenint en compte que el mocador de la Vella Quaresma ha de sobresortir lleugerament del tub i s’ha de retallar seguint el contorn.
Recortar la plantillas en forma de rectángulo, teniendo en cuenta que el pañuelo de Doña Cuaresma debe sobresalir ligeramente del tubo y se debe recortar siguiendo el contorno.
01_-Quaresma-_-Gloria-Fort
Retallar les 7 cames de la Vella Quaresma seguint el contorn.
Recortar las 7 piernas de Doña Cuaresma siguiendo el contorno.
02_-Quaresma-_-Gloria-Fort
Posar cola a la part del darrera de la impressió o al tub de paper.
Poner cola en la parte trasera de la impresión o en el tubo de papel.
03_-Quaresma-_-Gloria-Fort
Enganxar la plantilla al voltant del tub de paper.
Pegar la plantilla alrededor del tubo de papel.
04_-Quaresma-_-Gloria-Fort
Posar un tros de cinta adhesiva a l’extrem superior de cada una de les cames.
Poner un trozo de cinta adhesiva en el extremo superior de cada una de las piernas. 
05_-Quaresma-_-Gloria-Fort
Enganxar les cames a l’interior de la part inferior del tub començant per la del centre per que quedin ben distribuides.
Pegar las piernas en el interior de la parte inferior del tubo empezando por la del centro para que queden bien distribuidas.
06_-Quaresma-_-Gloria-Fort
Cada setmana haurem de retirar una de les cames fins arribar a Pasqua, tal com mana la tradició… i penseu que no tot és pena durant aquestes setmanes i que ens queden els dolços bunyols de Quaresma!!
Cada semana tendremos que retirar una de las piernas hasta llegar a Pascua, como manda la tradición … y pensar que no todo es pena durante estas semanas y que nos quedan los dulces buñuelos de Cuaresma!!
07_-Quaresma-_-Gloria-Fort
__
Nota_ Todas las imágenes y dibujos son propiedad de @Glòria Fort y son sólo para uso personal. No podrán ser utilizados (en parte o en su totalidad) con fines comerciales. Te agradecemos que compartas el enlace de esta página con tus amigos en lugar de compartir sus contenidos. Gracias por tu respeto.
Please note_  All  printables are copyright @Glòria Fort and are for personal use only. They may not be used (in part or in full) for commercial purposes, or distributed in soft or hard copy. By all means tell your friends – we encourage you to share the link to this page with your friends rather than sharing the file. Thanks for your respect.


Descàrrega amb google drive


 
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...