Es racó des PT

En aquest bloc o "bitàcola" trobaràs recursos, recomanacions, articles, materials descarregables, enllaços, idees, propostes, notícies, relacionades amb la feina de pedagogia terapèutica. És a dir, tot allò que t'hauria agradat que et contessin quan vares començar a fer feina de PT. També hi ha materials aprofitables per a tutors i educadors en general, d'atenció a la diversitat i d'educació especial.

Lliçons i exercicis ortografia catalana


Crec que no trobareu a tota la xarxa un recull més ampli de lliçons i exercicis d'ortografia catalana, per aquells que com jo, encara ens barallem amb ella...

Normes ortogràfiques
Ortografia: Introducció pdf (IEC)Els signes diacrítics pdf (IEC)La grafia dels mots pdf (IEC)La normativa ortogràfica del valencià pdf (AVL)
Treball de les normes ortogràfiques (Francina Prat Montplet, Maria Salud Almansa)

Resums
Ortografia (UPC)
Recull normes ortogràfiques pdf (Barcanova)

Correspondència grafia/so
Les lletres pdf (IEC)
Correspondència entre grafia i so (Viquipèdia)
Correspondència entre grafia i so (Resum de gramàtica bàsica, UB)

Diccionaris
Diccionari ortogràfic i de pronúncia del valencià (AVL)
Diccionari invers
Dicsionari de cagàs (Nat)

Més diccionaris català On Line

Clic L’alfabet
Activitats
Ortografia bàsica a cicle inicial (Dina Abizanda) ep c. inicial
Aventura't amb l'ortografia (edu365) primària
Orto-cat. Reforç d'ortografia catalana (Jordi Pedrola i Escribà)
Repassem l'ortografia. Solucionari (Albert Aragonés)
Exercicis d'ortografia (Manuel Sifre)
Ortografia a la tardor de la fira d'Alcúdia clic (CPR d'Inca i Margalida Plomer Arbona) ep
Activitats d'ortografia catalana clic (Carla Pi i Rusiñol, F. Xavier de Sola Subirana i Lluís Girós Pena) ep eso

Exercicis de repàs
Repàs d'ortografia pdf (IES CAR de Sant Cugat)
Exercicis ortografia pdf (Curs específic B)
Repàs: ortografia i comprensió lectora doc (Romaniques.org)

Dictats
Dictats (edu365) eso
Dictats (Generalitat de Catalunya):
Continguts combinats (nivell intermedi)
Continguts combinats (nivell de suficiència)
Continguts combinats (nivell superior)
Lectures i dictats (JQCV):
Grau Mitjà
Grau Superior
Dictats d'autoaprenentatge de valencià (UV):
Dictats de nivell elemental
Dictats de nivell mitjà
Dictats de nivell superior
Dictats d'autoaprenentatge de valencià (UJI):
Dictats de nivell elemental (groc)
Dictats de nivell mitjà (blau)
Dictat de nivell superior (roig)
Dictats (UPV):
Grau Elemental.
Grau Mitjà.
Grau Superior

Jocs
Picalletres (TV3)
Josep Tió. Jocs d'ortografia. Àlber: Mostra pdf
Jocs d'ortografia implícita: el joc del dòmino i el joc de formar paraules pdf (SEDEC)

L’ALFABET


El nom de les lletres
Alfabet català (Viquipèdia)
L'alfabet (Resum de gramàtica bàsica, UB)
L'alfabet català. Síl·labes i diftongs (Ortocapses B)
L'alfabet (SALT)
L'alfabet (IES La Asunción) eso
Alfabet doc (Marisol Solduga) ep


Activitat: L'abecedari (Racó de Cloret) c. mitjà 1r
Activitat: L'abecedari clic (M. Jesús Conangla) ep
Activitat: L'alfabet 2 clic (Catalina Homar Florit, Ferran Casbas, Francisca Giner i Margalida Pons) ep c. mitjà


L'ordenació alfabètica
Ordenació alfabètica en català pdf (IEC)
Ordenació alfabètica (UOC)
L’ordenació alfabètica (UB)


Exercici odt (Marina) ep ep
Activitat: Ordre alfabètic (Roger Rey & Fernando Romero)
Jocs: Ordena alfabèticament exe (Col·legi Pius XII)
Aplicació en línia: The Alphabetizer

SÍL·LABES I DIFTONGS


La síl·laba i els diftongs (Ortocapses C)
La síl·laba (SALT)
La síl·laba pdf (Col·legi Sant Gabriel) 3r eso
La síl·laba (Ferran Mota) bat


Exercici: La síl·laba, els diftongs i la dièresi:
Activitat doc. Solucions pdf (M. Àngels Bosch) bat
Exercicis: Síl·labes i dígrafs odt (Marina) ep
Activitat: Dígrafs i diftongs qv (Marta Ibàñez) eso
Activitat: Síl·labes clic (Montserrat Vega Hors) ei ep

Dígrafs
Dígraf (Viquipèdia)
Els dígrafs doc (Marisol Solduga) ep


Miniunitats didàctiques: Bessones: Associació so i escriptura dels dígrafs: rr, ss i ll (c. inicial)
Miniunitats didàctiques: Un so, dues lletres Reconeixement dels dígrafs (c. mitjà)

Diftongs i hiats
Els diftongs (SALT)
Aplecs vocàlics pdf (Curs específic B)
Diftongs, triftongs, hiats. Ampliació pdf (Ferran Mota) bat


Exercicis: Diftongs doc (Mercè Torres) 1r eso
Activitat: Ui! Dues vocals juntes (edu365)
Miniunitats didàctiques: Ui! Dues vocals juntes Separació sil·làbica i reconeixement de diftongs (c. mitjà - c. superior)

Separació de síl·labes
Separació de síl·labes (Català en línia)
Separació de síl·labes (UOC)
La separació de síl·labes pdf (IES Montjuïc)
Separació de síl·labes (IES La Asunción) eso


Exercici: Recompte de síl·labes (Albert Aragonés)
Exercici (Manuel Sifre)
Exercici: La separació en síl·labes (Jordi Pedrola)
Exercici: Separació de síl·labes (Recursos didàctics de llengua catalana)
Activitat: Separar i comptar síl·labes clic (Enric Peiris Poch) ep eso
Activitat: Síl.labes, tonificació i accentuació clic (Neus Pascual Miralles) ep
Miniunitats didàctiques: Comptem síl·labes Separació sil·làbica (c. mitjà)
Jocs: Separa en síl·labes exe (Col·legi Pius XII)

APOSTROFACIÓ I CONTRACCIÓ


L'article: apòstrof i contracció (SALC)
Teoria i exercicis: l’apòstrof, la sinalefa i l’elisió doc (IES Joanot Martorell) bat NO VA


Exercicis: Elisió, apostrofació, contracció (UPV):
Elemental: solucions pdf
Mitjà: solucions pdf
Superior: solucions pdf

Regles d'apostrofació
L'apòstrof (Català en línia)
L'apòstrof (SALT)
L'apòstrof (UOC)
Apostrofació (UB)
L'apòstrof, qüestions gràfiques (UPC)
L'apòstrof pdf (Albert Aragonés)
Apòstrof-1 (IES La Asunción) eso
Apòstrof-2 (IES La Asunción) eso
L'apòstrof i les sigles (UPC)
Apostrofació de les sigles (És a dir)
Les sigles i l'apòstrof pdf (Societat Catalana de Biologia)
L'apòstrof doc (Marisol Solduga) ep


Exercici: L'apòstrof (Albert Aragonés)
Exercici (Manuel Sifre)
Exercici: L'apostrofació (Jordi Pedrola)
Exercici: Apòstrof doc (Mercè Torres) 1r eso

Contraccions
Contracció de preposicions (Resum de gramàtica bàsica, UB)
Contraccions de l'article (És a dir)
Contraccions doc (Marisol Solduga) ep


Exercici: Les contraccions (Jordi Pedrola)
Exercicis: Contracció doc (Mercè Torres) 1r eso
Dictat: Apòstrof i contracció (nivell intermedi)
Dictat: Apòstrof i contracció (nivell de suficiència)

GUIONET


Regles del guionet
La dièresi i el guionet (Ortocapses C)
El guionet (Català en línia)
Guionet (SALC)
El guionet (SALT)
Guionet en mots compostos (UOC)
L’ús del guionet (UB)
L'ús del guionet en l'escriptura dels mots formats per composició o per prefixació pdf (IEC)
Criteris d'ús del guionet (UPC)
El guió llarg o guió, qüestions gràfiques (UPC)
Llista: paraules amb guionet (Adolfo Catral)

Dictat: Guionet (nivell intermedi)
Dictat: Guionet (nivell de suficiència)

VOCALS

Sistema vocàlic (Catalaonline)
El vocalisme. La vocal neutra. La O i la U (Ortocapses C)
Vocals (Resum de gramàtica bàsica, UB)Vocalisme tònic pdf (Curs específic B)
Ortografia de les vocals (Ferran Mota) bat


Manual: Vocalisme: solucions pdf (UA)
Exercici de vocals (Antoni Torres i Yago) eso
Exercicis: Grafies i sons. Vocalisme (UPV):
Elemental: solucions pdf
Mitjà: solucions pdf
Superior: solucions pdf
Exercicis: Síl·laba, diftong, accentuació, dièresi (UPV):
Elemental: solucions pdf
Mitjà: solucions pdf
Superior: solucions pdf

Les vocals a/e, o/u
La a/e i la o/u (Ortocapses B)
Les vocals a/e, o/u pdf (Albert Aragonés)


Activitat: Vocalisme àton qv (Marta Ibàñez) eso
La a i la e
La vocal neutra: a/e (SALC)
Preguntes amb resposta: I, per escriure la a i e neutres? (edu365)
Llista: paraules amb es- (Adolfo Catral)
Llista: paraules amb en- (Adolfo Catral)
Llista: paraules amb em- (Adolfo Catral)
Llista: paraules amb eix- (Adolfo Catral)


Manual: Les vocals e i o àtones rtf (Materials de llengua i literatura Terres de l'Ebre)
Exercici: La a i la e (Albert Aragonés)
Dictat: Vocal neutra a / e (nivell intermedi)
Dictat: Vocal neutra a/e (nivell de suficiència)

La o i la u
La o/u àtones (SALC)

Exercici: La o i la u (Albert Aragonés)
Miniunitats didàctiques: Torró s'escriu amb o: Distinció dels sons de la o i la seva grafia (c. mitjà)
Dictat: Vocal àtona o / u (nivell intermedi)
Dictat: Vocal àtona o / u (nivell de suficiència)

ACCENTUACIÓ

Accentuació (SALC)
Accentuació (SALT)
L'accentuació gràfica. Casos especials (Ortocapses C)
Accent doc (Marisol Solduga) ep
L'accentuació pdf (Col·legi Sant Gabriel) 3r eso
Accentuació pdf (Curs específic B)
L’accentuació pdf (Curs específic B)


Manual: Teoria i exercicis: l’accent, el diftong i la dièresi doc (IES Joanot Martorell) bat
Manual: Accentuació: solucions pdf (UA)
Article: L'aprenentatge de l'accentuació mitjançant el joc pdf
Exercicis de l'accent i la dièresi (IES La Asunción) eso
Exercici: Accent i dièresi (La Pobla del Duc)
Exercici: L'accent: Activitat doc. Solucions pdf (M. Àngels Bosch) bat
Exercicis: Accents E i O odt (Marina) ep
Exercicis: Accentuació 1 odt (Marina) ep
Exercicis: Accentuació 2 odt (Marina) ep
Activitat: Vocalisme tònic qv (Marta Ibàñez) eso
Activitat: Accentuació qv (Marta Ibàñez) eso Dictat: Accentuació (nivell intermedi)
Dictat: Accentuació (nivell de suficiència)

Síl·labes tòniques i àtones
La síl·laba tònica pdf (Albert Aragonés)


Miniunitats didàctiques: La síl·laba més forta Identificació de la síl·laba tònica (c. mitjà)
Activitat: Domino el dòmino (edu365)
Activitats: Síl·labes, tonificació i accentuació (Neus Pascual Miralles) ep

Regles d'accentuació
Regles d'accentuació del català (Viquipèdia)
L'accent i la dièresi (Ortocapses B)
L'accent i la dièresi (Ortocapses C)
Accent gràfic (UOC)
L'accentuació gràfica pdf (IES Montjuïc)
L'accentuació (IES La Asunción) eso
Normes d'accentuació doc (Marisol Solduga) ep
Normes d'accentuació (Maria del Mar Pons Marquet)
L'accent obert i tancat pdf, doc (Romaniques.org)
Llista: paraules amb accent en a (Adolfo Catral)
Llista: paraules amb accent en i (Adolfo Catral)


Exercici: L'accentuació (Albert Aragonés)
Exercici: L'accentuació (Jordi Pedrola)
Activitat: Normes d'accentuació clic (Jesús Batlle Auguet) ep c. superior
Activitat: Els accents clic (Juanjo Gómez Píriz i Montserrat Ruiz López) ep eso

L'accent a la e
Divergències è/é (Viquipèdia)
Quadre: Timbre de la e accentuada gràficament rtf (Materials de llengua i literatura Terres de l'Ebre)
L'accent obert i tancat pdf (Albert Aragonés)
L'accent a la é pdf (Albert Aragonés)
Llista: paraules amb accent en e oberta (Adolfo Catral)
Llista: paraules amb accent en e tancada (Adolfo Catral)


Exercicis: L’accentuació de les es i os obertes i tancades (Materials de llengua i literatura Terres de l'Ebre)
Exercici: L'accent obert i tancat (Albert Aragonés)
Activitat: Posa l'orella: escolta la e (edu365)
Activitat: Com s'accentua la e (edu365)

L'accent a la o

Llista: paraules amb accent en o oberta (Adolfo Catral)
Llista: paraules amb accent en o tancada (Adolfo Catral)

Activitat: Posa l'orella: escolta la o (edu365)
Activitat: Com s'accentua la o (edu365)

L'accent diacrític
Accent diacrític (Viquipèdia)
Accent diacrític (SALC)
L'accent diacrític pdf (Albert Aragonés)
L'accent diacrític pdf (IES Montjuïc)
L'accent diacrític (IES La Asunción) eso
L'accent diacrític doc (Marisol Solduga) ep
Llistat de diacrítics rtf (Romaniques.org)


Exercicis: Accent diacrític odt (Marina) ep
Exercici: Accent diacrític (Recursos didàctics de llengua catalana)
Exercicis: Els diacrítics (Romaniques.org)


DIÈRESI

Dièresi (Viquipèdia)
Accentuació i dièresi (Català en línia)
L'accent i la dièresi (Ortocapses C)
La dièresi i el guionet (Ortocapses C)
La dièresi (SALC)
La dièresi (SALT)
La dièresi (UOC)
La dièresi pdf (Albert Aragonés)
Dièresi (IES La Asunción) eso
Normativa de la dièresi pdf (Romaniques.org)
Dièresi i diftong: esquema per aplicar la dièresi doc (Romaniques.org)
Preguntes amb resposta: Per a què serveix la dièresi? (edu365)
La dièresi doc (Marisol Solduga) ep
Dièresi pdf (Curs específic B)
Llista: paraules amb dièresi a la i (Adolfo Catral)
Llista: paraules amb dièresi a la u (Adolfo Catral)


Exercici: La dièresi (Albert Aragonés)
Exercici (Manuel Sifre)
Exercici: L'ús de la dièresi (Jordi Pedrola)
Exercici: Accentuació i dièresi (Recursos didàctics de llengua catalana)
Exercici: Ús de la dièresi (Recursos didàctics de llengua catalana)
Activitat: En Raül és un desagraït (edu365)
Activitat: Dièresi qv (Marta Ibàñez) eso Dictat: Dièresi i diftong (nivell intermedi)
Dictat: Dièresi i diftong (nivell de suficiència)

CONSONANTS


Consonants (Resum de gramàtica bàsica, UB)
Classificació de les consonants (Catalaonline)
Consonantisme pdf (Curs específic B)
Ortografia de les consonants (Ferran Mota) bat


Manual: Consonantisme: solucions pdf (UA)
Exercicis: Consonantisme (UPV):
Elemental: solucions pdf
Mitjà: solucions pdf
Superior: solucions pdf
Activitat: Consonantisme qv (Marta Ibàñez) eso
Activitat: Un dia al zoo clic (Juanjo Gómez Píriz i Montserrat Ruiz López) ep

CONSONANTS OCLUSIVES


Les oclusives (Ortocapses B)
Les oclusives finals. La B i la V (Ortocapses C)
Consonants oclusives: b / p, d / t, g / c (SALC)Exercici (Manuel Sifre)
Exercici: Els fonemes oclusius: Activitat doc. Solucions pdf (M. Àngels Bosch) bat
Exercicis: PTC BDG doc (Mercè Torres) 1r eso
Dictat: Grafies b / p, t / d, c / g (nivell intermedi)
Dictat: Grafies b / p, t / d, c / g (nivell de suficiència)

La p i la b finals
Les grafies b i p en posició final (SALT)


Exercici: La p i la b (Albert Aragonés)
La t i la d finals
Les grafies d i t en posició final (SALT)


Exercici: La t i la d (Albert Aragonés)

El so /k/
El fonema /g/: les grafies g i gu (SALT)
El fonema /k/: les grafies c, q, qu, g i k (SALT)
Preguntes amb resposta: Quan hem d'escriure c o qu? (edu365)
La C i la QU (Francina Prat Montplet, Maria Salud Almansa) ppt
Llista: paraules amb qu (Adolfo Catral)
Llista: paraules amb gu (Adolfo Catral)
+La k


Exercici: La c i la g (Albert Aragonés)
Activitat: Paraules que tenen "que, qui" clic (Dora Cervelló) ) ep c. inicial

Els grups pl, bl, fl, cl, gl
+

Activitat: Grups consonàntics PL, BL, FL, GL, CL clic (Sònia Sanchis Bofarull) ep
Activitat: Grups consonàntics br, bl clic (Dora Cervelló) ) ep c. inicial
La b i la v
Distinció b/v (SALC)
Oposició b / v (SALC)
Les grafies b i v (SALT)
La B/V. El cas de la H (Ortocapses B)
La B/V (Ortocapses C)
La b i la v pdf (Albert Aragonés)
Les bilabials B/V (IES La Asunción) eso
La B i la V (Francina Prat Montplet, Maria Salud Almansa) pptExercici: La b i la v (Albert Aragonés)
Exercici: Les grafies b i v (Jordi Pedrola)
Exercici: B, V (La Pobla del Duc)
Miniunitats didàctiques: Viatge en globus: La v i la b en noms propis de ciutats catalanes (c. mitjà)
Dictat: Grafies b / v (nivell intermedi)
Dictat: Grafies b / v (nivell de suficiència)

La w
+


CONSONANTS FRICATIVES


La essa sonora i sorda
La essa sorda i i la essa sonora (Ortocapses C)
Les alveolars (IES La Asunción) eso
La S sorda i sonora (s, ss, c, ç, z) (Francina Prat Montplet, Maria Salud Almansa) ppt


Exercici: Les variants ortogràfiques de la essa (Robert Escolano)
Exercici: Les grafies s, c, ss, ç i z (Jordi Pedrola)
Exercici: La essa pdf (UJI)
Activitat: La Susanna és rossa? (edu365)
Activitat: S Sorda / S Sonora (Sebastià Mora Masot)
Dictat: Grafies s / ss / c / ç / z (nivell intermedi)
Dictat: Grafies s / ss / c / ç / z (nivell de suficiència)

La essa sonora
La essa sonora (Ortocapses B)
La essa sonora (SALC)
El fonema /z/: les grafies s i z (SALT)
La essa sonora pdf (Albert Aragonés)


Exercici: La essa sonora (Albert Aragonés)
Exercici de lectura de mots amb essa sonora (Manuel Sifre)
Exercici essa sonora (Manuel Sifre)
Exercici: S, Z (La Pobla del Duc)

El dígraf tz
El dígraf tz (SALT)
Llista: paraules amb tz (Adolfo Catral)


+
La essa sorda
La essa sorda (Ortocapses B)
La essa sorda (SALC)
El fonema /s/: les grafies s, ss, c i ç (SALT)
La essa sorda pdf (Albert Aragonés)
Llista: paraules amb ss (Adolfo Catral)


Exercici: La essa sorda (Albert Aragonés)
Exercici essa sorda (Manuel Sifre)
Exercici: S, Z, SS, Ç (La Pobla del Duc)

La x
La grafia x (SALT)
La x pdf (Albert Aragonés)
Llista: paraules amb ix (Adolfo Catral)


Exercici: La x (Albert Aragonés)
Manual: La lletra x rtf (Materials de llengua i literatura Terres de l'Ebre)

CONSONANTS PALATALS


Les consonants fricatives i les africades. Els grups IX/X; G/J; TX/IG (Ortocapses B)
Els grups ix/x; g/j; tx/ig (Ortocapses C)
Consonants palatals: g / j / tx / x / ix / ig / tg / tj (SALC)
Les palatals (IES La Asunción) eso


Exercici ix/x, tx/ig/g (Manuel Sifre)
Activitat: Xoc o joc? (edu365)
Dictat: Grafies g / j, ix / x, tg / tj, tx / ig (nivell intermedi)
Dictat: Grafies g / j, ix / x, tg / tj, tx / ig (nivell de suficiència)

La g i la j
Les grafies j, g i tj, tg (SALT)
La g i la j pdf (Albert Aragonés)
La G i la J (Francina Prat Montplet, Maria Salud Almansa) ppt
Llista: paraules amb tj (Adolfo Catral)
Llista: paraules amb tg (Adolfo Catral)


Exercicis: La g i j intervocàliques rtf (Materials de llengua i literatura Terres de l'Ebre)
Exercici: La g i la j (Albert Aragonés)
Exercici g/j, tg/tj (Manuel Sifre)
Exercici: Les grafies g i j (Jordi Pedrola)
Miniunitats didàctiques: Endevinalles: Practica paraules escrites en g o j (c. inicial)

Els dígrafs tx i ig
Les grafies x, tx i ig (SALT)
Els dígrafs tx i ig pdf (Albert Aragonés)
La X i els dígrafs ix-tx-ig (Francina Prat Montplet, Maria Salud Almansa) ppt
Llista: paraules amb tx (Adolfo Catral)
Llista: paraules amb -ig (Adolfo Catral)


Exercici: Els dígrafs tx i ig (Albert Aragonés)

CONSONANTS LATERALS


Les laterals i les vibrants (Ortocapses B)
Nasals, laterals i vibrants (Ortocapses C)
Laterals: L, LL, L·L (SALC)
Els dígrafs l·l, tl i tll (SALT)


Dictat: Grafies l / ll / l·l (nivell intermedi)
Dictat: Grafies l / ll / l·l (nivell de suficiència)

La ela geminada
La ela geminada pdf (Albert Aragonés)
La ela geminada, qüestions gràfiques (UPC)
Llista: paraules amb l·l (Adolfo Catral)


Exercici: La ela geminada (Albert Aragonés)

Les dues eles
Llista: paraules amb ll (Adolfo Catral)


CONSONANTS NASALS


Nasals, laterals i vibrants (Ortocapses C)
Les consonants nasals (Ortocapses C)
Consonants nasals: m, n, ny (SALC)
Preguntes amb resposta: Compte, comte o conte? (edu365)


Dictat: Grafies m / n / ny (nivell intermedi)
Dictat: Grafies m / n / ny (nivell de suficiència)

La m i la n
Les nasals (Ortocapses B)
Les grafies m, n i mp (SALT)
La m i la n pdf (Albert Aragonés)
El dígraf ny (SALT)
Llista: paraules amb ny (Adolfo Catral)


Exercici: La m i la n (Albert Aragonés)
Exercici (Manuel Sifre)

CONSONANTS VIBRANTS


Les laterals i les vibrants (Ortocapses B)
Nasals, laterals i vibrants (Ortocapses C)


+
La erra
La erra (SALC)
Les grafies r i rr (SALT)
La R (Francina Prat Montplet, Maria Salud Almansa) ppt
Llista: paraules amb rr (Adolfo Catral)
Llista: verbs i paraules amb terminació en -ir (Adolfo Catral)
Llista: verbs i paraules amb terminació en -re (Adolfo Catral)
Llista: verbs amb terminació en -er (Adolfo Catral)
Llista: verbs amb terminació en -ar (Adolfo Catral)


Activitat: Erra forta / erra fluixa clic (Dora Cervelló) ) ep c. inicial
Dictat: Grafies r / rr (nivell intermedi)
Dictat: Grafies r / rr (nivell de suficiència)

CONSONANTS MUDES


La h
La h (Ortocapses B)
La hac (SALC)
La grafia h (SALT)Exercici (Manuel Sifre)
Dictat: Grafia h (nivell intermedi)
Dictat: Grafia h (nivell de suficiència)

CONVENCIONS GRÀFIQUES


Guia lingüística 1 pdf (UPC)
Guia lingüística 2 pdf (UPC)
Guia lingüística 3 pdf (UPC)
Convencions (Curs específic B)


Exercicis: La lletra. Convencions gràfiques (UPV):
Elemental: solucions pdf
Mitjà: solucions pdf
Superior: solucions pdf

Signes de puntuació
Els signes de puntuació pdf (IEC)Puntuació (SALC)
Signes de puntuació (Català en línia)
Els signes de puntuació pdf (IES Montjuïc)
Signes de puntuació pdf (Departament de Justícia)
Signes de puntuació (UOC)
Els signes de puntuació (UdG)
Els signes de puntuació (UAB)
Els signes de puntuació: classificació i usos (UB)
Usos d’altres signes gràfics (UB)
Puntuació (UPC)
Els signes de puntuació: aspectes gràfics (UPC)
Els signes de puntuació pdf (Curs específic B)


Manual: Els signes de puntuació: Exercici 1. Exercici 2 (Departament de Justícia)
Dictat: Signes de puntuació (nivell de suficiència)

La coma
L'ús de la coma: errors més freqüents (UPC)
L'ús de la coma en les oracions de relatiu (UPC)
La coma (Català en línia)


+
El punt
El punt (Català en línia)


+
El punt i coma
El punt i coma (Català en línia)


+
Els dos punts
Els dos punts (Català en línia)


+
Els punts suspensius
Els punts suspensius (Català en línia)


+
El signe d'interrogació
El punt interrogatiu (Català en línia)


+
El signe d'admiració
El punt admiratiu (Català en línia)


+
Els guions
Els guions (Català en línia)


+
Els parèntesis
Els parèntesis (Català en línia)


+
Les cometes
Les cometes dobles (Català en línia)
Usos de les cometes (UPC)


+
Tipus de lletra
Els tipus de lletra pdf (IEC)Elecció d'un tipus de lletra (Vigital)
Tipus de lletra (UOC)
Les classes de lletra: classificació i usos (UB)
Tipus de lletra (URV)
Tipus de lletra i altres recursos tipogràfics (UPC)
Usos de la cursiva (UPC)
Usos de la negreta (UPC)
Tipus de lletra pdf (Curs específic B)


+

Majúscules i minúscules
Majúscules i minúscules (Generalitat de Catalunya)
Majúscules i minúscules (UOC)
Majúscules i minúscules (URV)
Majúscules i minúscules (Govern d'Andorra)
Majúscules i minúscules pdf (Curs específic B)
Les majúscules, accentuades (UPC)
Les majúscules i l'apòstrof (Francina Prat Montplet, Maria Salud Almansa) ppt


Manual: L'ús de majúscules i minúscules: Exercici (Departament de Justícia)
Lliçons i exercicis de fonètica
Lliçons i exercicis de morfologia
Lliçons i exercicis de gramàtica
Exàmens i proves


http://usuaris.tinet.org/aragones/gramaticat/ortografia.htm


Un altre bloc dedicat a la llengua catalana de recent creació:

http://www.catalaseda.blogspot.com/


Un bloc que m'agrada molt:

http://lespaidelcatala.blogspot.com/

4 comentaris:

profe Marcial ha dit...

Felicitats pel vostre bloc. Ha estat un inesperat i agradable descobriment. M'he pres la llibertat d'afegir un enllaç al vostre bloc en el meu, que fem servir com a centre de treball de l'àrea de català (i que és de molt recent creació) a l'escola Seda del Prat de Llobregat. Gràcies per toti, novament, felicitats.
El nostre bloc: www.catalaseda.blogspot.com
P.D. Si voleu deixar comentaris o crítiques al nostre bloc, estaré encantat d'escoltar-vos.

Cristina ha dit...

Vaja! quina feinada!

Moltes gràcies.

Cristina

Capitán Haddock ha dit...

Gràcies a tot dos pels comentaris i per l'enllaç, però fixau-vos que el recull no ho vaig fer jo !! He posat l'enllaç original al final de l'entrada. Jo només he afegit un parell de cosetes !!

Anònim ha dit...

Enhorabuena por tu blog.
Y por las fotos que has subido, donde se te ve disfrutar en todas ellas.
Eso es un maestro de vocación.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...